Luk alle
Åben alle

Afløsning foregår i hjemmet og består oftest i, at en hjemmehjælper kommer ud i hjemmet på tilsyn. I ekstraordinære situationer kan hjemmehjælperen også i et aftalt tidsrum varetage opgaver i forhold til den syge eller svækkede.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Demensteamet råder over to boliger på Rudbækshøj Plejehjem. Gæsteboligerne er et tilbud om aflastning til borgere, som har en demensramt ægtefælle boende hjemme. Det kan være i tilfælde, hvor man skal på ferie eller blot har brug for lidt tid alene. Det er den demensramte, der flytter ind midlertidig. Boligen kan  reserveres i enkelte dage og op til to sammenhængende uger, alt efter behov.

Kontakt Demensteamet for yderligere information.