Om valget

Luk alle
Åben alle
Middelfart Kommune samlet stemmeprocent
   
Stemmeberettigede 31.514
Brevstemmer 2121
% afgivne stemmer 6,73
   
Kl. 10.00  
Afgivne stemmer inkl. brevstemmer 4605
% afgivne stemmer 14,61
   
Kl. 13.00  
Afgivne stemmer inkl. brevstemmer 9715
% afgivne stemmer 30,83
   
Kl. 15.00  
Afgivne stemmer inkl. brevstemmer 12470
% afgivne stemmer 39,57
   
Kl. 17.00 16900
Afgivne stemmer inkl. brevstemmer 53,63
% afgivne stemmer  
   
Kl. 20.00  
Afgivne stemmer inkl. brevstemmer 22337
% afgivne stemmer 70,88

 

Endelige stemmeprocenter for de enkelte valgsteder

 1. Middelfart Vest
 2. Middelfart Øst
 3. Strib
 4. Hyllehøj
 5. Aulby
 6. Nørre Aaby
 7. Båring
 8. Ejby
 9. Gelsted
 10. Brenderup
 11. Fjelsted/Harndrup

 

Generel information til vælgere

Luk alle
Åben alle
 • Vestre Skole – Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart
 • Lillebæltshallen – Hal B, Færøvej 74, 5500 Middelfart
 • Strib Skole – Hallen, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart
 • Hyllehøjskolen – Hallen, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
 • Aulby gl. skole - Mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
 • Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
 • Båring Skole – Multisalen, Byvejen 29, 5466 Asperup
 • Ejby Skole – Samlingssalen, Nørregade 88, 5592 Ejby
 • Gelsted Skole – Festsalen, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
 • Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup
 • Fjelsted-Harndrup Skole – Aulaen, Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup

 

Er du i tvivl om, hvor du skal stemme, kan du benytte nedenstående link og på kortet se valgstederne, der er markeret med en stjerne, placeret i de enkelte valgdistrikter. Du kan også søge på din adresse og zoome ind.

Kort over valgsteder

Brevstemme på folkeregister

Der er mulighed for at brevstemme på ethvert folkeregister her i landet fra den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november kl. 16.00

I Middelfart Kommune foregår det i Borgerservice på Middelfart Rådhus i ekspeditionstiden:
Mandag – onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10–17
Fredag kl. 10-13

Borgerservice har ekstraordinært åbent i anledning af valget:
Lørdag den 30. oktober kl. 10-14
Torsdag den 4. november kl. 17-18
Lørdag den 6. november kl. 10-14
Onsdag den 10. november kl. 10-18 (udvidet åbningstid pga. corona)
Torsdag den 11. november kl. 10-18 (udvidet åbningstid pga. corona)
Fredag den 12. november kl. 9-18 (udvidet åbningstid pga. corona)

Lørdag den 30. oktober og lørdag den 6. november kan du også stemme på bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby i tidsrummet mellem kl. 10-12. Ligesom du kan stemme:
Torsdag den 11. november kl. 13.00 – 17.00 (udvidet åbningstid pga. corona)
Fredag den 12. november kl. 13.00 – 17.00 (udvidet åbningstid pga. corona)

Legitimation i form af sygesikringsbevis, kørekort eller pas medbringes ved brevafstemning.

 

Brevstemme i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgdagen eller møde op i Borgerservice og afgive brevstemme, har mulighed for at afgive stemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at benytte sig af denne mulighed skal rekvirere en blanket hos borgerservice på telefon 8888 5500.

Vælgere som har hjemmehjælp kan få udleveret blanketten af hjemmehjælperen.

Blanketten skal i udfyldt og underskrevet stand være Borgerservice i Middelfart i hænde senest torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00

Du vil få telefonisk besked om et tidsinterval hvor de tilforordnede vælgere vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at angive dit tlf. nr. på anmodningen.

 

Brevstemme på plejehjem/plejecentre

Afstemning på plejecentre m.v. aftales med institutionens ledere.

 

Brevstemme på sygehuset

Under indlæggelse vil personalet være behjælpelig med stemmeafgivningen.

 

Når borgerne i Middelfart Kommune på tirsdag den 16. november begiver sig til stemmeurnerne, er der gjort en række tiltag for sikre, at alle trygt kan stemme. De nationale myndigheder er de seneste dage kommet med en række anbefalinger, som Middelfart Kommune tager udgangspunkt i.

