Dagpleje

Dagplejen er et lille trygt, overskueligt miljø, hvor børn i alderen 0-2 år bliver passet i dagplejerens eget hjem. Der er en tæt følelsesmæssig tilknytning til den voksne. Det er den samme voksne, der tager sig af barnets behov i løbet af dagen i et hjemligt miljø. Dette er med til at give det lille barn en tryg og overskuelig hverdag i dagplejen.

Luk alle
Åben alle

Præsentation af dagplejen

Du kan læse meget mere om dagplejen på dagplejens hjemmeside:

 

Hvad kendetegner dagplejen?

Omsorg, tryghed, tid og nærvær er fire grundlæggende værdier børn mødes med i dagplejen.

Dagpleje er normalt for børn i alderen 0-2 år. Dagplejerne er godkendt af kommunen og passer 4 børn, dog kan de i perioder have et 5. barn i forbindelse med ferie/sygdom. Kendetegnende for dagpleje er, at det kun er 1 voksen, dit barn skal forholde sig til. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem dagplejeren og dig fungerer, så dit barn trives.

Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø, hvor det enkelte barn får oplevelsens af, at være noget særligt. Dagplejeren har en faglig viden om små børn og deres udvikling, modtager støtte og vejledning fra dagplejens pædagoger.

Det er kendetegnende for dagplejen, at ting tager den tid, det tager, og at hverdagen ikke er lagt i alt for faste rammer, der er plads til spontanitet. Dagplejebørnene bliver inddraget i den praktiske hverdag, og de deltager aktivt i de mange gøremål og oplevelser, der er i et hjem. Der arrangeres frokost, borde dækkes, der synges, leges, danses, krammes og børnene oplever og udforsker naturen og lærer årstiderne at kende.

I den kommunale dagpleje er der et tæt tværfagligt samarbejde bl.a. med sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog, psykolog, sagsbehandler, specialpædagog samt familiekonsulent, når der er behov for det. Vi samarbejder også med de nærliggende institutioner, f.eks. går vi på besøg i områdets børnehave, hvor børnene lærer om børnehavelivet.

Børn i dagplejen deltager i legestuen, hvor der er andre børn og voksne. Børnene lærer gæstedagplejeren og legestuegruppens øvrige dagplejere at kende, og danner venskaber med de andre dagplejebørn.

 

Opskrivning

Opskrivning til dagplejen sker via den digitale pladsanvisning.

 

Indskrivningsmøde

Inden barnet begynder i dagplejen afholdes der et indskrivningsmøde hos dagplejeren, sammen med den pædagog, som fører tilsyn i dagplejehjemmet. Mødets varighed er ca. 1 – 1½ time.

Formålet med mødet er:

 • At I fortæller så meget som muligt om jeres barn, så dagplejeren kan lære det at kende.
 • At der udveksles gensidige forventninger til et godt fremtidigt samarbejde.
 • At aftale jeres barns start i dagplejen, og hvad I skal medbringe i dagplejen.
 • At aftale jeres barns mødetider.


Under indskrivningsmødet informeres I om mulighederne for gæstedagpleje ved egen dagplejers ferie, uddannelse, sygdom eller andet fravær.

 

Forsikring

Kommunen har ikke en forsikring, der dækker børnene i dagtilbud. Vi anbefaler derfor, at forældrene tegner en forsikring for deres børn.

Forældrebetaling opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Dagpleje - 3.169 

Økonomisk fripladstilskud skal søges i Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Fuld betaling for den dyreste plads – halv betaling for øvrige. Søskendetilskud gives dog ikke i Juniorklubben.

Dagplejen i Middelfart Kommune vil meget gerne arbejde med sund kost og gode madvaner/oplevelser for børn i dagplejen. Med den viden vi har, er det bedste vi kan gøre, både som forældre og som dagplejere at tilbyde børnene en alsidig kost, hvor der tænkes i rene råvarer og årstidens muligheder.

Middelfart Kommunes kostpolitik tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mad til spædbørn og småbørn.

Det er vigtigt, der er ro ved måltiderne, så barnet kan fordybe sig. Der tales om maden, og hvad det er, vi spiser. I dagplejen arbejder vi med flere pædagogiske aktiviteter, hvoraf måltidet er en af dem. Det er derfor vigtigt, at de voksne spiser sammen med børnene, hvilket kan bevirke, at børnene får mod på at smage på nyt mad.

Vi møder forældre i dagplejen, som klart fravælger, at deres børn skal have søde drikke, kager m.m., hvilket vi rigtig gerne vil støtte op om. Vi tænker, at sukker og ”Det søde liv” må være forbeholdt familien.

 

Morgenmad

Som udgangspunkt skal børn i dagplejen spise morgenmad inden, de møder i dagplejen om morgenen. Børn, som møder meget tidligt og ikke har spist morgenmad, vil få tilbudt havregrød eller et stykke rugbrød med f.eks. ost. Dette aftales med din dagplejer. Efter kl. 7.00 serveres der normalt ikke morgenmad i dagplejen, så sørg for, at barnet har fået et sundt og mættende morgenmåltid hjemmefra.

 

Formiddags-mellem-måltid

Formiddagsmad er et mellemmåltid, hvor der i dagplejen serveres frugt og brød. Nogle børn er meget sultne og har brug for andet end frugt. De har også brug for at spise brød/grød. Det bør tilstræbes, at det fortrinsvis er årstidens frugter og grøntsager der serveres, gerne danske. I vinterperioden, hvor udbuddet at dansk frugt er meget begrænset, er det en god ide at supplere med forskellige kogte eller evt. tørrede rodfrugter.

 

Frokost

Hovedmåltidet i dagplejen er frokost. Frokosten kan bestå af rugbrød med forskellige former for pålæg eller varm mad.

Eksempel:
Laks, sild, torskerogn, fiskefrikadeller, frikadeller, bøf, alm. skæreost, smøreost, brie, æg, tomater, avocado og leverpostej. Frisk frugt på rugbrød (jordbær, æble, banan). Frisk frugt, karse, kogte grøntsager, peberfrugter, tomater og agurker kan evt. bruges som pynt til maden.
Der serveres vand til maden.

 

Eftermiddagsmad

Fiberrigt brød og frugt. Dertil serveres mælk. Det samme serveres i legestuen.

 

Legestuen

Formiddagsmad: Der serveres frugt eller grønt. Dertil fiberrigt brød, knækbrød, minirugbrød/rugbrødsskiver eller andet groft. Dertil serveres mælk.

Frokost: Der serveres sund frokost, grønt og frugt som hos den enkelte dagplejer. Derudover giver legestuen mulighed for at tilbyde børnene en anderledes frokost, f.eks. ved at spise med jævnaldrende, opdelt efter køn osv.

 

Fødselsdage

Inviterer I til fødselsdag i barnets hjem, er det meget vigtigt at tale med dagplejeren om, hvad der serveres. Holdes fødselsdagen i dagplejehjemmet, har du stor indflydelse på, hvad der serveres og i samarbejde med dagplejeren aftales, hvad der serveres. Til fødselsdag i dagplejen behøves der nødvendigvis ikke at spises. Der kan i stedet for laves aktiviteter, fx sæbebobler, balloner m.m.
Søg evt. inspiration på internettet.

 

Højtider

Det er f.eks. juletræsfest, fastelavsfest osv. Til jul og fastelavn, kan man servere snacks. der består af:

 • Snackpeberfrugt
 • Mandarin
 • Cherrytomat
 • Mini-agurk
 • Frugtstænger
 • Rugbrødschips
 • Brødstænger
 • Hummus eller anden dip

 

Tur-mad

Når dagplejen skal på tur, skal maden være let at have med. Tur maden kan evt. bestå af:

 • Pølsehorn eller pizzasnegle (bagt med lidt grovere mel)
 • Rugbrødsklappere med forskelligt pålæg (smøreost, avocadomos)
 • Fiberrige boller med pålæg
 • Fiberrigt brød med tomat, skinke og ost bagt i ovn.
 • Agurk, cherrytomater, letkogte gulerødder og årstidens frugt

Står du en morgen udenfor dagplejerens dør og ikke kan komme ind på grund af ferie eller sygdom, kan du i denne akutte situation ringe til dagplejens morgentelefon på tlf. nr. 8888 5433.

I forbindelse med gæsteplacering ved akut opstået sygdom hos dagplejerne er der bemanding på telefonen fra kl. 5.45, og vi vil sørge for, at du hurtigst muligt får anvist en gæstedagpleje til dit barn.

Forældrebestyrelsen består af repræsentanter valgt blandt forældre og medarbejdere i dagplejen. Forældrebestyrelsens formål er at debattere og finde fælles løsninger og målsætninger for bl.a. børnene, borgerne, medarbejderne, visionen og økonomien.

Der er valg til forældrebestyrelsen en gang årligt. Alle forældre inviteres til valget og kan opstille som repræsentant.

 

Kontakt forældrebestyrelsen

Alle, der ønsker et punkt drøftet på et bestyrelsesmøde, er velkommen til at kontakte formand Michaela Borgquist på mbo@mailreal.dk eller dagplejen på dagplejen@middelfart.dk.

Du er velkommen til at henvende dig til dagplejen på sikker mail via nedenstående link eller ringe til dagplejekontorets telefon på: 8888 5433.

 

Vuggestue

Vuggestuen modtager børn i alderen 0-2 år. I vuggestuen er dit barn sammen med mange andre børn. Personalet i vuggestuerne har en pædagogisk uddannelse.

Luk alle
Åben alle

Præsentation af vuggestuerne

Du kan læse meget mere om vuggestuerne på deres hjemmesider:

Se vuggestuernes placering på kort.

 

Opskrivning

Opskrivning til vuggestue sker via den digitale pladsanvisning.

 

Forsikring

Kommunen har ikke en forsikring, der dækker børnene i dagtilbud. Vi anbefaler derfor, at forældrene tegner en forsikring for deres børn.

Forældrebetaling opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Vuggestue. inkl. frokostordning - 4.535 kr. 

Økonomisk fripladstilskud skal søges i Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Fuld betaling for den dyreste plads – halv betaling for øvrige. Søskendetilskud gives dog ikke i Juniorklubben.

Børnehave

I Middelfart Kommune finder du 14 børnehaver spredt godt ud over hele kommunen. Børnehaverne er for børn i alderen 3 - 6 år.

Luk alle
Åben alle

Præsentation af børnehaverne

Du kan læse meget mere om børnehaverne på deres hjemmesider:

Se børnehavernes placering på kort.

 

Opskrivning

Opskrivning til børnehave sker via den digitale pladsanvisning.

 

Forsikring

Kommunen har ikke en forsikring, der dækker børnene i dagtilbud. Vi anbefaler derfor, at forældrene tegner en forsikring for deres børn.

Forældrebetaling opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

 

Børnehave - fuld tid

2.199 kr. 

Børnehave - fuld tid, inkl. frokostordning

2.898 kr. 

