Luk alle
Åben alle

Tilskudsområdet:

 • Opstart af nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud.
 • Opstart at nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter.
 • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.
 • Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningerne.
 • Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye aktiviteter i kommunen.

 

Der kan gives tilskud til:

 • Rekvisitter til aktiviteten
 • Løn
 • Honorarer til undervisere/trænere /foredragsholdere/ projektkoordinatorer

Tilskuddet kan dog ikke overstige 50% af det total udgift af ovenstående.

 

Der kan ikke gives tilskud til:

 • Anlægsbyggeri
 • Renovering
 • Foreningernes almindelige drift
 • Fortæring
 • Projekter med et kommercielt sigte
 • Projekter, der hører under anden lovgivning
 • Årlige begivenheder, der tidligere har opnået tilskud

 

Bevillingen udbetales efter aftale med forvaltningen til foreningens NemKonto. Hvis det bevilgede tilskud anvendes til løn eller honorar, har ansøgeren selv oplysningspligt overfor skattemyndighederne.

Tilskudsmodtageren skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud senest to måneder efter projektets afslutning, med dokumentation for de afholdte udgifter og vedlagt et regnskab.

Er man ikke organiseret i en forening udbetales bevillingen, når udgifterne er afholdt, og dokumentation foreligger.

Der skal senest 2 mdr. efter projektets afslutning indsendes evaluering via evaluering af tilskud.