Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne eller Grønland fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune. Når du registrerer dig hos den nye bopælskommune, skal du huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.

Skal du flytte til Grønland, er der ikke tale om en udrejse. Du skal blot melde din flytning til den kommune i Grønland, du flytter til. Du kan således ikke melde flytning til Grønland digitalt med dit NemID – dette skal gøres ved personligt fremmøde ved borgerservice i din nye bopælskommune i Grønland.

Hvis du flytter til ny adresse i udlandet, skal du give besked om adresseændringen til den kommune i Danmark, du flyttede fra. Du kan også melde adresseændringen med NemID.