Børnehave - 37,5 timer inkl. frokostordning 

Disse pladser (enkelte) tilbydes kun i Børnehuset Kompasset, Middelfart.

2.316 kr. 

 

Børnehave - 25 timer

Disse pladser (enkelte) tilbydes kun i Børnehuset Nørre Aaby.

1.078 kr. 

Børnehave – 25 timer, inkl. frokostordning

Disse pladser (enkelte) tilbydes kun i Båring Børnehus.

1.777 kr. 

 

Økonomisk fripladstilskud skal søges i Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Fuld betaling for den dyreste plads – halv betaling for øvrige. Søskendetilskud gives dog ikke i Juniorklubben.

Særlige pasningstilbud

Har du brug for pasning ud over den normale åbningstid eller en deltidsplads under barsel, er det også en mulighed. 

Luk alle
Åben alle

Familier eller enlige forsørgere, som har et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for vores dagtilbuds almindelige åbningstid, har mulighed for at ansøge om fleksibel pasning i form af et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddets åbningstid. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme vis som i privat børnepasning. 

Der skal foreligge dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov, f.eks. via vagtplan fra arbejdsgiver.

Den private børnepasser skal ansættes minimum 10 timer om ugen. Timerne skal ligge i tidsrum, som ligger uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid og skal opgøres som et gennemsnit over en periode på minimum 4 uger.

Kombinationstilbuddet kan maximalt udgøre 48 timer, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagplejen, eller 52 timer i daginstitution.

I forbindelse med kombinationstilbuddet tilbydes deltidspladser på hhv. 30 og 37½ timer om ugen.
Børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen (jf. Dagtilbudslovens § 11.8) kan der ikke søges til. Afgørelsen om kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Krav til den private børnepasser

Forældrene eller den enlige forsørger skal selv finde en privat børnepasser. Det er et krav, at den private børnepasser som minimum har bestået 9. klasse i dansk med karakteren 2 eller "Prøve i dansk 2".
Når forældre eller den enlige forsørger har fundet en egnet privat børnepasser, skal Middelfart Kommune godkende personen.

Middelfart Kommune skal føre tilsyn med den fleksible pasningsordning for at sikre, at den lever op til kravene. Ligeledes skal kommunen føre tilsyn med de økonomiske forhold.

 

Tilskud og takster

Tilskud til kombinationstilbud udregnes efter det antal timer, som er bevilget og vil ske med udgangspunkt i gældende takster for dagtilbud. 

 

Ansøgning om kombinationstilbud

Er du interesseret i kombinationstilbuddet skal du kontakte Middelfart Kommunes Pladsanvisning på 8888 5500 eller sende en sikker mail via din digitale postkasse.

 

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til Barselsloven, har i henhold til en lovændring fra 1.1.2019 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue, børnehave og privat institution med nedsat egenbetaling. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.

Deltidspladsen indebærer, at barnet skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. Som udgangspunkt skal barnet være i dagtilbuddet dagligt fra kl. 8/9 – 14/15, men aftales nærmere med personalet.

Deltidspladsen skal være i det pasningstilbud, hvor barnet allerede går.

 

Ansøgning om deltidsplads under barsel

Ansøgning med oplysning om hvilken periode det drejer sig om, skal indgives senest 2 måneder før, der ønskes en deltidsplads. Start og slutdato skal være den 1. eller den 15. i en måned, og perioden skal være på minimum 2 måneder. Der skal vedlægges dokumentation for barselsorlov eller forældreorlov.

Ændringer indenfor perioden skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
Retten til deltidsplads bortfalder, når forældrenes ret til fravær efter barselsorloven ophører. Deltidspladsen kan bevares, hvis orloven afbrydes af en periode på mindre end 5 uger.

Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om, at orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører.

Når deltidspladsen ophører, skal pladsen konverteres til en fuldtidsplads.

Ansøgning skal ske via Borger.dk:

Søg deltidsplads under barsel

 

Takster

Taksterne vil være de samme som for 30 timers pladser i forbindelse med kombinationstilbud. 

 

Kontakt Pladsanvisningen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Middelfart Kommunes Pladsanvisning på tlf. 8832 5833 eller sende en sikker mail via din digitale postkasse.

 

2024:

Vuggestue – 37,5 timer, inkl. frokostordning - 3.520 kr.
Vuggestue – 30 timer, inkl. frokostordning - 2.956 kr.

Dagpleje – 37,5 timer - 2.476 kr.
Dagpleje – 30 timer - 1.981 kr.

Børnehave - 37,5 timer - 1.617 kr.
Børnehave – 30 timer - 1.293 kr.

Børnehave – 37,5 timer, inkl. frokostordning - 2.316 kr.
Børnehave – 30 timer, inkl. frokostordning - 1.992 kr.

 

Økonomisk fripladstilskud skal søges i Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Fuld betaling for den dyreste plads – halv betaling for øvrige. Søskendetilskud gives dog ikke i Juniorklubben.

Ferielukkedage 

I Middelfart Kommune holder dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne lukket på faste tidspunkter året rundt. Der er dog mulighed for alternativ pasning i udvalgte institutioner.

I Middelfart Kommune holder dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne lukket på følgende dage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29, 30 og 31
 • 24.12. - 31.12. (begge dage inkl.).


Der tilbydes alternativ pasning til dit barn - dog ikke Grundlovsdag og 24.12.


Dagplejebørn:

Såfremt I har et pasningsbehov på ovenstående datoer, med undtagelse af Grundlovsdag og 24.12, skal I henvende jer til dagplejekontoret på tlf. 8888 5433. Har I brug for sommerpasning i uge 29, 30 og 31, skal der gives besked senest 1. marts. Der vil desuden komme opslag i dagplejehjemmene for at huske jer på, at I skal kontakte dagplejekontoret, hvis I har brug for pasning.Vuggestue- og børnehavebørn:

Såfremt I har et pasningsbehov på ovenstående datoer, med undtagelse af Grundlovsdag og 24.12, vil der være mulighed for pasning af jeres børn i:

 • Børnehuset Hyllehøj, Middelfart
 • Børnehuset Nysgerrium, Middelfart
 • Børnehuset Nørre Aaby
 • Børnehuset Egetræet, Ejby

Hvis I har brug for sommerpasning i uge 29, 30 og 31, skal, skal der gives besked senest 1. marts.

Hvis I har brug for pasning på øvrige lukkedage, skal der gives besked 5 uger forinden.

I vil via AULA få besked om hvornår, og hvordan I skal tilmelde jer til pasning på lukkedage.

Af hensyn til institutionens optimale anvendelse af medarbejderressourcer skal fristerne overholdes.

Privat pasning

Ønsker du ikke at benytte de kommunale børnepasningstilbud, er der mulighed for pasning hos en privat børnepasser eller på en af de private daginstitutioner. 

Luk alle
Åben alle

Du har mulighed for at vælge en privat børnepasser, når dit barn skal i pasning.

Middelfart Kommune giver tilskud til pasningen uanset, om forældrene indgår en aftale om pasning af eget barn eller indgår aftale med en privat børnepasser om pasning af barnet.


Hvad er en privat børnepasser?

Den private børnepasser arbejder i eget hjem, og kan modtage op til 5 børn. Såfremt den private børnepassers eget/egne barn/børn indgår i pasningen, kan den private børnepasser dog kun modtage op til 4 børn.

Den private børnepasser kan også arbejde sammen med andre i en stordagpleje på én adresse og vil i dette tilfælde kunne modtage op til 10 børn.

En privat børnepasser kan modtage børn i alderen fra 24 uger til 5 år, dog længst til udgangen af februar måned, det år barnet starter i skole.

 

Vigtig information om privat børnepasser

Vælger du en privat børnepasser, er det vigtigt at vide, hvad forskellen er i forhold til private daginstitutioner og private dagplejere. Private daginstitutioner og private dagplejere er underlagt reglerne for dagtilbud. Det er en privat børnepasser ikke.

Det betyder blandt andet at

 • En privat børnepasser ikke skal udarbejde en pædagogisk læreplan.
 • En privat børnepasser ikke skal udarbejde en sprogvurdering af dit barn.
 • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse.
 • Du ikke har krav på anden pasning, hvis børnepasseren er syg.
 • Du ikke har krav på alternativ pasning, når din børnepasser har lukkedage.
 • Du har ikke mulighed for friplads.

De private børnepassere skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i almindelige dagtilbud. Middelfart Kommune skal føre tilsyn med, at det sker.

 

Sådan beregnes tilskud

Middelfart Kommune fastsætter et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskud til deltidspasning fastsættes på grundlag af tilskuddet til fuldtidspasning. Kommunen kan have besluttet særlige regler om tilskud til deltidspasning.

Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og udgør 75 % af udgifterne til den private pasningsordning. Forældrene skal altså selv dække henholdsvis 25 % af de faktiske pasningsudgifter.
Tilskuddet er lavere for børn over 3 år, da en daginstitutionsplads er billigere.

Udover at dække løn mv. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre rimelige udgifter, som i øvrigt kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning, f.eks. udflugter eller arbejdsskadeforsikring. Øvrige udgifter udover lønnen, som der søges tilskud til, skal aftales med kommunen. Udgifterne skal fremgå af den skriftlige pasningsaftale.

Vær opmærksom på:

 • Kontrakten med den private børnepasser udleveres og udfyldes sammen med den private børnepasser og indsendes til kommunen.
 • For at få udbetalt tilskuddet fra indmeldelsesdatoen, skal ansøgningen og kontrakten med den private børnepasser være kommunen i hænde 2 måneder før indmeldelsesdatoen. Ved indsendelse senere, vil udbetalingen ske med tilbagevirkende kraft.

Hvis du ønsker at passe børn i dit eget hjem, skal du ansøge Middelfart Kommune om at blive godkendt. Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvordan du ansøger.

Der skal også udarbejdes en kontrakt/pasningsaftale mellem den private børnepasser og forældre. Du kan finde hjælpe til kontrakten/pasningsaftalen her på hjemmesiden.

 

Godkendelse

Hvis du ønsker at passe børn i dit eget hjem, skal du være fyldt 18 år og ansøge om at blive godkendt.

Sådan bliver du godkendt:

 • Have bestået dansk på 9. klasse niveau med karakteren 2 eller mere.
 • Give tilladelse til, at kommunen indhenter en børneattest på alle voksne i husstanden over 15 år. Børneattesten vil I modtage i jeres digitale postkasse, efter at du har søgt. Det er kommunen, der skal søge om den.
 • Have besøg af en dagplejepædagog/konsulent samt et godkendelsesbesøg på pasningsordningens adresse.
 • Have arbejdstilladelse, hvis du ikke har dansk statsborgerskab og kommer fra et land udenfor EU eller EØS.
 • Når ansøgningen er indsendt, og Middelfart Kommune har modtaget børneattesten på alle i husstanden over 15 år, vil du blive kontaktet af en dagplejepædagog for at aftale et møde i dit hjem.
 • Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ikke blive godkendt børnepasser, hvis du ikke giver dit samtykke til at vi må indhente en børneattest.

