Dit projekt prioriteres efter følgende kriterier:

  • Formålet er primært biodiversitet
  • Offentlige arrangementer med potentiale for højt deltagerantal, mere end 20 personer
  • Praksisnære emner de fleste kan relatere sig til
  • Høj faglighed
  • Ikke kommercielle arrangementer

Skriv en mail til teknik@middelfart.dk att. Rasmus Skaar og beskriv det biodiversitetsprojekt, du søger tilskud til.

Tilskud kan søges og gives løbende igennem året indtil puljen på 100.000 er brugt op.