Luk alle
Åben alle

Havelodderne ejes af Middelfart Kommune og kun borgere med folkeregisteradresse i kommunen har mulighed til at leje et havelod. Ønsker man at leje en kolonihave skal man henvende sig skriftligt til Borgerservice på middelfart@middelfart.dk

Man kan blive skrevet på venteliste 2 gange årligt i henholdsvis februar og september.

Bygningerne på havelodderne ejes af lejeren. Når en lejer ønsker at opsige en have, skal dette ske skriftligt igennem kommunens Borgerservice. Bygningerne kan sælges videre til ny lejer. Opsigelse kan ske 2 gange årligt, som er henholdsvis i februar samt september.

Kolonihavehusene må ikke anvendes til helårsbeboelse. Der må overnattes i havehusene i perioden 01.04 – 15.10, men man skal have en anden fast bopæl, hvor man har sin folkeregisteradresse.

Ud over dette er det i perioden 16.10 – 31.03 tilladt at overnatte 2 gange om måneden.

Selv om du ikke skal have tilladelse fra kommunen, skal du være opmærksom på, at du alligevel skal overholde de krav, der er beskrevet i Bygningsreglementet.

Eneste undtagelse er, hvis dit kolonihaveområde er omfattet af en lokalplan, en byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, der er godkendt af kommunen.

I disse tilfælde gælder kun kravene til skorstene og vand- og afløbsinstallationer. Kravene er beskrevet i bygningsreglementets kapitel 8.

Du bør altid tænke på risikoen for brandspredning mellem kolonihavehusene, og derfor anbefaler kommunen, at der holdes en afstand på 5 meter mellem husene.

Afhængig af forhold som f.eks. jordforurening eller kloakeringsforhold, er det forskelligt fra kolonihave til kolonihave hvilke regler, der gælder.

Der gælder dog altid, at kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester, og afløb- og vandinstallationsarbejde skal udføres af autoriseret vvs-installatør.

Hvis haveforeningen er kloakeret, har du pligt til at anvende kloaksystemet, når du afleder det sanitære spildevand, dvs. spildevandet fra bad/toilet og fra køkken. Regnvandet skal afledes indenfor dit havelod.

Lejer man en kolonihave og man ønsker råd og vejledning vedrørende bygning, have, dyrehold og lignende skal der rettes henvendelse til Teknik- og Miljø.