Якщо Ви хочете побачити цей веб-сайт українською мовою, зайдіть на translate.google.com і виберіть «Веб-сайти».  Потім введіть адресу: middelfart.dk/ukraine.  Після цього Ви побачите сторінку в переведеній версії.  Цю функцію також можна використовувати для інших веб-сайтів, які  Вам потрібно перевести на рідну мову.

I Middelfart Kommune følger vi udviklingen og arbejder for at hjælpe, hvor det er muligt. Her på siden kan du se information til dig, der gerne vil hjælpe, og til ukrainere, der kommer til Danmark.

Der er oprettet en national hjemmeside for borgere med informationer om krigen i Ukraine og situationen i Danmark. På hjemmesiden kan du finde spørgsmål-svar, kontaktlister til relevante myndigheder/NGO’er og nyheder relateret til den danske indsats samt oversigter over links til sanktioner, donationer mv.

Derudover vil der også være et arkiv med myndighedernes pressemøder. Hjemmesiden er til danske borgere samt ukrainere, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Indholdet på siden er på dansk, engelsk og ukrainsk. Siden findes på kriseinformation.dk.

Herunder finder du informationer fra Middelfart Kommune.

Luk alle
Åben alle

Indrejse til Danmark

Politiet beder om, at ukrainere, der på grund krigen søger mod Danmark, lader sig registrere ved grænsen. Ved indrejse til Danmark henvender man sig ved en af de døgnbetjente overgangssteder: Motorvejen (Frøslev), Kruså og Padborg. Så tager personalet sig af den videre procedure, som er forskellig alt efter, om den tilrejsende har et biometrisk pas, skal nødviseres eller søger asyl.

Der er vedtaget en særlov, som giver mulighed for, at ukrainere kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Du kan finde mere information på om loven på dansk, ukrainsk og engelsk på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse om asyl: nyidanmark.dk/ukraine.

På din opholdstilladelse står hvilken kommune, du skal bo i. Når du får opholdstilladelse har du også arbejdstilladelse og mulighed for helbredsmæssig vurdering. Du får penge til at leve for fra kommunen. 

Du skal have: 

 • NemID
 • Sygesikringskort
 • Skattekort
 • Bankkonto 

Bolig

Kommunen hjælper med et midlertidigt opholdssted. Det kan være i kommunale bygninger, et værelse eller en lille lejlighed, på campingpladser, en nedlagt institution eller lignende. I dette tilfælde betaler du husleje til kommunen af den ydelse du får. Du kan også bo hos private udlejere og betale husleje til dem. 

Danskundervisning

Voksne skal deltage i danskundervisning, som tilrettelægges efter din situation. Det tager 15 timer om ugen og foregår i Odense om aftenen eller i dagtimerne. 

Skole

Ukrainske børn, der skal i skole, tilbydes undervisning i modtageklasser på Østre Skole for de 6-13 årige og på Ungdomsskolen for de 14-17 årige. Her er de vant til at undervise børn, der ikke kan dansk.

Hvis dit barn skal starte i skole, kan du kontakte Lise Juel Jakobsen for yderligere information og hjælp til skoleindskrivning: Lise.JuelJakobsen@middelfart.dk eller 2162 0686.

Dagtilbud

Du kan ansøge om en plads i en daginstitution, når dit barnet er mellem 0-6 år. Vi kan ikke garantere en plads i en bestemt institution eller i et bestemt område, men vi tilbyder som hovedregel pasning i dit lokalområde.

Læs mere om Middelfart Kommunes dagtilbud: https://middelfart.dk/familie/born-og-unge/dagtilbud/

Hvis dit barn har brug for pasning, kan du kontakte Kirsten Bieling for yderligere information og hjælp til pladsanvisning: Kirsten.Biehling@middelfart.dk eller 2633 6183.

Job

Et job er vigtigt for at få en god hverdag her i Danmark, og er den bedste integrationsindsats, der findes. For gennem et job bliver man hurtigt en del af det danske samfund med kolleger og venner. Du må arbejde så snart du har fået din opholdstilladelse. Kontakt Middelfart Kommunes Jobcenter for at høre om mulighederne for job og uddannelse. 

Du kan læse mere om at få arbejde og det at arbejde i Danmark på jobguideukraine.dk.

Lægehjælp

Når du har fået opholdstilladelse, har du ret til alle sundhedsydelser. 

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har spørgsmål

Har du spørgsmål om de ovenstående emner, kan du kontakte Middelfart Kommunes hotline for ukrainere på tlf. 2917 4668 i kommunens åbningstid. 

Indkvartering og akut hjælp

Er du som ukrainer kommet til Middelfart Kommune og har akut brug for indkvartering eller støtte, kan du i kommunens åbningstid kontakte tlf. 2917 4668. Du kan også møde op i åbningstiden på Middelfart Kommunes Borgerservice på Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Kompensation for indkvartering af ukrainere

Borgere i Middelfart Kommune, som huser fordrevne ukrainere, der har søgt opholdstilladelse i Danmark, kan få kompensation på 100 kr. pr. indkvarteret person pr. døgn.

Administrationen af kompensationsordningen foretages af Borgerservice, hvor de fordrevne ukrainere skal møde op sammen med en fra deres værtsfamilie. Der skal ikke bestilles ”almindelig tid”, når man vil søge kompensationen. Man ringer til tlf. 2917 4668 og aftaler tid.

Her vil ukrainerne blive registreret med navn og alder på de, der er indlogeret, samt dokumentation for ansøgt opholdstilladelse. Kompensationen vil herefter blive udbetalt til værtens NemKonto. Værten ansøger ved at udfylde et ansøgningsskema til formålet, hvor ansøgeren afgiver en erklæring om tro og love samt vejledes om tilbagebetalingspligt ved misbrug af ordningen. Herudover udfyldes oplysninger om de enkelte beboere. Ansøgningen afleveres i Borgerservice.

Ukrainske borgere hvis vært har fået kompensation for kost og logi har ikke mulighed for at få overlevelseshjælp.

Der kan udbetales for en uge frem, og hjælpen kan udbetales med tilbagevirkende kraft, fra den 11. marts 2022 - men naturligvis kun fra indflytningsdagen hos værtsfamilien. Der udbetales 100 kr. pr. person pr. døgn.

Kompensationsordningen ophører senest, når de pågældende ukrainere har modtaget ophold efter særloven.

Madordning

Middelfart Kommunes mentornetværk har tidligere drevet en madordning. Den er nu afløst af muligheden for økonomisk kompensation til værter, der indkvarterer ukrainere. Den ordning kan du læse mere om herover.

Lægehjælp

Som udgangspunkt må borgere fra Ukraine opholde sig i Danmark i op til 90 dage med og uden visum uden at søge om asyl. I denne periode har borgerne som udgangspunkt ikke ret til forsørgelse fra det offentlige. Det gælder også i forhold til lægehjælp, hvor der som udgangspunkt opkræves betaling. Men har man behov for lægehjælp, opfordres man til at søge kontakte nærmeste læge eller lægevagten og undersøge mulighederne for behandling. Ved akutte tilfælde skal man altid ringe 1-1-2.  

Krisehotline

Region Syddanmarks psykiatriske akutmodtagelse har oprettet en døgnåben krise-hotline, som tilbyder akut krisehjælp til borgere i Region Syddanmark, der har ukrainsk statsborgerskab eller på anden måde har en tilknytning til Ukraine.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 9944 5060.

Borgere i psykiatrisk krise kan desuden altid uden henvisning møde op og få hjælp på den psykiatriske akutmodtagelser i Aabenraa - Kresten Philipsens Vej 15 Indgang C. Akutmodtagelsen kan kontaktes på tlf. 9944 5659.

Informationsside for ukrainere

Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainere. Siden administreres af frivillige og bliver løbende opdateret: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ofte-stillede-sporgsmal-om-ukrainere-i-danmark/

Sociale foreninger i Middelfart Kommune

Hos de sociale foreninger kan du finde hjælp til dagligdagen.

Røde Kors

Røde Kors udleverer gavekort til vores butikker på 200 kroner pr. person til nyankomne flygtninge samt gratis SIM-kort. Spørg i butikkerne herunder. Hver anden lørdag inviterer Røde Kors til familiecafé fra kl. 15-17 på Nørre Aaby Skole, Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby. Her leger børnene sammen, der serveres kaffe og kage, og vi orienterer om forskellige emner. Her udleveres også gavekort og SIM-kort. Vi arrangerer fælles udflugter.

Tilmelding til lørdagscafé hos Nataliya Kreitor, natkre21@gmail.com.

Røde Kors Butikken, Østergade 18, 5580 Nørre Aaby, Tlf. 3066 2232. Ved kontakt til Lone Lauridsen på tlf. 4032 3736 kan man lave en aftale udenfor åbningstiden, som er hverdage 10-17.