Konkret skal der blandt andet luftes ud jævnligt på valgstederne, der vil blive sat mere håndsprit frem og sikret afstand ligesom muligheden for at stemme udendørs udvides. Det vil sige, at det også er muligt at stemme, hvis man er smittet med corona eller har symptomer. Er det tilfældet, så kan man stemme udendørs eller fra sin bil ved det enkelte valgsted. Se mere nederst. Man har også muligheden for selv at medbringe kuglepen i en af farverne rød, grøn, blå eller sort.

Vælgerne kan selv gøre en indsats ved at føle en række råd til en tryg valgdag:

 • Brug den opstillede håndsprit
 • Hold afstand
 • Stem udenfor myldretiden (myldretiden er 8-8.30 og 15-17.30)
 • Brug værnemidler, hvis der er behov

 

Er du i særlig risiko?

Er du i særlig risiko bør du overveje at revstemme. Frem til 12. november kan du brevstemme i Middelfart Kommunes borgerservice. Passer det dig bedre, så kan du også brevstemme i andre kommuner – din stemme bliver sendt til Middelfart Kommune. 

 

Er du smittet med corona?

Alle skal have mulighed for at stemme, men vi opfordrer til, at du tager dine forholdsregler for ikke at smitte andre. Er du smittet med corona eller har corona-symptomer anbefales du at stemme fra din bil eller udendørs. Ring til nummeret ved indgangen til valgstedet, når du ankommer. Vi anmoder om, at du anvender værnemidler.

Hvis du flytter eller anmelder flytning i perioden op til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021, skal du være opmærksom på nedenstående regler.

 

Flyttet indenfor Middelfart Kommune

Hvis du efter d. 1. november 2021 er flyttet eller har anmeldt flytning indenfor Middelfart Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.

Du kan naturligvis stadig stemme - enten ved på valgdagen at møde personligt op på afstemningsstedet for din gamle bopæl, eller ved at brevstemme.

 

Flyttet til Middelfart Kommune fra en anden kommune

Sker flytningen fra og med onsdag d. 10. november 2021, har du mistet retten til at stemme til kommunalvalget. Du kan dog fortsat stemme til regionsrådsvalget, hvis du er flyttet indenfor Region Syddanmarks område. Dette skal i givet fald ske i den kommune, du er fraflyttet.

 

Flyttet til Middelfart Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og folkeregistret skal have accepteret flytningen senest tirsdag d. 9. november 2021, for at du kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Er dette ikke sket, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionsrådsvalget.

Du kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter i landet fra tirsdag d. 5. oktober 2021 til og med fredag d. 12. november 2021 kl. 16.00.

Du skal møde personligt op og medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds?
Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

 

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

 

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

 • Ledsagekort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring/attest fra en anden myndighed
 • Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtageren).
Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på valgdagen.

 

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder. Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune.

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valg-hjemmeside valg.im.dk.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til

hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
hvordan du søger om at flytte valgsted.

(Kilde: Indenrigs- og boligministeriet.)

 

I lighed med tidligere kommunal-, folketings- og europaparlamentsvalg vil der til kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021 være gratis kørsel til valgstedet på valgdagen.

Tilbuddet gælder ifm. buskørsel og flexkørsel til og fra valgstederne med anvendelse af valgkortet som rejsehjemmel på udrejsen. Buschaufføren udleverer en billet til hjemrejsen.

Ved brug af flexkørsel skal hjemturen bestilles samtidig med udturen. Valgkortet fungerer som rejsehjemmel også i denne forbindelse.

 

Flexkørsel

Gratiskørsel i forbindelse med flexkørsel gælder for Flextur og Handicaptur.

Borgeren skal bestille både ud- og hjemtur samtidig og oplyse valgsted. Selvbetjening kan ikke benyttes i forbindelse med gratis kørsel til/fra valgstederne. Valgkortet vises til chaufføren på udturen.

Borgerne kan bestille Flextur og handicaptur til kommunalvalget på tlf. 6311 2255.

 

Buskørsel

For kunder, der plejer at betale kontant og kunder, der har betalt med FynBus’ mobilbillet eller via FynBus’ Webshop samt med Rejsekort Classic og Rejsekort Kombi vil ordningen betyde, at de kan rejse gratis ifm. valget.

