Kan du ikke klare din personlige pleje og/eller praktiske opgaver, kan du få hjælp til det. Du visiteres til hjælp efter en individuel vurdering, der tager udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer.

Du skal visiteres til hjælpen gennem visitatorgruppen, der vurderer behov og varighed af hjælpen.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Sammen med dig vil vi vurdere dit behov for hjælp og støtte. Det kan være til personlige opgaver, de nødvendige praktiske opgaver i dit hjem og madservices. Vi vurderer altid hjælpen ud fra en konkret og individuel vurdering af dit behov, hvor du får en skriftlig aftale om hvilken hjælp du får bevilget. Din hjælp bliver koordineret og tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og Middefart Kommune.

Der er fortsat frit leverandørvalg, så du kan vælge Middelfart Kommunes hjemmepleje eller vores private leverandør.

 

Hvilket serviceniveau kan jeg forvente?

Personlig pleje

Målet med hjælp til personlig pleje er, at du føler dig ren og velsoigneret. Du tilbydes hjælp til personlig pleje, der er tilrettelagt, så du vedligeholder dine færdigheder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og med respekt for din livsform.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp, hvis du har midlertidige eller varige begrænsninger i forhold til at varetage de personlige plejeopgaver, og hvor der ikke er andre tilbud eller hjælpemidler, der kan dække dine behov.

Indsatsen kan indeholde:

 • Hjælp til bruse eller sengebad med hårvask og gives som udgangspunkt 1-2 gange ugentligt
 • Øvre/nedre toilette og almindelig hudpleje
 • Tand og protesebørstning
 • Barbering
 • Frisering
 • Neglepleje. Negle der kan klippes med en tre-i-en negleklipper. Diabetiker henvises til at benytte forplejer
 • Af- og påklædning
 • Hjælp til at komme ud og ind af sengen
 • Hjælp i forbindelse med toiletbesøg, bækken, urinkolbe og bleskift

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

 

Madservice

Målet med madservice er at du modtager ernæringsrigtige og varierede måltider, og at maden er indbydende og velsmagende. Diætkost bevilges udelukkende efter lægeordination.

Hvem kan få hjælp?
Du kan visiteres til levering af kølemad, hvis det vurderes, at du og hjemmets samlede ressourcer har midlertidige eller varige begrænsninger i forhold til at varetage tilberedningen af den varme mad.

Indsatsen kan indeholde:

 • Levering af kølemad til dit hjem
 • Kølemad skal tilberede i en mikroovn. Du skal selv anskaffe mikroovnen.

Ydelsernes omfang:
Leveringsdag afhænger af leverandør.

Hvem leverer ydelsen?
Leverandører godkendt af Middelfart Kommune. Udbringning iværksættes indenfor 7 dage efter bevillingen. I særlige tilfælde kan udbringningen starte op før.

Betaling og bindingsperiode:
Der er egenbetaling for madservice og en måneds opsigelse.
Betalingen sker via betalingsservice eller regning. Oplysninger om aktuelle priser og takster finder du på kommunens hjemmeside.

 

Hjælp til mad og drikke

Målet med hjælpen til mad og drikke er, at du får dækket dit behov for mad og drikke og dermed opretholder en tilstrækkelig ernæringstilstand og væskebalance. Du tilbydes hjælp til indtagelse af mad og drikke, der er tilrettelagt, så du vedligeholder dine færdigheder ud fra princippet hjælp til selvhjælp og med respekt for din livsform.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælpen, hvis du pga. midlertidige eller varige begrænsninger ikke selv er i stand til anretning og/eller indtagelse, samt oprydning i forbindelse med måltider.

Indsatsen kan indeholde:

 • Vejledning i forhold til at tilrettelægge måltidet
 • Hjælp til indtagelse af mad og drikke
 • Hjælp til at udfylde bestillingsseddel til kølede færdigretter
 • Hjælp til anretning af hovedmåltider og mellemmåltider
 • Hjælp til opvarmning af måltider i mikroovn
 • Hjælp til at få smurt brød til middags eller aftensmad
 • Hjælp til tilberedning af morgenmad
 • Hjælp til afrydning efter måltider, samt opvask. Vær opmærksom på, der ikke indgår hjælp til opvask efter gæster.
 • Sortering og evt. kassering af gamle madvarer

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

 

Rengøring

Målet med at give rengøring er, at du kan støttes i at holde dit hjem rent, og at dine ressourcer inddrages i rengøringsopgaverne ud fra princippet fra hjælp til selvhjælp.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælpen, hvis det vurderes, at du helt eller delvist er ude af stand til selv at varetage dele eller hele rengøringsopgaven. Er der andre i husstanden, der kan varetage rengøringsopgaven, bliver den som udgangspunkt ikke bevilget.

Indsatsen kan indeholde:
Rengøring indendørs og i de rum, hvor du hovedsagligt opholder dig.
Typisk entre/gang/bryggers, badeværelse, køkken, soveværelse og opholdsstue. Der kan bl.a. ydes hjælp til støvsugning, gulvvask, ryste dørmåtte, støve af, der hvor vi kan komme til uden af flytte på pynt, nips og møbler, afvask af håndvask, tilstødende væg, toilet, spejl, aftørring af køkkenbord, køleskab og skift af linned. Flader tørres af i nåhøjde.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.
Hjælpen gives som udgangspunkt hver 2. uge. Der planlægges aflysning af rengøring 1-2 gange om året. Typisk hen over sommeren og i efteråret.

 

Tøjvask

Mål med hjælp til tøjvask er, at du har rent tøj og linned til rådighed, og at dine ressourcer inddrages i opgaven omkring tøjvask jfr. princippet om hjælp til selvhjælp

Hvem kan få hjælp?
Du kan visiteres til hjælp til tøjvask, hvis du ikke er i stand til håndtere vaskemaskinen eller tøjophængning. Er der andre i husstanden, der kan varetage opgaven bevilges der ikke hjælp.

Indsatsen kan indeholde:

 • Du kan få hjælp til almindelig tøjvask af dit personlige tøj i din vaskemaskine eller i fællesvaskeri tilknyttet din lejlighed.
 • Hjælp til ophængning eller tørretumbler. Strygning indgår ikke i ydelsen.
 • Hjælp til at lægge tøj på plads.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang. Hjælpen gives som udgangspunkt hver uge.

 

Indkøb

Formål med hjælp til indkøb er at tilgodese dit behov for at få hjælp til at få nødvendige dagligvarer bestilt og bragt til hjemmet. Dine egne ressourcer inddrages i opgaverne omkring indkøb jf. princippet for hjælp til selvhjælp.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp til indkøb, hvis du eller andre i husstanden ikke er i stand til at bestille dagligvarer enten ved hjælp af mobiltelefon, eller via internettet. Har du et netværk, der kan hjælpe dig med indkøb bliver dette også medtaget i vurderingen.

Indsatsen kan indeholde:

 • Udarbejdelse af indkøbsseddel sammen med dig.
 • Indkøbsseddel sendes til dagligvareudbyderen.
 • Hjælp til at sætte dagligvarer på plads, hvis du ikke er i stand til dette.

Hvem leverer ydelsen?
Leverandører godkendt af Middelfart Kommune.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang. Hjælp igangsættes når dagligvareudbyderen har meldt tilbage, at de er klar til at modtage varebestillingen. Hjælp i forbindelse med indkøb aflyses ikke.

 

Hverdagens aktiviteter

Målet med hverdagens aktiviteter er, at du støttes i at få skabt tryghed, bibeholde din værdighed, identitet og interesser i dagligdagen.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få denne hjælp, hvis du ikke er i stand til at varetage hverdagens aktiviteter på grund af fysiske eller psykiske udfordringer.

Indsatsen kan indeholde:

 • Du kan få læst og gennemgået post.
 • Du kan blive fulgt til dagcenter, hvis du bor i en visiteret ældrebolig i 5-10 minutters gå afstand til dagcenter.
 • Du kan få støtte til strukturende tiltag f.eks. ugeskema, dagbog, kalender og mundtlige aftaler og bortskaffelses af affald

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

Du kan søge personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hvis du på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller på grund af særlige sociale begivenheder ikke selv kan klare

 • din personlige pleje,
 • de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
 • eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Middelfart Kommune har fire hjemmeplejegrupper, der alle har stor erfaring i at yde hjemmepleje. 

Ønsker du en privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, er dette også muligt via Frit Valg-ordningen.

Privat leverandør i Middelfart Kommune er Svane Pleje Middelfart.

Kontakt:

Middelfart Kommune
Personlig pleje hele døgnet
Skovgade 64
5500 Middelfart
Tlf. nr. 8888 4646
CVR: 2918 9684 for Middelfart Kommune

Svane Pleje Middelfart
E-mail: Middelfart@svanepleje.dk 
Tlf.:nr. 8770 8080