Røde Kors Butikken, Gl. Banegårdsvej 13, 5500 Middelfart, tlf. 2033 4791

Røde Kors Butikken, Jernbanevej 13, 5592 Ejby, tlf. 2575 1894

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart har et stort netværk af frivillige,
som ønsker at hjælpe jer, der er flygtet fra Ukraine, så I nemmere kan finde fodfæste i
lokalsamfundet. Vi har et positivt samarbejde med kommunen og andre frivillige organisationer i kommunen.
Vi tilbyder en lang række af aktiviteter, blandt andet:

 • Netværkspersoner og -familier: vi matcher jer med en frivillig eller en
  frivilligfamilie, som kan hjælpe med alt det praktiske og fokusere på jeres
  ønsker og behov.
 • Vi har rådgivning om både hverdagsudfordringer og komplicerede sager,
  f.eks. juridiske eller kontakt med myndighederne (hver torsdag fra kl 13 -
  17 i vores lokaler, Dråben, Gasværksvej 5 i Middelfart.
 • Jobsøgning og forståelse af det danske arbejdsmarked.
 • Indretning og anskaffelse af møbler og inventar til boligen.
 • Lektiehjælp til børn (tirsdag 15 - 17 i Dråben og Ejby Skole samt
  onsdag 15 - 17 på Hyllehøjskolen).
 • Vi istandsætter og sælger cykler til børn og voksne til en meget billig pris.
 • Vi tilbyder online lektiehjælp til voksne.
 • Vi har adgang til tolke til/fra ukrainsk/russisk/engelsk.

Kontaktpersoner: Formand Eleanor, 4017 7463, eller næstformand Lisbeth 3025 5083.

Mentorforeningen

Alle asylansøgere fra Ukraine tilbydes via Jobcenteret en social mentor, hvis de ønsker det.
Aktiviteterne kan være ugentlig kontakt og hjælp til hverdagen, oplysende og kompetencegivende aktiviteter som fremmer trivsel, livskvalitet og livsstil med henblik på medborgerskab, uddannelse og aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Jobcenteret ligger i Middelfart Kommune, og asylansøgere retter henvendelse til
kommunen i åbningstiden.

Frivilligcenter Middelfart

Frivilligcenter Middelfart viser vej i det frivillige sociale foreningsliv. Vi har knap 70 medlemsforeninger som står klar med forskellige tilbud. Ring, skriv eller kom forbi – vi står klar til at snakke med dig. Du er også velkommen, hvis du gerne vil have et frivilligt arbejde. Se mere på www.frivilligcentermiddelfart.dk.

Juridisk og socialfaglig rådgivning

Dansk Flygtningehjælp har udvidet åbningstiderne i Frivilligrådgivningerne. Ukrainere kan få juridisk eller socialfaglig rådgivning om fx visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser, mv., hos Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning på e-mail: raadgivning.odense@drc.ngo eller tlf.: 6026 8101 (telefontid: mandag-fredag kl. 9-12).

Rådgivning om asyl

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre - fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/om-drcs-asylafdeling/

Indkvartering

Middelfart Kommune registrerer pt. frivillige, der tilbyder at indkvartere ukrainere, som er flygtet til Danmark. Vi matcher tilbuddene med de ukrainere, der henvender sig til kommunen. Du skal være opmærksom på en række ting, hvis du ønsker at huse en familie:

 • Indkvarteringen foregår på frivillig basis.
 • Du afgør, hvor længe du har mulighed for at have ukrainere boende.
 • Der er indført en kompensationsordning - du kan læse mere under punktet: Støtte til ukrainere i Middelfart Kommune.

Vil du tilbyde hjælp til indkvartering, så kan du ringe til 8888 4801 eller sende en mail til staben@middelfart.dk.

Hvis det matcher med nogle af de ukrainere, der kommer til Middelfart, vil du blive kontaktet. Bemærk, at ukrainerne som udgangspunkt kommer uvarslet, så du kan blive kontaktet med kort varsel.

Frivillighed og lokalsamfund

Hvis du vil være frivillig, så er der en række foreninger, du kan henvende dig til: 

Red Barnet
https://redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/middelfart-lokalforening/

Dansk Flygtningehjælp
http://www.dfhmiddelfart.dk/433168595

Røde Kors
Middelfart:
https://www.rodekors.dk/afdelinger/middelfart

Ejby:
https://drkejby.dk/

Nørre Aaby:
https://www.rodekors.dk/afdelinger/noerre-aaby

Mentorforeningen
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreningsvejviser/item/middelfart-mentorforening

Frivilligcenter Middelfart
Vil du gerne gøre en indsats, så kan du også henvende dig til Frivilligcenter Middelfart, som deltager i koordineringen.
www.frivilligcentermiddelfart.dk

Røde Kors har desuden etableret et nationalt callcenter kaldet Røde Kors Parat for frivillige, der tilbyder deres hjælp til ukrainere, der er kommet til Danmark. Du kan læse mere på rodekors.dk/parat

Anden hjælp til ukrainere, der er kommet til Danmark

Ønsker du at støtte med donationer, tøj eller andre ting, henviser vi til de etablerede nødhjælpsorganisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp mv. Middelfart Kommune har ikke mulighed for at organisere indsamlinger.