For kunder med periodekort (Rejsekort Pendler, Ungdomskort, Pensionist) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus’ rejseregler ikke være mulighed for refusion.

Byrådsvalg 2021 - Middelfart Kommune

Der er anmeldt følgende kandidater til valget tirsdag d. 16. november 2021 af 25 medlemmer til Middelfart Byråd:

A. Socialdemokratiet

Johannes Lundsfryd Jensen
Steen Dahlstrøm
Ulla Sørensen
Lars Kristian Vigsø
Kaj Johansen
Gustav Lyngaal Egeberg
Karina Munck Hansen
Jens Backer Mogensen
John Kruse
Anja Reilev
Sigfred Pustelnik
Agnete Damkjær
Jes Rønn Hansen
Allan Buch
Alex Gren
Jeanett Wraae
Sara Stubgaard-Schmidt
Anni Tyrrestrup
Lars Gram
Erik Kofod
Jacob Nielsen
Esben Erichsen
Morten Schneider Schlægelberger
Per Vismark
Peggy Friis
Peter Ingemann Björklund
Frede Eldrup

B. Radikale Venstre

Elisabeth Tejlmand, Harndrup
Louise Rost, Middelfart
Lars E. Boesen, Strib
Helle Mortensen, Røjle
Poul B. Løhde, Strib
Uffe Høj Lauridsen, Nørre Aaby
Claus Boje, Brenderup

C. Det Konservative Folkeparti

Morten Weiss-Pedersen, Strib
Flemming Hansen, Strib
Christian Lynggaard Pedersen, Ejby
Elisabeth H. Larsen, Gamborg
Peter Tscherning, Middelfart
Jørgen Hansen, Nørre Aaby
Leise Marcher, Middelfart

D. Nye Borgerlige

Jonas René Jensen, Middelfart
Jesper Glesner-Andreasen, Middelfart
Morten Gammelgaard, Middelfart
Hanne Jørgensen, Middelfart

F. SF – Socialistisk Folkeparti

Morten Thomsen, Gelsted
Linda Johnsen, Middelfart
Jonas Hulgaard Ammundsen, Strib
Eigil Kristensen, Middelfart
Anna Poulsen Broen, Middelfart
Stine Mariegaard, Nørre Aaby
Steen Hansen, Middelfart

H. Omsorgsgruppen

1. Johnny Ancher
2. Michael Jakobsen
3. Mathilde Mathiasen

O. Dansk Folkeparti

Steffen Daugaard
Torben Trafik
Susanne Rikke Hougaard-Nielsen

P. PositivPlus

Hans Berthel Jespersen, Indslev Taarup

T. Tværpolitisk Anstændighed

Jens Andersen, Båring
Marie Louise Bache, Vejlby
Paw Nielsen, Nørre Aaby
Elin Kirstine Svensen, Middelfart
André Knudsen, Nørre Aaby
Jørgen Rohde, Middelfart

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Regitze Tilma, Røjleskov
Kim Lund, Gelsted
Kent Mosgård, Middelfart
Anders Møllegård, Hygind-Ejby
Karin Riishede, Strib
John Kromann, Nørre Aaby
Marc Melgaard, Strib-Røjleskov
Irene Tørnæs, Middelfart
Helge Strandgaard, Husby
Line Thingberg, Middelfart
Morten Lynggaard Pedersen, Ejby

Æ. Frihedslisten

Susanne Bonde, Vesterdal

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
1. Lasse Schmücker, Asperup
2. Embla Rasmussen, Skrillinge
3. Rebecca Scheuerlein, Strib
4. Camilla Dalum Jensen, Båring
5. Morten Pabst Petersen, Middelfart

 

Kandidaterne på listerne A, B, C, D, F, O, P, T, V og Æ er opstillet sideordnet.
Kandidaterne på listerne H og Ø er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste).


Der er anmeldt valgforbund mellem følgende partier:

 • A. Socialdemokratiet og B. Radikale Venstre
 • C. Det Konservative Folkeparti og O. Dansk Folkeparti
 • V. Venstre, Danmarks Liberale Parti og D. Nye Borgerlige
 • Ø. Enhedslisten - De  Rød-Grønne og F. SF - Socialistisk Folkeparti

 

 

 

Stemmeseddelforlæg til regionsrådsvalget

den 16. november 2021 i 1083 Region Syddanmark

A. Socialdemokratiet

Mette With Hagensen, Varde
Mark Søgaard, Vissenbjerg
Jette Damsø Henriksen, Sønderborg
Simon Sharif Chowdhury, Odense
Bente Gertz, Fredericia
Sara Darling Berg Jørgensen, Svendborg
Karsten Uno, Esbjerg
Kim Johansen, Nordfyn
Dan Skjerning, Vejle
Meho Selman, Odense
Poul Erik Jensen, Kolding
Andrea Terp, Aabenraa
Jette Jensen, Esbjerg
Jørgen Runge Jensen, Vejle
Halil Özsari, Odense
Ole Marcussen, Grindsted
Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev
Kim Printz Ringbæk, Toftlund
Elin Søndergaard, Ringe
Alexander Skov Kristensen, Kolding
Jørn Lehmann Petersen, Sønderborg
Michael Bøtker Møller Nielsen, Ferritslev Fyn
Bjørn Medom Nielsen, Fredericia
Lene Thiemer Hedegaard, Vejle
Finn Falck, Esbjerg

B. Radikale Venstre

Anne Skau Styrishave, Odense
Sanne Lindskov Knudsen, Esbjerg
Michael Grube Andersen, Vester Skerninge
Nils Sjøberg, Kolding
Knud Nørregaard, Kolding
Jonna Buch Andersen, Varde
Hans Krab Koed, Fovslet
Agnete Fog, Strandby
Søren Hansen, Horne
Dorit Myltoft, Nyborg
Bo Jakobsen, Bogense
Anna Mette Skov Borring, Årslev
Ludvig Dittmann, Nyborg
Mette Hjorth, Morud
Anne Marie Geisler Andersen, Esbjerg
Ole Lynggaard Jørgensen, Vejle
Melissa Gilroy, Fanø
Lars Rimfalk Jensen, Ærø
Anne Mette Wandsøe, Rudkøbing
Finn Hartvig Nielsen, Næsbyhoved-Broby
Poul Løhde, Strib

C. Det Konservative Folkeparti

Morten Weiss-Pedersen, Middelfart
Kitty Gamkinn, Varde
Amalie Thomsen, Vejle
Michael Nielsen, Kerteminde
Anders Johansson, Thurø
Knud Erik Langhoff, Kolding
Dorthe Schmittroth Madsen, Vejle
May-Britt Andrea Andersen, Esbjerg
Dorte Pannicke, Vejle
Steen Have Otterstrøm, Bagenkop
Jim Staffensen, Assens
Christina Iwang Søndergård, Tønder
Roya Moore, Odense
Nicolaj Aarøe, Esbjerg
Kirsten Hassing Nielsen, Fredericia
Mike Straarup, Askov
Henrik Boeriths, Nyborg
Casper N. Maglekær, Vamdrup
Katri Søgaard, Grindsted
Søren Tylvad Andersen, Sønderborg
Allan Munk Nielsen, Billund
Rikke Norlyk, Aabenraa
Steen Holm Iversen, Varde
Jørgen Johs. Thomsen, Ringe
Peter Simoni, Vejen

D. Nye Borgerlige

Karsten Byrgesen, Fredericia
Andreas Møller, Odense
Sabrina Bech Røn, Esbjerg
Jan Køpke Christensen, Aabenraa
Rune Bønnelykke, Vejle
Rebecha Foged, Faaborg
Jørn S. Pedersen, Varde
Bo Kleis Christensen, Sønderborg
Thomas Vedsted, Haderslev
Jesper Glesner-Andreasen, Middelfart
Kasper Mejlhede, Nyborg
Charlotte Gugolka, Tønder
Allan Svendsen, Tønder
Hans-Christian Gjerlevsen, Aabenraa
Jens Beck Madsen, Højer
Mikael Stender, Odense
Villy Beblein, Sønderborg
Henrik Aaen, Nyborg
Kim Andkjær Doberck, Aabenraa
Bill Malmgren, Nordfyn
Jonas René Jensen, Middelfart

