Om valget

Luk alle
Åben alle

Se resultatet af folkeafstemningen i Middelfart Kommune.
(OBS: Tallene kan først ses, når alle stemmer er talt op.)

Se resultatet af folkeafstemningen i Middelfart Kommune.
(OBS: Tallene kan først ses, når alle stemmer er talt op.)

Se landsresultatet af folkeafstemningen.
(OBS: Tallene kan først ses, når alle stemmer er talt op.)

Valgsted Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 15.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
Vestre Skole 15,77 31,70 38,68 50,50 70,93
Lillebæltshallen 17,76 30,53 37,80 51,72 71,40
Strib Skole 16,11 30,57 38,74 52,48 77,17
Hyllehøjskolen 11,94 25,28 32,28 46,91 69,29
Aulby gl. skole 11,93 24,80 33,65 48,26 70,77
Vestfynshallerne 13,06 25,54 33,14 46,20 71,10
Båring Skole 11,76 23,04 30,03 45,33 73,43
Ejby Hallen 12,45 27,46 34,06 47,33 65,64
Gelsted Skole 10,98 22,87 30,24 46,08 65,91
Brenderup Forsamlingshus 13,36 26,08 30,03 46,12 67,77
Fjelsted-Harndrup Skole 10,26 20,52 29,02 45,16 67,62
Samlet 13,22 26,22 33,79 47,83 70,09

Hvad stemmer vi om?

Du kan læse mere om, hvad det er vi stemmer om på hjemmesiden 1juni.dk, som er udgivet af Udenrigsministeriet og på eu.dk/forsvarsforbehold, som Folketinget udgiver.

Praktisk info til vælgerne

Luk alle
Åben alle

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab),
 • være fyldt 18 år,
 • have fast bopæl i riget,
 • ikke være umyndig.

Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

Vil du vide mere, så kan du gå på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning i kommunerne (borgerservicecentre m.v.) til folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022.

Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU forsvarsforbeholdet. Du kan brevstemme til og med lørdag den 28. maj 2022.

 

Hvordan brevstemmer jeg?

Til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet vil du få udleveret en brevstemmeseddel. På denne stemmeseddel er der trykt to felter: ét felt med teksten ”Ja” og ét felt med teksten ”Nej”.

Hvis du vil stemme ja til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds ved ”Ja”.

Hvis du vil stemme nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds ved ”Nej”.

Du kan undlade at udfylde stemmesedlen og derved stemme blankt, hvis du ikke ønsker at tilkendegive en holdning til lovforslaget. Stemmesedlen vil da tælle med som en afgivet stemme, når valgdeltagelsen til folkeafstemningen gøres op.

Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.

 

Sådan gør du:

Sæt X i afkrydsningsrubrikken ved ”Ja” eller ”Nej”. Sæt kun ét X på stemmesedlen. Du må ikke udfylde rubrikken med andet end et X, da din stemmeseddel så bliver ugyldig.

Den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Du kan stemme ved at møde op på valgstedet på valgdagen eller ved at brevstemme.

 

Brevstem i Borgerservice

Vil du brevstemme, kan du gøre det på ethvert folkeregister i Danmark fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022 kl. 16.00.

I Middelfart Kommune foregår det i Borgerservice på Middelfart Rådhus i ekspeditionstiden:

Mandag – onsdag kl. 10 – 15
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 - 13

Borgerservice har ekstraordinært åbent på grund af folkeafstemningen:

Lørdag den 14. maj kl. 10 – 12
Lørdag den 21. maj kl. 10 – 12
Fredag den 27. maj kl. 10 – 13
Lørdag den 28. maj kl. 9 - 16

I de dage hvor Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmer til Folkeafstemningen, er det også muligt at få lavet pas. Det vil sige lørdag den 14., 21. og 28. maj og fredag d. 27. maj. 
Så mangler du et pas kan du på disse dage møde op uden tidsbestilling og få lavet et.

Fredag den 27. maj og lørdag den 28. maj kan du også stemme på bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby i tidsrummet mellem 10 – 12.

De 3 afstemningssteder er udstyret med hjælpemidler i form af lup, led-lampe, filtpen samt overlægsplade til brug for svagtseende. På rådhuset er der endvidere opstillet et CCTV- anlæg.

Husk legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas, når du vil brevstemme.

 

Brevstem i dit hjem

Kan du ikke møde op på valgdagen eller i Borgerservice for at brevstemme på grund af sygdom eller manglende førlighed, har du mulighed for at afgive din stemme i hjemmet.

Du skal udfylde en blanket, hvis du vil brevstemme i hjemmet. Ring til Borgerservice på 8888 5500 for at få blanketten, eller udskriv den fra Middelfart Kommunes hjemmeside

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice i Middelfart senest lørdag den 21. maj kl. 12.00. Blanketten skal både være udfyldt og underskrevet.

Du vil få telefonisk besked om et tidsinterval, hvor de tilforordnede vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at angive dit telefonnummer på anmodningen.

 

På plejehjem eller plejecentre

Bor du på plejehjem eller plejecenter, vil du få mulighed for at stemme her. Du får nærmere information fra personalet.

 

På sygehuset

Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

Se Indenrigsministeriets informationsfolder og læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at stemme d. 1. juni.

Se også "Hjælpemidler på valgsteder" nedenfor.

Vi har 11 valgsteder i Middelfart Kommune:

 • Vestre Skole – Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart
 • Lillebæltshallen – Hal B, Færøvej 74, 5500 Middelfart
 • Strib Skole – Hallen, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart
 • Hyllehøjskolen – Hallen, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
 • Aulby gl. skole - Mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
 • Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
 • Båring Skole – Multisalen, Byvejen 29, 5466 Asperup
 • Ejby Hallen – Halvej 5, 5592 Ejby (OBS: NYT VALGSTED)
 • Gelsted Skole – Festsalen, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
 • Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup
 • Fjelsted-Harndrup Skole – Aulaen, Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup

 

Alle valgsteder har disse hjælpemidler:

 • Lup, led-lampe
 • Led-lampe
 • Filtpen
 • Overlægsplade til svagtseende

På valgstedet på Vestre Skole er der også opstillet et CCTV- anlæg samt et hævesænkebord.

I lighed med tidligere valg og folkeafstemninger vil der til folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022 være gratis kørsel til valgstedet på valgdagen.

Tilbuddet gælder ifm. buskørsel og flexkørsel til og fra valgstederne med anvendelse af valgkortet som rejsehjemmel på udrejsen. Buschaufføren udleverer en billet til hjemrejsen.

Ved brug af flexkørsel skal hjemturen bestilles samtidig med udturen. Valgkortet fungerer som rejsehjemmel også i denne forbindelse.

 

Flexkørsel:

Gratiskørsel i forbindelse med flexkørsel gælder for Flextur og Handicaptur.
Borgeren skal bestille både ud- og hjemtur samtidig og oplyse valgsted. Selvbetjening kan ikke benyttes i forbindelse med gratis kørsel til/fra valgstederne. Valgkortet vises til chaufføren på udturen.
Borgerne kan bestille Flextur og handicaptur til kommunalvalget på tlf. 6311 2255.

 

Buskørsel:

For kunder, der plejer at betale kontant og kunder, der har betalt med FynBus’ mobilbillet eller via FynBus’ Webshop samt med Rejsekort Classic og Rejsekort Kombi vil ordningen betyde, at de kan rejse gratis ifm. valget.

For kunder med periodekort (Rejsekort Pendler, Ungdomskort, Pensionist) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus’ rejseregler ikke være mulighed for refusion.

Du kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen end det, du er tilknyttet, hvis ønsket om ændring er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Vil du skifte valgsted, skal du udfylde en blanket. Ring til Borgerservice på telefon 8888 5500 eller udskriv den fra Middelfart Kommunes hjemmeside

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice i Middelfart senest mandag den 24. maj 2022 kl. 12.00. Blanketten skal både være udfyldt og underskrevet.

 

Alle vælgere vil modtage et valgkort til folkeafstemningen senest fredag den 27. maj 2022.

På valgkortet fremgår tid og sted for afstemningen.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. 8888 5500.

Har du ikke modtaget dit valgkort, kan du alligevel møde op på dit afstemningssted på valgdagen, onsdag den 1. juni 2022 i tidsrummet kl. 8-20. Du skal blot huske at medbringe legitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas.

Hvis du lige er flyttet eller skal til at flytte, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med folkeafstemningen.


Flyttet indenfor Middelfart Kommune?

Hvis du efter den 17. maj 2022 er flyttet eller har meldt flytning indenfor Middelfart Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl. Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på det afstemningssted, der tilhører din tidligere adresse, eller ved at brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen efter tirsdag den 17. maj 2022, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen, og Folkeregistret skal have accepteret flytningen senest onsdag den 25. maj 2022, for at du kan stemme ved folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Øvrig information

Valgbestyrelsen har vedtaget at der kan søges om tilladelse til indsamling på kommunens valgsteder i til humanitære og/eller velgørende formål.

Valgbestyrelsen har vedtaget følgende retningslinjer:

 • Ansøgning om indsamling skal være indgivet kl. 12 senest 10 dage (23. maj 2022) før valgdagen.
 • Ansøgning sendes pr. mail til staben@middelfart.dk
 • Indsamlingen skal have et humanitært og/eller velgørende formål.
 • Indsamlingen skal foregå udenfor selve valglokalet og må således ikke forstyrre valghandlingen.
 • Der kan ikke optræde flere konkurrerende indsamlinger på et valgsted.
 • Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven. Det indebærer bl.a., at der kræves tilladelse fra Indsamlingsnævnet.
 • Den ansøgende forening eller organisation må ikke være aktiv deltager i en valgrelateret kampagne eller valgrelateret offentlig debat op til valget.
 • Foreningen skal efterkomme anvisninger fra valgstyrerne på valgstedet.

Der kan forventes svar på ansøgninger primo uge 21.

Fra lørdag den 7. maj 2022 kl. 12.00 kan der ophænges valgplakater efter de herom gældende regler:

Valgplakater skal være taget ned senest den 9. juni 2022