Har du andre kommunikations- eller struktureringsvanskeligheder, kan du måske få bevilliget et teknologisk hjælpemiddel, der kan hjælpe dig i hverdagen. Find mere information om det under Hjælpemidler.

Middelfart Kommune har i samarbejde med Fredericia Kommune ansat faglige konsulenter til at stå for undervisningen og bevilling af hjælpemidler. Konsulenterne har kontor på Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt i Fredericia Sundhedshus.

Luk alle
Åben alle

Talekonsulenterne i Middelfart Kommune tilbyder udredning, rådgivning og målrettet undervisning, der kan være med til at forbedre din stemme eller din tale, så du kan klare dig bedre i hverdagen. Tilbuddet er gratis og gælder voksne i Middelfart Kommune.


Sådan får du hjælp

Du kan være henvist fra egen læge, en privatpraktiserende øre-næse-halslæge eller et sygehus, men du kan også henvende dig telefonisk eller skriftligt direkte til talekonsulenterne. I de fleste tilfælde skal du undersøges af en læge inden udredning og undervisning.

Hvis din stemme eller din tale ikke kan opnå et tilfredsstillende niveau ved træning, har du mulighed for at få bevilliget et kompenserende kommunikationshjælpemiddel.

Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Talekonsulenter:

Mette Kryger Lund
Tlf. 2094 6265
Mail: mette.k.lund@middelfart.dk

Leon Torp Nielsen
Tlf. 4057 4923
Mail: leon.nielsen@middelfart.dk 


Hvem kan gøre brug af tilbuddet?

Du kan gøre brug af tilbuddet, hvis du har:

 • Stemmevanskeligheder pga. organiske forandringer på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stemmen
 • Kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller løbsk tale
 • Udtalevanskeligheder
 • Kommunikationsvanskeligheder pga. neurologiske sygdomme, f.eks. Parkinsons sygdom eller sclerose
 • Tale-/sproglige vanskeligheder efter hjerneskade
 • Kommunikationsvanskeligheder efter strube- eller mundhuleoperation og strålebehandling


Hvad kan tilbuddet indeholde?

Tilbuddet kan indeholde:

 • Udredning med diagnose og forslag til videre forløb
 • Individuelt tilrettelagt undervisning og rådgivning, evt. holdundervisning
 • Rådgivning til pårørende/netværk
 • Afprøvning af kompenserende hjælpemiddel

Hørekonsulenterne i Middelfart Kommune tilbyder undervisning samt rådgivning og vejledning i dagligdagen i forhold til høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Tilbuddet er gratis og gælder voksne hørehæmmede eller døve i Middelfart Kommune.


Kontakt hørekonsulenterne

Du kan henvende dig direkte til hørekonsulenterne ved at ringe i telefontiden. Du kan også møde hørekonsulenterne på forskellige træffesteder. Hvis du ikke er i stand til at møde op, kan du efter aftale få besøg i hjemmet.

For nye høreapparatbrugere tilbyder hørekonsulenterne undervisning i brug af høreapparatet.

Har du brug for at søge om høretekniske hjælpemidler, kan du gøre det ved at indsende en elektronisk ansøgning via borger.dk.

Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Tlf. 7210 7290
Daglig telefontid kl. 9.00-10.00

Hørekonsulenter:

Mette Kjellerup Møller
Mail: mette.k.moller@middelfart.dk 

Tine Alsted Engberg
Mail: tine.engberg@middelfart.dk 


Hvad kan tilbuddet indeholde?

Rådgivning og vejledning:

 • Vejledning i forbindelse med anskaffelse/fornyelse af høreapparater
 • Vejledning og undervisning i praktisk brug af høreapparater
 • Hjælp til almindelig vedligeholdelse, fx rensning af øreprop og fornyelse af slange og filter
 • Vejledning i, afprøvning og bevilling af høretekniske hjælpemidler.

Undervisning inden for:

 • Cochlear Implant
 • Visuel kommunikation – tegnstøttet kommunikation
 • Mundaflæsning
 • Tinnitus
 • Lydfølsomhed
 • Artikulation


Træffesteder uden tidsbestilling

Du kan uden at have bestilt tid træffe hørekonsulenterne på:

Fredericia sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia
Hver torsdag kl. 10.30-11.30

Ældrecenter Rudbækshøj, Strib Landevej 58, 5500 Middelfart
Hver torsdag kl. 14.00-15.00

Aflysning af træffetiden kan forekomme.


Undervisning i høreapparatbrug

For nye høreapparatbrugere tilbyder hørekonsulenterne undervisning i brug af høreapparat. Undervisningen foregår som udgangspunkt på Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia. Undervisning i eget hjem er også en mulighed.

Kontakt hørekonsulenterne for en konkret aftale ved at ringe i telefontiden.

Synskonsulenterne i Middelfart Kommune bevilliger synshjælpemidler og tilbyder vejledning i brug af dem. Synskonsulenterne tilbyder også rådgivning og vejledning i, hvordan du orienterer dig og færdes i omgivelserne (orientering og mobility), og hvordan du bedst klarer almindelige dagligdags opgaver. Tilbuddet er gratis og gælder voksne blinde og svagtseende, der bor i Middelfart Kommune. Som udgangspunkt skal visus på bedste øje være 0,3 eller derunder.


Sådan søger du om synshjælpemidler

Har du brug for at søge om synshjælpemidler, kan du gøre det ved at indsende en elektronisk ansøgning via borger.dk. Du kan også henvende dig direkte til synskonsulenterne ved at ringe i telefontiden. Når du henvender dig, opretter vi en ansøgning. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem. Udredningen for synskompenserende hjælpemidler foregår som udgangspunkt på Fredericia Sundhedshus. Du vil blive indkaldt pr. brev med dato og tidspunkt. Vi vil ofte bede om tilladelse til at indhente øjenlægeoplysninger.

Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Synskonsulenter:

Dorthe Pedersen
Randi Jensen
Sanne Hermansen

Tlf. 7211 3399
Telefontid mandag og torsdag kl. 9.00-10.00

Sagsbehandler vedr. medicinsk optik og øjenproteser:

Rikke Flindt Andersen

Tlf. 7211 3393
Daglig telefontid kl. 9.00-10.00


Hvad kan tilbuddet indeholde?

Bevilling af og vejledning i brug af synshjælpemidler:

 • Forstørrelseslupper
 • Elektroniske lupper
 • Talende ure
 • Orienteringsstokke
 • Mobilitystokke
 • Støttestokke
 • Lamper/ belysning
 • CCTV
 • Filterbriller/prismebriller

Vejledning i orientering og mobility:

 • Præsenteres for den hvide stok
 • Lære forskellige stokketeknikker
 • Kendskab til ledelinier
 • Kendskab til kendemærker
 • Indlære at benytte bus og andre offentlige transportmidler
 • Finde rundt i nye omgivelser

Råd og vejledning i forhold til almindelige dagligdags opgaver, f.eks.:

 • Betjene komfur, ovn, mikroovn
 • Holde orden i klædeskab og fryser, køleskab osv.
 • Teknikker ved madlavning
 • Teknikker ved spisning

Synskonsulenterne samarbejder med en specialoptiker fra CSV Vejle, hvis du f.eks. har behov for filterbriller, prisme halvbriller, lupbriller m.m. Du bliver henvist via synskonsulenterne og udredningen foregår i Vejle.