Kontrakt mellem privat børnepasser og forældre

Der skal udarbejdes en kontrakt/pasningsaftale mellem den private børnepasser og forældrene. Kontrakten skal bl.a. indeholde:

 • Navne og cpr. numre på privat børnepasser, forældre og barn.
 • Dato for hvornår barnet begynder pasning samt slutter.
 • Betaling og pris pr. måned.
 • Åbningstider.
 • Aftaler i forbindelse med børnepasserens ferie afvikling.
 • Aftaler om vikar.
 • Opsigelse.
 • Forsikringer.
 • Aftaler om, hvad forældrene og den private børnepasser skal sørge for.
 • Særlige forhold omkring barnet, som børnepasseren skal vide.
 • Husdyr eller andet.
 • Aftaler om sovetider.
 • Barnets læge, sundhedsplejerske og andre relevante fagpersoner.
 • Aftaler for hverdagen.
 • Aftaler om opbevaring af kontrakter mv. jf. lov om persondata beskyttelse.
 • Aftale om offentliggørelse af fotos og videoer på diverse medier.
 • Tavshedspligt: Den private børnepasser har tavshedspligt jf. straffelovens § 264d.

 

Krav til private børnepassere

Faglighed

For at være privat børnepasser skal ansøgeren arbejde professionelt og fagligt, hvilket kommer
til udtryk i en bred vifte af afgørende kompetencer. Det betyder, at den enkelte kan:

 • Omsætte teori til handling. Dvs. at ny viden afspejler sig i det pædagogiske arbejde og i
  kommunikationen.
 • Arbejde med at udvikle sit eget pædagogiske arbejde.
 • Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik.
 • Udvise professionel adfærd: Loyal overfor beslutninger samt bevidsthed om egen kommunikation.
 • Være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af børn og kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel.
 • Være nærværende og kommunikerende i kontakten med barnet med særlig fokus på barnets sproglige udvikling.
 • Den private børnepasser skal selv indstille børn med særlige behov til relevant støtte. Ved tvivlsspørgsmål kan den tilsynsførende kontaktes.
 • Den private børnepasser har skærpet underretningspligt.

 

Engagement

Det er vigtigt, at børnepasseren udviser engagement i sit arbejde som privat børnepasser.
Der kan med fordel udarbejdes en årsplan for aktiviteter med børnene.

Samarbejdsevner

Gode samarbejdsevner er en forudsætning for at blive godkendt som privat børnepasser ved Middelfart Kommune. Gode samarbejdsevner ses bl.a. ved:

 • Forældresamarbejde: Den private børnepasser er i stand til gennem dialog at skabe tryghed for forældre. Gennem daglig dialog sikres et tæt forældresamarbejde således, at forældrene får et indgående kendskab til barnets hverdag hos den private børnepasser. Den private børnepasser sikrer sig gennem en anerkendende dialog, at forældrene føler sig set, hørt og forstået.
 • Tilsynsførende myndighed har ikke del i forældresamarbejdet. Hvis en forælder klager over emner, der vedrører børnenes trivsel på en måde, der vækker faglig bekymring, skal tilsynsførende drøfte problemet med den private børnepasser. Herefter kan den tilsynsførende komme på uanmeldte tilsyn og evt. tage stilling til godkendelsen.
 • Samarbejdet med den tilsynsførende: Samarbejdet med den tilsynsførende bærer præg af en åben dialog og gensidig forståelse for arbejdsvilkår. Den private børnepasser er sit eget ansvar bevidst i forhold til at kontakte den tilsynsførende ved behov uanset karakter. Samarbejdet foregår i en gensidig god tone og bærer præg af loyalitet og respekt for hinanden.
  Hver måned skal der indsendes en kvitteringsblanket til den tilsynsførende, hvor forældrene skriver under på, at de har betalt den månedlige ydelse til den private børnepasser. Dette er samtidigt dokumentation for den private børnepassers indtægt, som den tilsynsførende indberetter til SKAT hver måned.

 

Tilsyn 

Der vil være ét tilsyn om året. Herudover kan der forekomme uanmeldte besøg. Tilsynsskemaet er udarbejdet til brug ved tilsyn hos private børnepassere. Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende en tilsynsrapport, som vil blive sendt digitalt til børnepasseren. Tilsynsførende kigger også på tilsynsrapporter fra tidligere tilsyn. Hvis der er påbud eller andet, der giver anledning til bekymringer vedr. børnenes trivsel, sikkerheden mv., vil det blive vurderet, om der skal føres skærpet tilsyn.

 

Sundheds- og familiemæssige forhold

Arbejdet som privat børnepasser forudsætter, at ansøgeren har et godt fysisk helbred.
Det er vigtigt, at ansøgeren har tænkt over, hvordan familiens hverdag ændres jf. hyppige forældrebesøg morgen/aften samt, at børnepasserens fokus vil være professionelt orienteret fremfor familieorienteret en stor del af hverdagen.
Hjemmet skal forefindes ryddeligt og rent, ligesom indeklimaet skal være i orden. Det kræver en ekstra god hygiejne at være privat børnepasser.

 

Krav til fysiske rammer - indendørs

 • Legeværelse: Et værelse eller stort køkkenalrum, der indrettes til børnepasning. Egne børns værelser godkendes ikke som legeværelse. Lokalerne skal være lyse og venlige, ligesom der skal være plads til såvel borde, stole, reol og god gulvplads. Alle opholdsrum skal være godkendte til beboelse og fremgå af BBR-meddelelse.
 • Indgang: Indgang til modtagelse af børn og forældre, hvor der er plads til garderobe.
 • Pusleplads: Badeværelse, hvor der er plads til puslebord eller et lunt bryggers med adgang til vand. Køkken, legeværelser og lign. godkendes ikke til bleskift.
 • Sovesteder: Der skal være mulighed for at sove såvel ude som inde. Når børnene sover ude, skal der være mulighed for ly og læ for regn, blæst og sol.
 • Trappe og brændeovn: Såvel trapper til loft som kælder afskærmes forsvarligt og brændeovne afskærmes ved brug i åbningstiden. Afskærmningen skal godkendes af den tilsynsførende.
 • Husdyr (gælder alle dyr): Det er muligt at holde husdyr i hjemmet hvis dette er aftalt ved godkendelsen. Hvis den private børnepasser ønsker at anskaffe eller genanskaffe et dyr, skal den tilsynsførende kontaktes. Før en evt. godkendelse af dyrehold skal den tilsynsførende vurdere om hjemmet er egnet til dyrehold ud fra de opstillede forholdsregler..
 • Sikkerhed: Rengøringsmidler, vaskemidler, kemikalier og medicin må ikke være tilgængelige for børnene.
 • Rygelov: Der må ikke ryges i hele åbningstiden. De lokaler, der er særligt indrettet til børnepasning, skal være røgfrie hele døgnet.
 • Kontaktmuligheder: Det skal være muligt at komme i telefonisk/ elektronisk kontakt med den private børnepasser, i åbningstiden.

 

Fysiske rammer – udendørs

 • Haven: Hele haven eller den del af haven, der anvendes i tiden sammen med børnene skal være indhegnet. Ansøgeren skal selv etablere indhegningen. Det forventes, at der er såvel græs som fliseområder. Legepladsen/ området skal være indhegnet med et hegn på minimum 90 cm. Der skal være forsvarlig lås på låger og hegn, som børnene ikke kan klatre på.
  Der må ikke forefindes giftige bær, buske eller blomster i haven, hvor børnene færdes.
  Der skal være mulighed for opbevaring af legetøj m.m.
  Det vil være en god ide, hvis du har mulighed for opbevaring af barnevognene, så forældrene ikke skal tage dem med hjem hver dag.
 • Legeredskaber: Legetøj skal være godkendt jf. lovgivningen. Der skal altid være låg eller net til sandkassen.
 • Vand: Der må ikke forefindes badebassin til børnene. Har den private børnepassers egne børn badebassin i haven, skal dette være afskærmet med et hegn, der mindst er 1.2 m. højt. Skal der leges med vand, brug små spande og haveslange. Børnene skal altid være under opsyn, når der leges med vand.
  Har den private børnepasser fiskedam i haven, skal denne være afskærmet med et hegn, der mindst er 1.2 m. højt. Børnene må aldrig være alene i nærheden af fiskedammen.
 • Gynger / Rutsjebane/ Klatretårn: Har ansøgeren et gyngestativ i haven, må gyngerne ikke have et udsving på over 1½ meter. Gyngen skal være placeret på blødt underlag (græs eller sand). Har din gynge større udsving, eller har du en rutsjebane/ klatretårn, som er højre en 1½ meter, skal du etablere et godkendt faldunderlag. Middelfart Kommunes holdning er, at gynger der er etableret forsvarligt, er en god ting, og medvirkende til en god udvikling hos børnene. Men du skal altid vurdere, at der er en risiko forbundet med at have en gynge/tårn i haven.
 • Trampolin: Forefindes der en trampolin på den private børnepassers legeområde, og er det meningen, at børnene også må benytte den, så skal trampolinen være sikkerhedsmæssigt forsvarligt sat op, og der skal være net omkring trampolinen med mindre, den er gravet ned. Der må kun være ét barn af gangen
  på trampolinen. Hvis ikke børnene må benytte trampolinen, skal den være forsvarligt indhegnet,
  så børnene ikke kan komme ind under eller op på den.

 

En godkendelse kan efter vurdering trækkes tilbage, såfremt:

 • Den almindelige trivsel inden for rammerne af pasningsordningen ikke opretholdes.
 • Det pædagogiske arbejde ikke opfylder den indgåede aftale med tilsynsførende.
 • Den skriftlige aftale brydes/misligholdes.
 • Den private børnepasser bryder tavshedspligten.
 • Der sker ændringer vedr. de fysiske forhold, som kræver ny godkendelse.
 • Den private børnepasser fraflytter sin bolig, og den tilsynsførende ikke kan godkende den nye bolig.

 

Godkendelseskriterier som vikar for børnepasser

Den private børnepasser har mulighed for, at få godkendt en eller flere vikarer, som kortvarigt kan passe børnene hos den private børnepasser. Vikaren kan benyttes, hvis børnepasseren skal til læge, ved sygdom, ferie eller lignede. Vikaren skal godkendes af Middelfart Kommune, og der skal indhentes straffeattest og
børneattest. Det er Middelfart Kommune, der indhenter straffeattest og børneattest på vikaren.

Det er børnepasseren, der finder vikaren.

Forældrene skal skriftligt godkende vikaren. Det er børnepasseren, der sørger for, at indhente den skriftlige godkendelse hos forældrene. Godkendelsen fra forældrene afleveres til kommunen af børnepasseren.

Børnepasseren skal oplyse forældrene om, hvornår der anvendes vikar.

Forældrenes godkendelse vil indgå i kommunens vurdering af vikaren. Kommunen sender den skriftlige godkendelse af vikaren til børnepasseren.

 

Krav til vikaren

 • Vikaren skal besidde et vist modenhedsniveau og som minimum være fyldt 18 år.
 • Vkaren skal have fysisk overskud til at passe børn.
 • Vikaren skal være nærværende, etablere en sund kontakt til børnene, give omsorg, opfylde
  deres behov og have overblik og overskud.
 • Vikaren skal give børnene tryghed, stimulere børnene alderssvarende og sikre deres trivsel og
  udvikling.
 • Vikaren skal tale dansk og understøtte børnenes integration i og samhørighed med det danske
  samfund.
 • Det kan tage op til 4 uger at få godkendt en vikar.
Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune giver tilskud til forældre, der vælger at benytte privat pasning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan gives til børn i alderen 24 uger til og med 5 år, dog længst til udgangen af februar måned, det år barnet starter i skole.

Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud og kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning - dog max. 6.437 kr. pr måned ved børn 0 – 2 år og 4.312 kr. ved børn fra 3 år.

 

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Ansøgning om tilskud skal ske digitalt.
Vær opmærksom på side 1 i digitalt ansøgningsskema, at medansøger ikke er et krav. Ving af i boksen "Denne part er ikke relevant" - og du kommer videre. Rubrikken børnepasserens cpr. nr. skal ikke udfyldes.

Kontrakten med den private børnepasser udleveres og udfyldes sammen med den private børnepasser og indsendes til kommunen.

For at få udbetalt tilskuddet fra indmeldelsesdatoen, skal ansøgningen og kontrakten med den private børnepasser være kommunen i hænde 2 måneder før indmeldelsesdatoen. Ved indsendelse senere, vil udbetalingen ske med tilbagevirkende kraft.

Søg om tilskud til privat børnepasning


Tilskud til pasning af eget barn i hjemmet

Økonomisk tilskud til forældre, som ønsker at passe eget barn. Tilskud til pasning af eget barn kan gives for en periode på min. 8 uger og max. 1 år.

I en 2-årig forsøgsperiode fra 2023 hæves tilskuddet til 7.566 kr. på måned før skat (2023 niveau) for børn i alderen 24 uger til 3 år. (2024: Fra 0-2 år 7.874 kr.)

I samme forsøgsperiode indføres et tilskud på 2.568 kr. pr måned før skat (2023 niveau) til aldersgruppen 3,1 år til skolestart. (2024: Fra 3 år 2.673)

Søg om tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning

Private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i henhold til gældende lovgivning beliggende i Middelfart Kommune, skal sende en ansøgning til Middelfart Kommune.

Ansøgningen skal vedlægges de i ansøgningsmaterialet nævnte dokumenter.

Ansøgere skal påregne, at der kan gå op til 12 uger fra Dagtilbud har modtaget en ansøgning om godkendelse af en privatinstitution til en afgørelse foreligger. Fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor Dagtilbud har modtaget alle relevante oplysninger og dokumenter.

Ansøgningsskema kan, indtil en digital løsning er klar, rekvireres hos Børn og Unge Forvaltningen via sikker mail.

 

Økonomi

Tilskud pr. barn pr. måned - 2024

  0-2 år  3-6 år 
Driftstilskud 9.604 kr. 5.749 kr.
Bygningstilskud 525 kr. 258 kr.
Administrationstilskud 320 kr. 202 kr.
I alt pr. barn pr. måned 10.449 kr. 6.209 kr.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Middelfart Kommune

1. Ansøgning

Godkendelsesprocedure
Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens §19, stk. 5 – gældende for Middelfart Kommune. Ansøgere skal påregne, at der går op til 12 uger fra Dagtilbudsafdelingen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en privatinstitution til en afgørelse foreligger. Fristen løber fra det tidspunkt Dagtilbudsafdelingen har modtaget alle relevante og fyldestgørende oplysninger og bilag. Ansøgningsskema forefindes på Middelfart kommunes hjemmeside.
Ansøgning om godkendelse af privatinstitutioner behandles i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.
Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest seks måneder efter, at kommunen har offentliggørelse disse.

Depositum
Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på 30.000 kr. som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen.

Driftsgaranti
For at opnå leverancesikkerhed stiller Middelfart Kommune krav om sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til en halv måneds driftstilskud + driftstilskud for det antal måneder, kommunen forudbetaler for driften i privatinstitutionen. Beløbet beregnes og fastsættes af Middelfart Kommune. Middelfart kommunen er berettiget til at trække på driftsgarantien i anledning af et tab i forbindelse med privatinstitutionens ophør.

Vedtægter eller lignende dokument
Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne eller lignende dokument skal bl.a. indeholde:

 • Navn og adresse på privatinstitutionen og på den private leverandør
 • Optagelseskriterier samt en eventuel fortrinsret
 • Opsigelsesvarsel
 • Bestyrelseskonstruktion
 • Åbningstid og antal lukkedage, herunder beskrivelse af mulig alternativ pasning ved lukkedage bort set fra 5. juni og 24. dec.
 • Antal forventede børn samt maksimal kapacitet fordelt på alder (0-2 år og 3-6 år)
 • Privatinstitutionens formål herunder værdigrundlag og beskrivelse af hvordan dagtilbuddet vil omsætte dagtilbudslovens § 7, 8 og 11, samt arbejdet med børn med særlige behov og flersprogede børn.
 • Forældre/bestyrelsesindflydelse
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Måden at arbejde med de til hver tid gældende kommunalpolitiske mål for dagtilbudsområdet
 • Kriterier for opkrævning af forældrebetaling
 • Anvendelse af institutionens overskud, herunder ved ophør af institutionen.

Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Optagelseskriterierne må ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen.

Der skal udpeges en ansvarlig leder for privatinstitutionen.

Sammen med ansøgningen skal vedlægges kopi af det ansøgningsmateriale, som er fremsendt til Byggemyndighederne. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge virksomheds-registreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.), samt ibrugtagningstilladelse, som skal fremsendes til Dagtilbudsafdelingen.

 

2. De fysiske rammer

Privatinstitutionen skal dokumentere, at den råder over lokaler og arealer til formålet i en længere periode og kan efterkomme kravet om, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring, jf. dagtilbudslovens § 7, stk. 3

Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er indmeldt i privatinstitutionen.

Privatinstitutionen skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder krav til bygningsforhold (bygningsreglementet og kommunens krav til institutionsbygninger), institutionens tilgængelighed, brandmæssigeforhold, legepladssikkerhed, køkkenmæssige forhold samt arbejdsmiljø. Institutionen har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder.

I forhold til det gennemsnitlige antal indskrevne børn, skal det sikres, at bygningen som minimum lever op til bestemmelserne om krav til antal kvadratmeter pr. barn (se Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside).

En ekstern, certificeret virksomhed skal godkende legepladsen ved oprettelse og efterfølgende mindst hvert år foretage legepladsinspektion. Rapporten sendes efterfølgende til dagtilbudsafdelingen. Udgiften til udarbejdelse af legepladsrapport afholdes af privatinstitutionen.

Forsikring
Institutionen er forpligtet til at tegne forsikringer i lighed med de selvejende daginstitutioner, såsom bygnings- og brandforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring for børnene. Institutionen skal også tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte.

Sundhed og hygiejne
Privatinstitutioner skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Privatinstitutionen skal sikre børn og personale et røgfrit miljø – jævnfør gældende lovgivning. Dette vil sige, at der ikke må ryges inden døre i forbindelse med arbejdet med børn eller under arbejdet med børn i det fri. Medarbejdere, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, og rygning i samværet med børn er derfor ikke tilladt.

Det er et ledelsesansvar, at gældende regler vedrørende rygning overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder reglerne herom.

 

3. De pædagogiske rammer

Lovgivningsmæssige krav
Den private leverandør skal leve op til formålsbestemmelser og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner mv. (jf. dagtilbudsloven kap. 2).

Dagtilbud skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed.

Hovedsproget i privatinstitutioner skal som udgangspunkt være dansk og institutionen skal understøtte danske værdinormer. Med begrebet hovedsprog menes det sprog, som i udgangspunktet anvendes i dialogen mellem børn og pædagogisk personale i privatinstitutionen. Kommunen kan dog beslutte, at hovedsproget i en privatinstitution kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis det skønnes efter en konkret vurdering, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer.

Privatinstitutioner skal udarbejde læreplaner, som beskæftiger sig med seks obligatoriske indholdstemaer for børns læring: Krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt personlige kompetencer. Den pædagogiske læreplan skal

 • beskrive dagtilbuddets pædagogiske principper og læringsforståelse,
 • beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for de seks læreplanstemaer,
 • beskrive hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter der anvendes for at opnå læringsmålene,
 • beskrive hvordan der arbejdes med at inkludere børn med særlige behov i gruppen ift. metoder og aktiviteter,
 • evalueres hvert 2. år.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Det er lederen af den private institution, der er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Det er ligeledes lederen, der er ansvarlig for at læreplanen evalueres mindst hvert andet år. Lederen har ansvar for at inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Inspiration og vejledning til udarbejdelsen af en pædagogisk læreplan kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Kommunale pædagogiske krav
Arbejdet i alle dagtilbud i Middelfart Kommune skal tage udgangspunkt i kommunens vision Fra Middelfartbarn til Verdensborger. Visionen er udtryk for, hvad vi i Middelfart drømmer om, at ethvert barn og enhver ung tager med sig i rygsækken, når han eller hun skal videre i voksenlivet. Formålet med visionen er en sammenhængende dannelsesstrategi for de 0-20-årige således, at vi skal være sammen om at sikre sammenhæng og progression i børn og unges læring, trivsel og udvikling fra barndom til ungdom.
Visionen indeholder fire strategiske pejlemærker og fire tværgående bånd, der sætter retningen for, hvordan vi ønsker at danne og uddanne vores børn og unge til livsduelige verdensborgere. De fire pejlemærker er; Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse og Attraktiv.

På tværs af vores pejlemærker har vi endvidere et stærkt fokus på chancelighed som et af de fire tværgående bånd – at alle børn får de samme muligheder for at lykkes i livet; Vi er ikke i mål, før alle er med.

https://middelfart.dk/media/52xb10ya/kort-og-godt-sm%C3%A5b%C3%B8rn-a.pdf 

Formålet med disse pejlemærker er, at hver enkelt institution forholder sig til, hvordan man lokalt vil formulere og praktisere sin pædagogik. Pejlemærkerne beskriver en fælles retning for den mangfoldighed af pædagogikker, metoder og strategier, der eksisterer og udvikles i institutionerne i Middelfart Kommune.

Herudover er en politisk beslutning om sprogvurdering af alle børn i alderen 2.10-3.4 år og flersprogede børn i alderen 3 og 5 år. Dette er for at sikre børns sproglige forudsætninger bedst muligt. Vurdering foregår ved brugen af Hjernen og hjerte.
Den private leverandør er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende politiske beslutninger og kommunens politiker på området.

Privatinstitutionen skal deltage i målinger og brugerundersøgelser efter samme retningslinjer som gælder for kommunale institutioner.

Personale
Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen sikrer, at institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven, samt Middelfart kommunes vision og tilgodeser børnenes behov.
Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være sådan, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Dette er gældende i hverdagen såvel ved ferie eller sygdom. Normering skal mindst svare til den gennemsnitlige normering i kommunen. I det private dagtilbud, skal fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere minimum følge kommunens fordeling på 60/40.
Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen inden ansættelsesforholdet kan indgås. Dette skal institutionen gøre opmærksom på ved alle stillingsopslag.
Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder skal være pædagoguddannede eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse. Middelfart Kommune vil kunne dispensere fra kravet om en pædagoguddannelse på samme måde, som der kan dispenseres for uddannelseskravet ved ansættelse i kommunale daginstitutioner.
Den private leverandør er ligeledes forpligtet til at stille et antal praktikpladser for studerende til rådighed svarende til institutionens størrelse.

Privatinstitutionens personale er underlagt skærpet underretningspligt jf. Lov om Social Service § 153 og § 154. Det betyder, at den ansatte har pligt til at reagere alene på baggrund af forhold, der giver formodning om at et barn under 18 år har behov for særlig støtte. Er der tvivl om underretning eller ikke underretning, kan Familieafdelingen kontaktes og sagen drøftes anonymt.

Privatinstitutionen er forpligtet til at indsende indberetning om magtanvendelse til Middelfart Kommune inden 10 dage efter hændelsen.

Privatinstitutionen skal deltage i brugerundersøgelser efter samme retningslinjer som gælder for kommunale institutioner.

Støtteforanstaltninger
Privatinstitutioner skal være åbne for børn, der kræver en særlig indsats og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser om de nødvendige tiltag. Det er kommunen, som træffer beslutning om behovet for særlig støtte efter en konkret vurdering. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt. Udgifter til støtte indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. Institutionen kan ansøge om bevilling af støtte til børn hjemhørende i Middelfart Kommune og skal følge kommunens procedure for ansøgning om dette.

Såfremt det vurderes, at tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan Middelfart Kommune pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution.

Ved tildeling af støtteressourcer til børn i et privat dagtilbud, med bopæl i anden kommune, skal barnet vurderes af bopælskommunen, som ligeledes skal betale for den pågældende støtte.

Sprogstimulering
Privatinstitutioner skal leve op til reglerne om sprogstimulering efter dagtilbudsloven § 11 og de skal følge Middelfart Kommunes retningslinjer i forbindelse med sprogstimulering. I Middelfart kommune er der en politisk beslutning om sprogvurdering af alle børn i alderen 2.10-3.4 år og flersprogede børn i alderen 3 og 5 år. Dette er for at sikre børns sproglige forudsætninger bedst muligt. Privatinstitutionen skal anvende sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering 3 - 6” gennem Rambølls it – understøttede ”Hjernen og Hjertet”. Tilsynet skal have adgang til privatinstitutionens sprogdata.

 

4. Arbejdsvilkår

Der skal udfyldes en social klausul og en arbejdsklausul som betingelse for at modtage tilskud. Arbejdsklausuler er betingelser, som leverandører pålægges i forhold til at sikre ordnede løn- og arbejdsforhold. Sociale klausuler er betingelser som leverandøren pålægges i forhold til at ansætte praktikanter, elever og personer, som ellers har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Privatinstitutionen skal efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV.

 

5. Økonomi

Økonomisk hæderlighed
Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skat osv. og anvende tilskuddene fra Middelfart Kommune til formålet.

Privatinstitutioner skal til enhver tid kunne dokumentere over for det kommunale tilsyn, at de modtagende midler svarer til de indskrevne børn og at tilskuddet anvendes til lovlige formål.

Tilskud
Kommunen yder et tilskud til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen. Størrelsen på tilskuddet ydes pr. barn i aldersgruppen 0-2 år og i aldersgruppen 3 - 6 år. Tilskuddet består af 3 dele; driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud. Afregning af tilskud sker til de til enhver tid gældende kommunale takster. Taksterne fastsættes en gang årligt og offentliggøres i oktober/november på Middelfart Kommunes hjemmesiden.

 • Driftstilskuddet pr. barn svarer til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen (eksklusive støttepædagogudgifter) jf. dagtilbudsloven §
  36. 8

I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår privatinstitutionens åbningstimer og åbningsdage, og tilskuddet ydes maximalt til en ugentlig åbningstid på 51,5 timer jf. de kommunale dagtilbuds åbningstid. Tilskuddet bliver gradueret, såfremt privatinstitutionen har åbent færre timer end 50,5 timer samt ved eventuelle deltidspladser og ved flere lukkedage/feriedage end i de tilsvarende kommunale institutioner.
Ved ændringer i den ugentlige åbningstid, ferielukning eller andet, er den private daginstitution forpligtiget til hurtigst muligt at oplyse om ændringerne til Dagtilbudsafdelingen for ny beregning af tilskud.
Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelsen i forhold til de børn, der er indmeldt.

Opgørelse over indskrevne børn tilsendes pladsanvisningen hver den 1. i måneden påført cpr.nr., navn og adresse. Driftstilskuddet udbetales månedsvis forud og reguleres i forhold til de indskrevne børn.

 • Administrationsbidraget pr. barn svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn kommunen yder til selvejende institutioner. Administrationsbidraget bortfalder hvis privatinstitutionen ikke ønsker selv at varetage administrationen jf. dagtilbudsloven §38.
  Udover administrationsbidraget yder Middelfart Kommune ingen administrativ bistand i form af f.eks. opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af løn, personaleadministration mv. Privatinstitutionen deltager ikke ledermøder, men samarbejdsmøder med forvaltningen. Ligeledes tilbydes de private institutioner, i det omfang det er muligt, deltagelse i kurser og temadage arrangeret af kommunen, dog med egenbetaling for deltagelse.
 • Bygningstilskuddet pr. barn svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen jf. dagtilbudsloven §37.

Tilskuddene udbetales af barnets opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen jf. dagtilbudsloven § 39.
Et eventuelt overskud kan trækkes ud som overskud til driftsherren. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution.

 

6. Lukning

Er privatinstitutionen lukningstruet, er institutionen forpligtet til at give kommunen de nødvendige oplysninger - så tidligt som muligt – af hensyn til kommunens evt. overtagelse af pasningsansvaret.

Såfremt det vurderes at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, er kommunen forpligtet til at stoppe udbetalingen af driftstilskuddet.

Ved ophør af privatinstitutionen hæfter Middelfart Kommune ikke for et eventuelt underskud.

Forældre og tilskud:
Privatinstitutionen fastlægger og opkræver selv forældrebetalingen. Børn optaget i privatinstitutionen har jf. gældende regler, ret til friplads- og søskendetilskud. Tilskuddene beregnes af kommunen. Det påhviler privatinstitutionen at vejlede om mulighederne for tilskud.

 

7. Optagelse

Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, fx via dagtilbuddets hjemmeside. De af institutionen fastsatte optagelseskriterier må ikke være i strid med almindelige rets grundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne.

Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. Privatinstitutionen skal meddele Pladsanvisningen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af institutionen. En gang om måneden skal der fremsendes lister over alle indmeldte børn. Listerne skal sendes med sikker post til Pladsanvisningen. Angiv i emnefeltet hvilken institution der sendes fra. Der skal logges på med institutionens virksomheds MitID.

Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i institutionen, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn.

Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud.

I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettiget til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. Hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, vil kommunen dog være forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud.

 

8. Forældreindflydelse

Forældre til børn i privatinstitutioner skal have samme forældreindflydelse, som forældre til børn i selvejende daginstitutioner, jævnfør dagtilbudslovens § 14. Det vil sige, at der skal oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere, medmindre privatinstitutionens bestyrelse består af et flertal af valgte forældre.

Forældrebestyrelser skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen.

Privatinstitutions bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen.

Forældrebestyrelsen skal ifølge lovens §15 inddrages i udarbejdelsen af og opfølgning på den pædagogiske læreplan, samt inddrages i institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem-dagtilbud, fra dagtilbud-dagtilbud og fra dagtilbud-skole.

Sundt frokostmåltid:
Alle børn i privatinstitutioner skal efter § 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Forældre med børn i privatinstitutioner skal mindst hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet.

 

9. Tilsyn

Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens formålsparagraf § 1. Retningslinjer og bestemmelser om private leverandører findes i Vejledningen om dagtilbud, kapitel 32. Der gøres opmærksom på, at den private institution selv er ansvarlig for at søge informationer herom samt at efterleve dagtilbudslovens bestemmelser.

Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde omkring det kommunale tilsyn, og tilsynene skal kunne foregå frit og uhindret. Tilsynet indeholder et anmeldt tilsyn hvert andet år og minimum et uanmeldt tilsyn hvert andet år, i modsat år af det anmeldte.

Privatinstitutionen er forpligtiget til at efterleve de til enhver tid gældende retningslinjer for tilsyn i Middelfart Kommune. Tilsynet udføres af en pædagogisk konsulent fra forvaltningen.

 

10. Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger

Den private leverandør skal til enhver tid leve op til de gældende godkendelseskriterier som vedtaget af Middelfart Kommune.

Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt til de til enhver tid i Middelfart Kommune gældende mål med og rammer for børns ophold i dagtilbud. Herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet.

 

11. Klage

Ved eventuelt afslag på ansøgning grundet manglende opfyldelse af kriterierne gøres opmærksom på, at Byrådets afgørelse er endelig og ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Kommunens afgørelser efter Dagtilbudslovens § 20 stk. 1 – 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/ Konkurrencestyrelsen.

Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med eks. optagelse, flytning, hvilket er samme betingelser for forældre i kommunale tilbud.

 

Initiativtageren erklærer, at have læst og accepteret Middelfart Kommunes krav til private leverandører på dagtilbudsområdet som grundlæg for institutionens oprettelse og drift.


Middelfart, den / ………………………………………………………………………………

Tilsyn med dagtilbud

Kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen.

Luk alle
Åben alle

Kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen:

 • Den kommunale dagpleje
 • Kommunale daginstitutioner
 • Private, selvejende daginstitutioner
 • Private pasningsordninger

Tilsynsforpligtelsen retter sig mod indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudslovens §3 og rammer og eventuelt prioriterede indsatser efter §3a, efterleves (1).

Formålet med tilsynet er:

 • at undersøge og vurdere om dagtilbuddene lever op til Dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud samt rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan (2).
 • at understøtte udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet og sikre, at dagtilbuddene praktiserer og efterlever de af kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende rammer og prioriterede indsatser, som sætter retning for dagtilbuddenes arbejde. Private institutioner forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner (3).

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn md de økonomiske forhold i dagtilbuddet, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Tilsynsopgaven i dagtilbud:

 • Pædagogisk tilsyn
 • Økonomisk forhold
 • Legepladssikkerhed
 • Brandforhold
 • Hygiejne og sundhed

Denne tilsynsrammes formål er primært at beskrive det pædagogiske tilsyn.

I de private dagtilbud er den kommunale forpligtigelse, at føre tilsyn med den pædagogiske kvalitet og de fysiske rammer. På denne baggrund er der i det pædagogiske tilsyn, enkelte forskelle på elementerne i tilsynet med henholdsvise det kommunale og private institutioner.

 

Noter:

(1) Dagtilbudsloven § 5
(2) Se bilag 1 nedenfor
(3) Se godkendelseskriterierne ovenfor 

Skole- og Dagtilbudsforvaltningen fører pædagogisk tilsyn på vegne af kommunalbestyrelsen. Følgende beskriver rammen for det pædagogiske tilsyn.

Som beskrevet tager det pædagogiske tilsyn udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, i den styrkede pædagogiske læreplan, samt hvorledes dagtilbuddene efterlever de, af kommunalbestyrelsen, til enhver tid gældende rammer og prioriterede indsatser. Der ses derfor en tæt kobling mellem det pædagogiske tilsyn og den gældende kvalitetsstrategi.

I det pædagogiske tilsyn sker en vurdering af de pædagogiske læringsmiljøer, som skal vurderes med afsæt i de ni elementer i det pædagogiske grundlag - se bilag 1.

Formålet er, at tilsynet skal danne grundlag for vurderingen af, om kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer lever op til de lovmæssige krav.

Det pædagogiske tilsyn i Middelfart kommune bygger på en fælles forståelse af kvalitet i dagtilbud, med baggrund i de tre kvalitetselementer: Strukturkvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet - se bilag 2.

Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer vurderes i følgende kategorier:

Ingen bekymring Bekymring Alvorlig bekymring
Opfølgning:
Konkrete anbefalinger og udviklingsplan
Opfølgning:
Igangsættelse af skærpet tilsyn
Opfølgning:
Igangsættelse af skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan

I Middelfart Kommune er der fire elementer i det pædagogiske tilsyn:

 • Det løbende tilsyn
 • Det ordinære tilsyn
 • Det uanmeldte tilsyn
 • Det skærpede tilsyn

Tilsynene bygger alle på en understøttende og åben dialog, og beskrives i de følgende afsnit.

 

Det løbende tilsyn

Det løbende tilsyn udgøres bl.a. af det daglige samarbejde mellem Børn, Kultur og Familie og dagtilbuddene.
Ligeledes udgøres det i hverdagen af de ledere og medarbejdere der har deres gang i de enkelte dagtilbud.
Aktører i det løbende tilsyn kan f.eks. være:

 • Pædagogisk personale, sprogvejleder, specialpædagog, sundhedsplejerske, PPR-medarbejder, forældre mfl.

Dette betyder, at alle der oplever bekymring for dagtilbuddets måde at sikrer gode rammer for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, har et ansvar for at formidle dette videre. Ved henvendelser eller information om et dagtilbud af bekymrende karakter, sker altid en vurdering af den enkelte sag, og karakteren af opfølgningen afhænger heraf.

Forventningen fra forvaltningen vil altid være, at man ved bekymring går til den enkelte medarbejder eller lederen af institutioner med sin oplevelse. Hvis der fortsat er en bekymring, rettes der henvendelse til forvaltningen, enten via pædagogiske konsulenter eller til dagtilbudschefen.

Opfølgningen på henvendelser til forvaltningen kan enten ske ved en dialog med leder, et uanmeldt besøg eller, at anmelder går tilbage til leder med sin bekymring.

På henvendelser til forvaltningen, vedrørende bekymringer for konkrete hændelser eller for et dagtilbuds virke, laves altid en opfølgning og et notat i tilsynsmodulet i Hjernen og hjertet, af forvaltningen.
For de kommunale dagtilbud, sker løbende kvalitetsudviklingsprocesser desuden på dagtilbudsledermøder.
I dagplejen udføres der løbende almene pædagogiske tilsyn. Disse udføres af dagplejens egne pædagogiske konsulenter, og er en del af det løbende tilsyn i dagplejen.

 

Det ordinære tilsyn

Det ordinære tilsyn er en cirkulær proces over 4 år. Hvert andet år gennemføres observationer, dataindsamlinger og dialoger, og med opfølgning det efterfølgende år. Årene kaldes henholdsvis for Status år og Opfølgnings år.

Tilsynsperioden:

 • 2023 - Status år
  Efterår/vinter
  Det ordinære tilsyn
  - observation
  - data
  - rapport til offentliggørelse
 • både offentlige og kommunale institutioner

 • 2024 - Opfølgnings år
  Opfølgning på tilsynet
  Uanmeldte tilsyn

 • 2025 - Status år
  Forår/sommer
  Det ordinære tilsyn
  - observation
  - data
  - rapport til offentliggørelse
 • både offentlige og kommunale institutioner

 • 2026 - Opfølgnings år
  Opfølgning på tilsynet
  Uanmeldte tilsyn

 

Uvildighed og gennemsigtighed

En vigtig del af det pædagogiske tilsyn er, at sikre uvildighed.

I Middelfart sker dette bl.a. på baggrund af, at det anmeldte tilsyn føres på et tydeligt grundlag med afsæt i en både systematisk og ensartet metode gennem platformen Hjernen og Hjertet, hvorfra kvaliteten i læringsmiljøer vurderes. (Gældende overblik kan rekvireres ved forvaltningen.)

Samtidighed har vi tilstræbt stor uvildighed, ved at inddrage flere forskellige aktører, såsom leder, medarbejder, børn, forældre og en pædagogisk konsulent. Inddragelsen af de forskellige aktører sikre et bredt syn på vores dagtilbud.

Vi har ligeledes fokus på gennemsigtighed, og med denne tilsynsramme tilstræbes størst mulig gennemsigtighed for alle interessenter.

 

Elementer i det ordinære tilsyn

Tilsynet føres af en pædagogisk konsulent, herefter kaldet tilsynsførende, fra forvaltningen og består af følgende elementer:

 • Data
 • Observation
 • Tilsynsdialoger
 • Tilsynsrapport og Udviklingsplan
 • Opfølgning

Uddybning af de enkelte elementer herunder, for henholdsvis dagplejen, dagtilbud og private dagtilbud og private passere:

Dagplejen
Data Rammebeskrivelser
Pædagogisk læringsmiljøvurdering
Forældretilfredshedsundersøgelse
TOPI
Sprogvurdering
Observation

Observation af pædagogiske praksis:
Observationer sker med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Der anvendes en observationsramme for tilsynet, med tydeligt grundlag i en både systematisk og ensartet metode, hvorfra kvaliteten i læringsmiljøer vurderes. Formålet er at sikre grundlaget for vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.
Ved hvert Status år, vil forvaltning og nogle ledere udarbejde årets tilsynsramme/observationsguide.

 • Tilsynsførende er med ved 6 forskellige dagplejere sammen med dagplejens pædagogiske konsulent- max 1 time hvert sted. 2 tilfældigt udvalgte, i hvert distrikt. Der laves kort notat for hvert besøg.
 • Tilsynsførende er ved 2 forskellige dagplejere. 2 tilfældigt udvalgte, fra hvert distrikt. Der laves kort notat.
 • Dagplejens konsulent laver tilsyn i 2 dagplejer, i dagpleje konsulent kollegas distrikt. Her følges observationsguide for dagplejen. Kort notat laves.

Foruden dette læser den tilsynsførende ind i 6-9 pædagogiske rapporter/notater fra dagplejens pædagogiske konsulenters besøg.
3 tilfældigt udvalgte, fra hvert distrikt.

Tilsynsdialoger

Efter observation indgås dialog mellem leder og tilsynsførende, om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Det sker i følgende:

Observationsdialog:

 • en dialog om observationer mellem leder, pædagogiske konsulenter og tilsynsførende. Varighed er ca. 1,5 time. Sker indenfor 1 uge.

Tilsynsdialog: 

 • en samlet dialog om data og observationer mellem leder, medarbejder, forældrebestyrelsesrepræsentant, dagtilbudschef og tilsynsførende.
 • Varighed er ca. 2 timer og afviklers indenfor 14 dage.
 • Mødet har en fast dagsorden, som baserer sig på observationer,
  relevante data, opfølgning på tidligere tilsyn og udviklingsplaner m.v.

Formålet er at støtte den pædagogiske udvikling og skabe fælles refleksion over den pædagogiske praksis.
Forældrebestyrelsen skal orienteres om vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer

Tilsynsrapport og udviklingsplan

På baggrund af tilsynsdialogen formulerer tilsynsførende en tilsynsrapport, hvorudfra leder udarbejder en udviklingsplan.

Formålet er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om kvaliteten, samt danne grundlag for løbende udvikling af kvaliteten af vores pædagogiske læringsmiljøer, og herved den samlede kvalitet af vores dagtilbud.

En vurdering vil ske på baggrund af institutionens arbejde med det pædagogiske grundlagt, den politisk vedtagende vision ”Fra Middelfartbarn til verdensborger”, samt de fysiske rammer som plads og indretning af udendørs og indendørsarealer samt tilgængelighed og variation i legematerialer.

Hvert andet år skal der offentliggøres en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud på deres egen hjemmeside. For dagplejen laves en samlet tilsynsrapport.

Opfølgning

Som del af kvalitetssikringen og den løbende udvikling af dagtilbuddene vægtes opfølgningen på anmeldte tilsyn højt. Opfølgningen på tilsynet sker i følgende steps:

Første opfølgning:

 • Efter ca. 3 mdr. har ledelse og tilsynsførende en opfølgning på udviklingsplanen.
 • Varighed ca. 1 time og der laves et notat i hjernen og hjertet.

Online opfølgning:

 • Efter ca. 6 mdr. har ledelse og tilsynsførende en online opfølgning på udviklingsplanen.
 • Varighed ca. 30 min. og der laves et notat i hjernen og hjertet.

Opfølgning med chef:

 • Ved 1:1 samtaler mellem leder og dagtilbudschefen sker en løbende opfølgning på tilsynet.

 

Daginstitutioner
Data

Rammebeskrivelser
Pædagogisk læringsmiljøvurdering
Spørge Børge - 4-5 årige børn
Forældretilfredshedsundersøgelse
TOPI
Sprogvurdering

Observation

Observation af pædagogiske praksis:

Observationer sker med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Der anvendes en observationsramme for tilsynet, med tydeligt grundlag i en både systematisk og ensartet metode, hvorfra kvaliteten i læringsmiljøer vurderes. Formålet er at sikre grundlaget for vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Ved hvert Status år, vil forvaltning og nogle ledere udarbejde årets tilsynsramme/observationsguide.

 • Observationstidens længde afhænger af institutions størrelse. Den vil ofte være et sted mellem 3-4 timer.
 • Observationerne kan forekomme i hele institutions åbningstid.

Børneperspektiv:

 • Ud over spørgeskema til børnene, vil der ved observationerne, inddrages der 2 børn fra institutionen, som på forhånd er udvalgt til at vise rundt ved tilsynsbesøget. (Gældende skema kan rekvireres ved forvaltningen)
Tilsynsdialoger

Efter observation indgås dialog mellem leder og tilsynsførende, om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Det sker i følgende:

Observationsdialog:

 • En dialog om observationer mellem leder, medarbejder og tilsynsførende. Varighed er ca. 1,5 time. Sker indenfor 1 uge.

Tilsynsdialog:

 • En samlet dialog om data og observationer mellem leder, medarbejder, forældrebestyrelsesrepræsentant, dagtilbudschef og tilsynsførende.
 • Varighed er ca. 2 timer og afviklers indenfor 14 dage.
 • Mødet har en fast dagsorden, som baserer sig på observationer, relevante data, opfølgning på tidligere tilsyn og udviklingsplaner m.v.

Formålet er at støtte den pædagogiske udvikling og skabe fælles refleksion over den pædagogiske praksis.
Forældrebestyrelsen skal orienteres om vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer

Tilsynsrapport og udviklingsplan

På baggrund af tilsynsdialogen formulerer tilsynsførende en tilsynsrapport, hvorudfra leder udarbejder en udviklingsplan.

Formålet er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om kvaliteten, samt danne grundlag for løbende udvikling af kvaliteten af vores pædagogiske læringsmiljøer, og herved den samlede kvalitet af vores dagtilbud.

En vurdering vil ske på baggrund af institutionens arbejde med det pædagogiske grundlagt, den politisk vedtagende vision ”Fra Middelfartbarn til verdensborger”, samt de fysiske rammer som plads og indretning af udendørs og indendørsarealer samt tilgængelighed og variation i legematerialer.

Hvert andet år skal der offentliggøres en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud på deres egen hjemmeside.

Ved dagtilbud med flere enheder, laves en rapport for hver enhed.

Opfølgning

Som del af kvalitetssikringen og den løbende udvikling af dagtilbuddene vægtes opfølgningen på anmeldte tilsyn højt. Opfølgningen på tilsynet sker i følgende steps:

Første opfølgning:

 • Efter ca. 3 mdr. har ledelse og tilsynsførende en opfølgning på udviklingsplanen.
 • Varighed ca. 1 time og der laves et notat i hjernen og hjertet.


Online opfølgning:

 • Efter ca. 6 mdr. har ledelse og tilsynsførende en online opfølgning på udviklingsplanen.
 • Varighed ca. 30 min. og der laves et notat i hjernen og hjertet.

Opfølgning med chef:

 • Ved 1:1 samtaler mellem leder og dagtilbudschefen sker en løbende opfølgning på tilsynet.

 

Private dagtilbud
Data Rammebeskrivelser for de private
Pædagogisk læringsmiljøvurdering for de private
Spørge Børge- 4-5 årige børn
TOPI
Sprogvurdering
Observation

Observation af pædagogiske praksis:
Observationer sker med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Der anvendes en observationsramme for tilsynet, med tydeligt grundlag i en både systematisk og ensartet metode, hvorfra kvaliteten i læringsmiljøer vurderes. Formålet er at sikre grundlaget for vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.
Ved hvert Status år, vil forvaltning og nogle ledere udarbejde årets tilsynsramme/observationsguide.

Daginstitution:

 • Observationstidens længde afhænger af institutions størrelse. Den vil ofte være et sted mellem 3-4 timer.
 • Observationerne kan forekomme i hele institutions åbningstid.

Børneperspektiv:

 • Ud over spørgeskema til børnene, vil der ved observationerne, inddrages der 2 børn fra institutionen, som på forhånd er udvalgt til at vise rundt ved tilsynsbesøget .
Tilsynsdialog

Efter observation indgås dialog mellem institutionen og tilsynsførende, om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Det sker i en tilsynsdialog:

 • en samlet dialog om data og observationer mellem leder, medarbejder, forældrebestyrelsesrepræsentant og tilsynsførende.
 • Varighed er ca. 2 timer og afviklers indenfor 14 dage.
 • Mødet har en fast dagsorden, som baserer sig på observationer, relevante data, opfølgning på tidligere tilsyn og udviklingsplaner m.v.

Formålet er at støtte den pædagogiske udvikling og skabe fælles refleksion over den pædagogiske praksis.

Tilsynsrapport og udviklingsplan

På baggrund af tilsynsdialogen formulerer tilsynsførende en tilsynsrapport, hvorudfra leder udarbejder en udviklingsplan.

Formålet er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om kvaliteten, samt danne grundlag for løbende udvikling af kvaliteten af vores pædagogiske læringsmiljøer, og herved den samlede kvalitet af vores dagtilbud.

En vurdering vil ske på baggrund af institutionens arbejde med det pædagogiske grundlagt, den politisk vedtagende vision ”Fra Middelfartbarn til verdensborger”, samt de fysiske rammer som plads og indretning af udendørs og indendørsarealer samt tilgængelighed og variation i legematerialer.

Hvert andet år skal der offentliggøres en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud på deres egen hjemmeside.

Opfølgning

Ved et tilsyn uden bekymring, vil opfølgningen ske i forbindelse med det uanmeldte tilsyn det efterfølgende år.

 

Private pasningsordninger

Kommunen skal løbende føre tilsyn med de private pasningsordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud til brug for ordningen.

Tilsynet udøves ud fra den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private passer, som kommunen har godkendt.

De private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, og skal bl.a. leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, hvilket indebærer at kommunen skal føre tilsyn med at tilbuddet lever op til dette for barnet.
I tilsynet lægges derfor vægt på barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling.
Børnepasserens kompetencer, herunder formåen til at omsætte råd og vejledning i praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Tilsynet med de private pasningsordninger varetages af ledelsen af den kommunale dagpleje.
Hver år får hver private passer 2 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn.
På baggrund af observationerne laves et kort notat, som deles med dagplejeren. Afhængigt af hvad observationerne viser vurderes hvordan opfølgningen skal være.

Foruden det pædagogiske tilsyn, udføres hvert 2. år et sikkerhedstilsyn, hvor en tjekliste gennemgås. Ledelsen af den kommunale dagpleje gennemfører dette tilsyn.

 

Det skærpede tilsyn

Ved vurdering af ”bekymring” eller ”alvorlig bekymring” for dagtilbuddets kvalitet, skal der iværksættes skærpet tilsyn. Ved alvorlig bekymring udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes i dialog med leder og indeholder en konkret beskrivelse af hvad der er konstateret, hvilke frister og mål der er, hvordan forandringen skal kunne ses, samt ansvarsfordeling.

Det skærpede tilsyn er en foranstaltning, der iværksættes efter beslutning af dagtilbudschefen.

En bekymring eller alvorlig bekymring kan f.eks. basere sig på:

 • Henvendelser og klager fra forældre, medarbejdere eller borgere, hvor der er mistanke om svigt i dagtilbuddets drift og/eller ledelse og/eller bekymring for kvaliteten i det enkelte dagtilbud.
 • Observationer og henstilling fra tilsyn kan fører til en samlet vurdering fra den pædagogiske konsulent af, at dagtilbuddet ikke efterlever dagtilbudsloven, kommunens vision og arbejdsgrundlag, og/eller at den pædagogiske kvalitet ikke understøtter børnenes udvikling.

Problemstillingen afdækkes så grundigt som muligt, af den tilsynsførende, og derefter vurderes forskellige løsningsmuligheder sammen med dagtilbudsleder og dagtilbudschefen. Efter en konkret vurdering kan dagtilbudschefen pålægge dagtilbuddet en bestemt løsning.

Skærpet tilsyn er en kombination af kontrol og udvikling i en dialog med dagtilbuddet. Tilsynet kan indebære både anmeldte og uanmeldte besøg i dagtilbuddet i en afgrænset periode til problemstillingen anses som løst.
Forældrebestyrelsen skal hurtigst muligt orienteres om de overordnede elementer i handleplanen, for hurtigst muligt at komme med bemærkninger, hvis dette ønskes.

 

Uanmeldte tilsyn

Det uanmeldte tilsyn vil, som det ordinære tilsyn, tage afsæt i vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer. Som formål vil det uanmeldte tilsyn have fokus på, både kontrol med at gældende lovkrav efterleves og udvikling af dagtilbuddets kvalitet.

Derudover vil der kunne forekomme uanmeldte tilsyn på baggrund af bekymringer fra det løbende tilsyn eller det ordinære tilsyn, hvor forhold gør, at det vurderes relevant at følge dagtilbuddet tæt i en periode.
Som beskrevet under Det løbende tilsyn, skal der ved henvendelser eller information om et dagtilbud med bekymrende karakter, altid ske en vurdering af den enkelte sag, og karakteren af opfølgningen afhænger heraf. Opfølgningen kan ske ved en dialog med leder, et uanmeldt besøg eller, at anmelder går tilbage til leder med sin bekymring.

På henvendelse med bekymring for dagtilbuddets virke, laves altid en opfølgning og et notat af forvaltningen.

Elementer i det uanmeldt tilsyn:

 • Hyppighed:
  Ved Ingen bekymring, vil alle de kommunale dagtilbud have fået min. et uanmeldt tilsynsbesøg, på en 4 årige periode. For de private dagtilbud vil det være minimum to gange på den 4 årige tilsynsperiode.
  Ved Bekymring, sker en løbende vurdering af behovet.
 • Udvalgte fokusområde: Tilsynsførende udvælger et fokusområde på baggrund af tidligere tilsyn samt fokus på udmøntningen af politiske visioner og værdier.
 • Observationer: Udføres af tilsynsførende og kan ske på tværs af hele huset eller på en enkelt stue.
  • Varighed: Mellem 1,5 -3 timer alt efter institutionens str. og baggrund for det uanmeldte tilsynsbesøg.
  • Opfølgende dialog: Leder og tilsynsførende vurderer efter observationerne hvem der deltager i den efterfølgende dialog.
 • Dialog afholdes indenfor en uge- men så hurtig som muligt (mødet skal prioriteret høj).
  Forsøges afholdt mellem 9-13. varighed ca. 1,5 time.
 • Dokumentation: Tilsynsførende laver noter på baggrund af den opfølgende dialog.
  Der laves plads til lederens kommentar
  Notat ligges i tilsynsmodulet- Hjernen og Hjertet
 • Dagplejen: Uanmeldt tilsyn i dagplejen varetages i kraft af de i forvejen pågående uanmeldte tilsyn.
  Hver dagplejer modtager årligt 1 uanmeldte tilsynsbesøg.
  Uanmeldte tilsyn noteres på den enkelte dagplejer i Hjernen og Hjertet.
  I det ordinære tilsyn følger tilsynsførende op på de uanmeldte tilsyn i dagplejen.