Indret en bolig/lejlighed til ukrainske flygtninge

Vi søger borgere, der har lyst til at gå sammen om at indrette en bolig/lejlighed med bord, stole, køkkenredskaber, og hvad der ellers er brug for i et hjem - og det er selvfølgelig fint med genbrug.

Der er mange borgere, der gerne vil hjælpe de ukrainske flygtninge, som kommer til Middelfart kommune, og lige nu er der en konkret opgave omkring forberedelse af boliger.

Middelfart Kommune finder løbende boliger og lejligheder til ukrainske flygtninge, der ikke kan huses i private hjem. Da boligerne normalt har andre formål, er boligerne ofte tomme, eller indeholder kun plejesenge og lignende. Det skal vi gøre noget ved, så de flygtninge, der skal bo i dem, føler sig hjemmevante og trygge.

Det kan være en opgave for en familie, eller noget man som et idrætshold, kaffeklub eller en skoleklasse i samspil med forældre gør sammen. Det kan gøres på mange forskellige måder, og der er åbenhed for kreative løsninger. Der vil muligvis også blive mulighed for at byde de flygtninge, der skal bo i boligen/lejligheden velkommen i deres nye hjem.

Kontakt

Vil man gerne frivilligt indrette en bolig/lejlighed, eller har man spørgsmål, skal man kontakte koordinator for frivilligt mentornetværk Ulla Sørensen tlf. 5129 3785 eller email ulla.sorensen2@middelfart.dk

Praktiske oplysninger

Der er ikke behov for store reolsystemer eller et spisebord på tre meter, men mere møbler og inventar til en hyggelig lejlighed til eksempelvis en mor og to børn.

Det kunne være: Service, pander, gryder, viskestykker, håndklæder, sengetøj, bøjler, lamper, legetøj og rengøringsartikler samt de mest anvendte møbler for at få hverdagen til at fungere i hjemmet. Hvis der er enkelte ting, I ikke kan skaffe, så koordineres det med de frivillige organisationer og genbrugsbutikker, så vi i fællesskab kan etablere fuldt udstyret boliger/lejligheder til glæde for dem der skal bo i dem.

Vi kender endnu ikke omfanget af antal boliger såvel som antal flygtninge. Vi beder derfor om forståelse for at alle spørgsmål ikke nødvendigvis kan besvares, men vi gør vores bedste. Så meld jer, og I vil blive holdt opdateret på udviklingen.

Indsatsen er frivillig og alle udgifter forbundet med udførelsen af indsatsen vil blive betragtet som en donation fra jeres side. Indsatsen vil omvendt blive tilpasset de muligheder I som frivillige har - herunder geografi, tid og lign. Boligerne/lejlighederne godkendes før de gives videre til de nye beboere.

I skal selv sørge for at transportere og bringe møbler og andet inventar ind i boligerne/lejlighederne, hvor I derefter selv indretter den. Det er altså ikke muligt bare at donere eksempelvis en sofa ved hovedindgangen.

Den nye særlov for ukrainere giver de ukrainske borgere hurtig adgang til blandt andet arbejdsmarkedet. Udover adgangen til job, bliver det muligt for en stor del af de ukrainske borgere at deltage i den toårige Integrationsgrunduddannelse (IGU), som består af lønnet praktik i kombination med i alt 23 ugers skoleundervisning (sprogskole, AMU-kurser eller lignende).

Det er fortsat uvist, hvor mange nye borgere fra Ukraine, som kommer til at opholde sig i Middelfart Kommune. Vi har endnu ikke kendskab til deres kompetencer, hverken fagligt eller sprogligt. Dette overblik vil Job- og Vækstcentret arbejde fokuseret på at skabe i løbet af de næste uger. Det er forventningen, at de fleste vil kunne noget engelsk og er vant til at være udearbejdende.

Virksomhederne opfordres til at overveje, om de har en eller flere ledige stillinger, hvor nye borgere fra Ukraine kan komme i betragtning.

Hvis din virksomhed ønsker at hjælpe ved at ansætte en borger fra Ukraine, så kontakt Job- og Vækstcenteret på tlf. 88 88 49 49 eller via mail til rekrutteringsservice@middelfart.dk

Ved henvendelse vil vi bede om beskrivelse af hvilke typer af job, det drejer sig om, timetal og minimums-kompetencekrav til jobbet – f.eks. om det er et krav at kunne forstå lidt dansk. Stillingen behøver ikke at være fuld tid men skal helst være på over 20 timer, så kandidaten har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Job- og Vækstcentret vil, i takt med at vi får kendskab til de enkelte borgere, kontakte virksomhederne med relevante kandidater.