Luk alle
Åben alle

Selv om du ikke skal have tilladelse fra kommunen, skal du være opmærksom på, at du alligevel skal overholde de krav, der er beskrevet i Bygningsreglementet.

Eneste undtagelse er, hvis dit kolonihaveområde er omfattet af en lokalplan, en byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, der er godkendt af kommunen.

I disse tilfælde gælder kun kravene til skorstene og vand- og afløbsinstallationer. Kravene er beskrevet i bygningsreglementets kapitel 8.

Du bør altid tænke på risikoen for brandspredning mellem kolonihavehusene, og derfor anbefaler kommunen, at der holdes en afstand på 5 meter mellem husene.

Afhængig af forhold som f.eks. jordforurening eller kloakeringsforhold, er det forskelligt fra kolonihave til kolonihave hvilke regler, der gælder.

Der gælder dog altid, at kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester, og afløb- og vandinstallationsarbejde skal udføres af autoriseret vvs-installatør.

Hvis haveforeningen er kloakeret, har du pligt til at anvende kloaksystemet, når du afleder det sanitære spildevand, dvs. spildevandet fra bad/toilet og fra køkken. Regnvandet skal afledes indenfor dit havelod.