Luk alle
Åben alle
Luk alle
Åben alle

Puljen er at understøtte Middelfart Kommunes biodiversitetsstrategi. 

Du kan søge om op til 75 % dækning af dine udgifter og maksimalt 25.000 kr. Det svarer til et projekt med en samlet pris på mindst 33.333 kr. Den arbejdskraft, som du, dine venner, dit lokalsamfund og/eller medarbejdere laver, kan indgå som egenfinansiering med op til 100 kr./time.

For at dit projekt skal kunne blive godkendt, skal det opfylde følgende krav:

  1. Det må ikke være udført eller igangsat.
  2. Det, du søger om skal kunne udføres, dokumenteres og faktureres senest 1. dec. 2023.
  3. Øget biodiversitet skal være det primære formål. Dette betyder også at ændring fra én naturtype til en anden, ikke nødvendigvis opfylder formålet. En gammel tilgroet have kan fx have mindst lige så stor biodiversitet, som nyanlagte blomsterbede.
  4. Der kan ikke tildeles midler til projekter, der kan opnå tilskud fra andre tilskudsordninger eller projekter, der har til formål at opfylde gældende lov og regler.

For at komme i betragtning skal ansøger udfylde og indsende et ansøgningsskema samt eventuelle bilag.
Middelfart Kommune prioriterer de ansøgte projekter og forbeholder sig ret til ikke at udnytte hele puljen i denne runde, hvis ansøgningerne ikke opfylder formålet.

Du kan læse mere om hvad biodiversitet er for en størrelse på https://natur.middelfart.dk/Biodiversitet 

Ansøgningsfristen er d. 10. april 2023.

For spørgsmål om puljen Rasmus Dalhoff Skaar, Natur- og Miljøafdelingen, tlf. 8888 4873, email Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk