Kan du ikke klare din personlige pleje og/eller praktiske opgaver, kan du få hjælp til det. Du visiteres til hjælp efter en individuel vurdering, der tager udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer.

Du skal visiteres til hjælpen gennem visitatorgruppen, der vurderer behov og varighed af hjælpen.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune indgik 27. september 2021 en Velfærdsaftale med Social- og Ældreminister Astrid Krag. I praksis er Middelfart Kommune frisat fra dele af lovgivningen frem til 30. september 2024 – læs mere på: https://middelfart.dk/familie/aeldre/fremtidens-aeldreliv

Den lovgivning, som gælder for Middelfart Kommune frem til 30.9.2024, kan du læse her: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00198 

Med frisættelsen ønsker vi i endnu højere grad at tage udgangspunkt i det enkelte menneske.

Vi vil sætte borgeren først med fokus på:

  • Kort vej mellem hver enkelt borger og Middelfart Kommune
  • At skabe større handlerum for medarbejdere og ledere
  • At øge kvalitet, faglighed, omsorgen og nærværet i velfærden til gavn for den enkelte borger
  • At hjælpe personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har opgaver de ikke selv kan udføre

For at understøtte dette besluttede Byrådet den 21. juni 2021 at frisætte os fra vores kvalitetsstandarder vedrørende tildeling af hjælp efter servicelovens § 83.

 

Hvad betyder det for dig?

At kvalitetsstandarderne er sat fri, betyder vi tager udgangspunkt i dig, dine vaner, standard og dit behov.

Det betyder, at vi sammen med dig, vil vurdere dit behov for hjælp og støtte. Det kan være til personlige opgaver, de nødvendige praktiske opgaver i dit hjem og madservices. Vi vurderer altid hjælpen ud fra en konkret og individuel vurdering af dit behov, og du får en skriftlig aftale om, hvilken hjælp du får bevilget. Din hjælp bliver koordineret og tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og Middefart Kommune.

Der er fortsat frit leverandørvalg, så du kan vælge Middelfart Kommunes hjemmeplejen eller vores private leverandør Svane Pleje.

Du kan søge personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hvis du på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller på grund af særlige sociale begivenheder ikke selv kan klare

  • din personlige pleje,
  • de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
  • eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Middelfart Kommune har fire hjemmeplejegrupper, der alle har stor erfaring i at yde hjemmepleje. 

Ønsker du en privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, er dette også muligt via Frit Valg-ordningen.

Privat leverandør i Middelfart Kommune er Svane Pleje Middelfart.

Kontakt:

Middelfart Kommune
Personlig pleje hele døgnet
Skovgade 64
5500 Middelfart
Tlf. nr. 8888 4646
CVR: 2918 9684 for Middelfart Kommune

Svane Pleje Middelfart
E-mail: Middelfart@svanepleje.dk 
Tlf.:nr. 8770 8080

Tilsynsrapporter for Nørre Aaby Hjemmepleje, Middelfart/Strib hjemmepleje, Borgerteamet og Svane Pleje kan ses under Social- og Sundhedsudvalgets referat fra d. 12. maj 2022, punkt 28.