Tilsynet skal ses som led i kommunens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet, dels generelt for alle dagtilbud i kommune og dels som led i udvikling af det enkelte dagtilbud i kommunen.
På baggrund af de gennemførte tilsyn kan fremlægges en samlet tilsynsrapport for dagtilbudsområdet for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget hvert andet år, med henblik på, at viden indhentet i tilsynet, anvendes i kommunens drøftelser og fastsættelse af serviceniveauet, samt i forbindelse med de løbende forbedringer og overvejelser om fornyelse og udvikling af dagtilbudsområdet i kommunen.

Vil du vide mere om de 6 læreplanstemaer og de 9 elementer i det pædagogiske grundlag kan du læse mere på emu.dk via nedenstående links:

Danmarks Evalueringsinstituts definition af kvalitet (Læringsmiljøkvalitet – National undersøgelse, 2020):

 • Strukturel kvalitet handler om de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder indenfor, og som er påvirket af dagtilbuddets økonomi, organisering og ledelse m.m.
 • Proceskvalitet handler om det pædagogiske arbejde med børnenes omsorg, udvikling, trivsel og læring.
 • Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – sproglig, kognitivt, socialt og motorisk.

Læs mere om Vidensopsamling - kvalitet i dagtilbud på eva.dk 

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Middelfart Kommune er vedtaget af Byrådet d. 10. januar 2022.

Luk alle
Åben alle

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune er vedtaget af Byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 16.

Formål § 1.

Stk. 1. Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er:

 • at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige,
 • at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,
 • at dagtilbuddene er af høj pædagogisk kvalitet og i gode fysiske rammer,
 • at dagtilbuddene giver børnene mulighed for at udfolde sig ud fra egne forudsætninger

Der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan, som sætter en fælles retning for det pædagogiske arbejde og bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbuddene. Centrale elementer er fx leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for, og tilgangen til, arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddene i tæt samarbejde med forældrene. Hele dagen skal være gode læringsstunder med opmærksomhed på 6 læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

Bestyrelsens sammensætning § 2.

Stk. 1. a) I dagplejen vælges én bestyrelse. Forældrebestyrelsen i dagplejen består af 7 forældrerepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.

b) I vuggestuer og børnehaver består bestyrelsen af 4 eller 5 forældrerepræsentanter (afhængig af institutionens størrelse) og 1 eller 2 medarbejderrepræsentanter (afhængig af institutionens størrelse), der alle har stemmeret.
I institutioner med specialgrupper, bør denne gruppes forældre være repræsenteret i bestyrelsen.

c) I Båring Børneunivers og Gelsted Børneunivers består bestyrelsen af 4 forældrerepræsentanter fra skolen, 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra skolen, 1 medarbejder fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra SFO og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

d) I Fjelsted Harndrup Børneunivers består bestyrelsen af 4 forældrerepræsentanter fra skolen, 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 2 medarbejder fra skolen/SFO, 1 medarbejder fra dagtilbuddet og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

e) I Landsbyordningen mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole består den fælles bestyrelse af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 4 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 2 medarbejder fra skolen, 2 medarbejder fra dagtilbuddet og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

f) I forsøgsordningen mellem den nye daginstitution ved Hyllehøjskolen og Hyllehøjskolen består den fælles bestyrelse af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 4 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 2 medarbejder fra skolen, 2 medarbejder fra dagtilbuddet og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

Stk. 2. Dagpleje-/Institutionslederen deltager uden stemmeret i forældrebestyrelsens møder. Dagplejelederen-/Institutionslederen varetager sekretæropgaver for forældrebestyrelsen.

Stk. 3. Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til dagtilbuddet ophører.

 

Valg til bestyrelsen § 3.

Stk. 1. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af september måned.

Valget indkaldes af den siddende bestyrelse.

Stk. 2. I lige år vælges 4 forældrerepræsentanter i dagplejen og 2 i daginstitutioner. Herudover vælges 2 medarbejderrepræsentanter (1 medarbejder i små institutioner).
I ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter (2 forældre i små institutioner) og 1 medarbejderrepræsentant. Herudover vælges der hvert år 2 suppleanter for forældrene.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år for forældrerepræsentanterne og 1 år for suppleanterne - indtil nyvalg har fundet sted.

Ved første valg vælges 7 forældrerepræsentanter i dagplejen og 4/5 i institutionerne– heraf er de 3 forældrerepræsentanter (2 i små institutioner) med det laveste stemmetal kun valgt for ét år.

Stk. 3. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Det vil sige i forhold til antallet af afgivne stemmer. Suppleanter er valgt i den samme periode som den person, suppleanten erstatter.

Stk. 4. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanterne for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet, bortset fra lederen og souschefen.
Personalemødet afholdes inden udgangen af september måned, dog skal personalerepræsentanter være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges.

Stk. 5. I dagplejen vælges 2 dagplejere og 1 dagplejepædagog samt 2 suppleanter (1 dagplejer og en pædagog).

Stk. 6. Valgperioden påbegyndes samtidig med valget af de nye forældrerepræsentanter og løber i 2 år. Ved første valg er valgperioden for den dagplejer, der har fået det laveste stemmetal, kun 1 år.

 

Valgbarhed og valgret til bestyrelsen § 4.

Stk. 1. Man kan vælges til forældrebestyrelsen og stemme til valget, hvis man på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i dagtilbuddet.

Stk. 2. Andre personer end forældremyndighedsindehaverne kan dog stemme eller vælges, hvis stemme og valgret tillægges af Byrådet.

Byrådet tillægger denne ret til personer, der har den faktiske omsorg for barnet. Herved forstås:

 • personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service,
 • personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn / lever i et ægteskabslignende forhold, og tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaver og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene),
 • ugifte forældre, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet.

Stk. 3. Medarbejdere, der samtidig er forældre i dagtilbuddet er ikke valgbare, men har stemmeret. Ved afstemning kan der afgives 1 stemme pr. indskrevet barn.

Stk. 4. Fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Ved anden gangs stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Såfremt én begærer det, er der skriftlig afstemning.

 

Udtrædelse af bestyrelsen § 5.

Stk. 1. Forældre, hvis barn udmeldes i forældrenes valgperiode, kan efter eget ønske fortsætte valgperioden ud. Ved udtræden indgår 1. suppleanten og fortsætter den udtrædendes valgperiode ud.


Stk. 2. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra Byrådet. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen – suppleanten indtræder ligeledes under en orlovsperiode.

 

Bestyrelsens konstituering § 6.

Stk. 1. Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg.

Stk. 2. Formanden og næstformanden vælges – ved flertalsvalg - af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

Stk. 3. Institutionens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 4 uger efter valget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4. Inden 8 dage efter konstituering sendes meddelelse til Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens sekretariat om, hvem der sidder i bestyrelsen, og hvordan de har konstitueret sig.

 

Bestyrelsens mødevirksomhed § 7.

Stk. 1 Bestyrelsesarbejdet foregår i møder, hvortil alle bestyrelsens medlemmer indkaldes af formanden i samarbejde med lederen og med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre af hensyn til tavshedspligten. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
Er et medlem forhindret i at deltage i et af forældrebestyrelsens møder, deltager så vidt muligt 1. suppleanten. I øvrigt kan det i bestyrelsens forretningsorden besluttes, at suppleanterne deltager i alle møder uden stemmeret.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden, institutionslederen eller en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsorden.

Stk. 4. Formanden fastsætter, i samarbejde med lederen, dagsordenen for møderne og sender senest 4 dage inden mødet dagsorden til medlemmerne med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder møderne.

Stk. 7. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Stk. 8. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under afstemningerne.

Stk. 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.


Stk. 10.

Stk. 11

Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Referatet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Hvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

Forældrebestyrelsens opgaver og beføjelser § 8.

Stk. 1. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat i henhold til § 15 stk. 3 i Dagtilbudsloven – og forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets opgaver i henhold til samme lovs § 15 stk. 1 (børnehuse) og § 15 stk. 2 (dagpleje), herunder

 • Fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde
 • Handle inden for mål og rammer
 • Kan hvert andet år beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid
 • Skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger dem
 • Mulighed for at blive hørt og komme med input og forslag til arbejdet med udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
 • Skal inddrages i arbejdet med at skabe gode og sammenhængende overgange.

Stk. 2. Efter Dagtilbudslovens § 15 stk. 4 har forældrebestyrelsen indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen i dagtilbuddet.

Stk. 3. Efter Dagtilbudslovens § 15 stk. 5 har forældrebestyrelsen indstillingsret til lederen i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet.

Stk. 4. I henhold til § 16 stk. 3 i Dagtilbudsloven delegeres følgende beføjelser ikke til bestyrelsen:

 • tilsyn med dagtilbud efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16,
 • visitation til tilbuddene efter Dagtilbudslovens § 26 stk. 1,
 • fastsættelse af forældrenes egenbetaling efter Dagtilbudslovens § 31 stk. 1 – 4 og tildeling af fripladser efter Dagtilbudslovens § 43 stk. 1,1-4 og § 43, stk. 2.
 • Byrådets bevillingskompetence,
 • Byrådets arbejdsgiverkompetence.

Lederens ansvar og kompetence § 9.

Stk. 1. Dagtilbuddets leder er ansvarlig for den pædagogiske, personalemæssige, økonomiske og administrative ledelse af dagtilbuddet og er ansvarlig for dagtilbuddets virksomhed overfor Byrådet og forældrebestyrelsen.

Stk. 2. Lederen har ansvaret for udarbejdelse af budgetter, regnskaber og beslutninger, der vedrører den pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen, ligesom det er lederens ansvar at føre forældrebestyrelsens principbeslutninger og målsætninger ud i praksis.

Stk. 3. Lederen har ansvar overfor forældrebestyrelsen for informations- og sekretæropgaver og deltager r i forældrebestyrelsens møder.

Stk. 4. Lederen står som garant for, at beslutninger truffet af forældrebestyrelsen er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Dialog med politikerne § 10.

Stk. 1. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget inviterer til dialog med dagtilbudsbestyrelserne på to niveauer:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget indbyder 2 gange årligt bestyrelsesformændene og dagtilbudsledere til dialogmøde. Dialogmøderne indgår som et led i udvalgets procedure i arbejdet med strategier, visioner og nye tiltag på dagtilbudsområdet og vil være stedet, hvor nye idéer kan prøves af.

Møderne afholdes i daginstitutionerne hvor leder/bestyrelsesformand på værtsinstitutionen byder velkommen, fortæller kort om institutionen og hvad, der optager institutionen, – f.eks. projekter, tiltag, fagligheder, arbejdsmiljø, indretning mv.

Det er Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget der er vært ved møderne og som indkalder og udfærdiger dagsorden til møderne.

Ikrafttræden og udløb § 11.

Stk. 1. Denne vedtægt er godkendt af Byrådet og træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Ændring af vedtægten kan kun ske efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.

Stk. 3. Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige herom.
Vedtægten tages op til revision når en af parterne ønsker det.