Luk alle
Åben alle

Alle sygeplejebehandlinger skal være lægeordineret enten af din egen læge, vagtlæge eller lægen på den hospitalsafdeling, du er blevet udskrevet fra.

De fleste sygeplejebehandlinger kan varetages fra dag til dag. Kun i særlige tilfælde, hvor behandlingen kræver særlig oplæring eller særligt udstyr, kan der være ventetid.

Sygeplejerskerne yder grundlæggende sygepleje. Det kan for eksempel være sårbehandling, medicindosering, psykisk pleje og rådgivning. Sygeplejerskerne yder også pleje og omsorg til dig og dine pårørende ved vanskelige og længerevarende sygdomsforløb. Endelig yder vi også sygepleje til borgere, der er ramt af alvorlig og livstruende sygdom, og som ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Sygeplejerskerne varetager sygepleje alle døgnets timer på både planlagte og akutte besøg. Sygeplejerskerne kører i røde biler med kommunens logo og bærer uniform og id-kort.

Som udgangspunkt bliver sygeplejeopgaverne udført i en af kommunens fire sundhedsklinikker eller under rehabiliteringsforløb i Borgerteamet. Under særlige omstændigheder varetager sygeplejerskerne behandlingen af dig i dit eget hjem. Under forløbet vil sygeplejersken løbende vurdere, hvornår og om du vil være i stand til at modtage behandlingen i en af sundhedsklinikkerne.

Alle sygeplejersker er i stand til at yde den behandling, som du har brug for, men vi vil i særlige situationer søge råd og vejledning hos din egen læge, på det hospital, der har udskrevet dig, eller hos vores kolleger i sygeplejen, der dækker følgende specialer:

 • Sårbehandling
 • Ernæringsproblematikker
 • Inkontinens
 • Strømper/kompressionsbehandling
 • KOL
 • Akutsygepleje (særlig gruppe i sygeplejen)
 • Infektionshygiejne
 • Hjerterehabilitering
 • Forflytningsvejledere
 • Udviklingssygeplejerske
 • Hygiejnesygeplejerske

Herudover har vi mulighed for at inddrage andre sundhedsfaglige kolleger i andre afdelinger i kommunen. Dette gør kun med din godkendelse.

Klinikkerne er beliggende på Skovgade og Fænøsund Plejehjem i Middelfart, på Kongshøj Plejehjem i Nørre Aaby og Egebo Plejehjem i Ejby.

Alle klinikker har kørestolsadgang.

Du eller dine pårørende skal selv sørge for transport til klinikken samt medbringe og opbevare evt. medicin, doseringsæsker og sårkasse.

Sygeplejersken har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende.
Fortrolige oplysninger kan videregives til dine pårørende eller din læge, når du har givet samtykke til videregivelse. Du har ret til ikke at give samtykke.
Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse af stillingen som sygeplejerske.

Sygeplejerskerne er underlagt Sundhedsstyrelsens bestemmelser i ”Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser”, og sygeplejersken skal således føre sygeplejejournal. Sygeplejejournalføringen har til formål at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med observationer, pleje og behandling af borgerne. Sygeplejejournaler bidrager til, at det sygeplejefaglige personale kan registrere og genfinde relevante oplysninger med henblik på kommunikation både inden for eget opgaveområde og tværfagligt.

Du kan ringe til sygeplejen på tlf. 8888 4646.

Vi træffes alle hverdage mellem kl. 11-13.
Dette gælder også for vores kontinens-, stomi- og ble-ansvarlige.

Aften, nat samt på helligdage kommer du fortsat i kontakt med sygeplejen via tast selv service på tlf. 8888 4646.