Visionen er udtryk for, hvad vi i Middelfart drømmer om, at ethvert barn og enhver ung tager med sig i rygsækken, når han eller hun skal videre i voksenlivet.

Fire strategiske pejlemærker og fire tværgående bånd sætter retningen for, hvordan vi ønsker at danne og uddanne vores børn og unge til livsduelige verdensborgere. De fire pejlemærker er; Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse og Attraktiv.

På tværs af vores pejlemærker har vi endvidere et stærkt fokus på chancelighed som et af de fire tværgående bånd – at alle børn får de samme muligheder for at lykkes i livet; Vi er ikke i mål, før alle er med.

 

Vil du vide mere?

Luk alle
Åben alle