Luk alle
Åben alle

I forbindelse med etablering af en dobbeltrettet asfaltcykelsti fra Lærkestræde langs Kærbyvej – nord og øst om sportspladsen i Asperup til det tidligere baneareal og videre til Rugårdsvej i Brenderup ad det tidligere banetracé, ønsker Middelfart Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at erhverve nødvendige arealer til cykelstien.

 

Åstedsforretning

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Middelfart Byråd den 30. september 2019 afholdes åstedsforretning således:

 

Onsdag den 25. januar 2023 vedr. ejendommene:

Matr.nr. 1a og 6i Kærby By, Asperup, matr.nr. 29a Kærby By, Indslev, matr.nr. 1l, 4b, 4c, og 9c Vejrup By, Indslev samt matr.nr. 8cg Brenderup By, BrenderupTorsdag den 26. januar 2023 vedr. ejendommene:

Matr.nr. 6m, 20, 24, 28a, 31a og 38a Brenderup By, Brenderup samt matr.nr. 1da, 3ax, 4a, 4c, 19b, 28a og 31a Skovs Højrup By, Brenderup

 

Åstedsforretningen indledes onsdag den 25. januar 2023 kl. 9.00 på ejendommen matr.nr. 1a Kærby By, Asperup og fortsætter efterfølgende på de øvrige ejendomme.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, idet ejerne dog indvarsles særskilt ved brev i E-boks.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplaner mv. er fremlagt ved Middelfart Kommune, Trafik- og Vejafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.