Den centrale pladsanvisning vejleder forældre i forhold til valg af pasning og sørger for visitation til pasningsordningerne.

Luk alle
Åben alle

Pasningstilbuddet for 0 - 2,9 årige omfatter:

  • Vuggestuepladser
  • Dagplejepladser


Pasningstilbuddet for 2,10 – 6 årige omfatter:

  • Børnehavepladser

Anciennitet beregnes efter opskrivningsdato. Det betyder, at den dato, hvor du skriver dit barn op, bestemmer dit barns anciennitet på ventelisten til en plads i dagtilbud. Du opfordres til at skrive op til børnehave samtidig med, at du skriver op til dagpleje/vuggestue.

Er dit barn allerede indmeldt, og ønsker du evt. at skifte til andet dagtilbud, f.eks. til anden børnehave, kan du skrive dit barn op i Digital Pladsanvisning. Den dato barnet skrives op, vil være barnets nye anciennitetsdato.

Hvis du ved pladsmangel i eget distrikt tilbydes plads i andet distrikt, og du fortsat ønsker plads i eget distrikt, beholder barnet ancienniteten. Det er muligt at stå til overflytning til ét andet dagtilbud.

 

Ved ændringer

Ændrer du behovsdatoen, beholder barnet ancienniteten.

Ændrer/tilføjer du ønsker, beregnes denne dato som ny anciennitet.

 

Specifikt for dagplejen

Ændrer/tilføjer du ønsker om specifik dagplejer, beregnes denne dato som ny anciennitet.

Du kan skrive dit barn op til pasning, selvom du ikke har adresse i kommunen.

Hvis du er tilflytter til Middelfart Kommune, kan du få overført dokumenteret anciennitet fra fraflytningskommunen.

Hvis du flytter indenfor Mikkelfart Kommunes grænser, og som følge heraf ønsker en anden plads i dagtilbud, kan du også få overført dit barns anciennitet.

Pladsanvisning i Middelfart eller Strib:

Tlf. 8888 5431

 

Pladsanvisning i Nørre Aaby, Båring, Ejby, Gelsted, Brenderup eller Fjelsted-Harndrup:

Tlf. 8888 5432

 

Du kan naturligvis også lave en personlig aftale med Pladsanvisningen eller sende en sikker mail via din digitale postkasse.