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Annette Blynel, Svendborg
Karsten Fogde, Odense
Suzi Würtz Kjærgaard, Kolding
Jacob Baez Olesen, Odense
John Hyrup Jensen, Sønderborg
Jørn Boesen Andersen, Esbjerg
Laurits Kaae, Vejle
Bent Olsen, Nordfyn
Marianne Hedvig Thomsen, Vejen
Michael Christensen, Aabenraa
Casper Marienlund, Kolding
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg
Bent Iversen, Haderslev
Thomas Jespersen, Odense
Birthe Larsen, Varde
Bjarne Lund Henneberg, Tønder
Kim Jørstad, Kerteminde
Jonas Hulgaard Ammundsen, Middelfart
Torben Smith, Faaborg-Midtfyn
Bo Bergstrøm, Fredericia

G. Veganerpartiet

Anna Astrid Høy-Nielsen, Dalum
Simon Nyborg Jensen, Bolbro

H. Liberal Borgerliste

Martin Boye, Rødding
Pernille Schwaner, Kolding
Kaare Clement Thingstrup Pedersen, Vejen
Alexander Lund Petersen, Holsted
Benjamin Lykke, Rødding

I. Liberal Alliance

Sten Byriel, Vejle
Steffen Sjørslev, Odense
Camilla Silfverberg, Svendborg
Dorthe Wildt Nielsen, Sønderborg
Birthe Frikke, Toftlund
Mikkel Pedersen, Kolding
Lars Petersen, Nyborg
Ejler Schütt, Aabenraa
Per Bruun Jespersen, Odense

K. Kristendemokraterne

Margit Lund-Cramer, Munkebo
Søren Lydeking Pedersen, Varde
Niels Møller Jessen, Haderslev
Ester Esmarch, Aabenraa
Andreas Kjeldsen, Odense
Jenan Bozo, Odense
Frits Simmelsgaard Kristensen, Billund
Per Nansted, Odense
Rise Eskildsen, Munkebo
Knud Hauge, Vejle
Henrik Høberg, Nyborg
Hanne Junk Laursen, Fredericia
Jens Chr. Olesen, Christiansfeld
Christophe Ndikuriyo, Vejle
Simon Marker Pedersen, Kolding
Mette Guldager, Kværndrup
Lilian Vigtoft-Jessen, Vejen
Simon Lavdal, Odense

L. Danmark Først

Karsten Holt Larsen

M. Vi Lokale Demokrater

Thomas Jessen, Gudme
Carsten Kudsk, Nyborg
Knud Skov Ahrnkiel, Nyborg

O. Dansk Folkeparti

Carsten Sørensen, Odense
Anne-Marie Palm-Johansen, Nyborg
Søren Rasmussen, Kolding
Thies Mathiasen, Haderslev
Steffen Daugaard, Middelfart
Susanne Dyreborg, Esbjerg
Svend Erik Nielsen, Vejle
Jan Voss Hansen, Tønder
Jack Odgaard, Faaborg-Midtfyn
Charlotte Møller-Madsen, Fredericia
Niels-Jørgen Grabe, Kolding
Malene Ravn Neumann, Haderslev

P. Stram Kurs

Lars M. Erichsen
O. Simonsen

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Stephanie Lose, Esbjerg
Bo Libergren, Odense
Jan Lagoni, Esbjerg
Mustapha Itani, Vejle
Nikolaj Leed Henriksen, Assens
Henriette Schlesinger, Kolding
Sarah Andersen, Varde
Jens Wistoft, Aabenraa
Tage Petersen, Sønderborg
Mette Bossen Linnet, Tønder
Kurt Jensen, Vejen
Allan Emiliussen, Haderslev
Herdis Hanghøi, Faaborg-Midtfyn
Lars Erik Hornemann, Svendborg
Rie Nielsen, Assens
Pernelle Jensen, Fredericia
Anja Lund, Nordfyn
Annette Lundgaard, Billund
Karin Riishede, Middelfart
Nanna Bille Adamsen, Nyborg
Ingeborg Moritz Hansen, Kerteminde
Bjarne Nielsen, Langeland
Iza Alfredsen, Ærø
Emil Hoffmann Madsen, Fanø
Henrik Bonnerup-Kjær, Odense
Vita Zenner, Esbjerg
Gitte Frederiksen, Vejle
Ahmad Mohammadi, Kolding
Preben Friis-Hauge, Varde
Ivar Lycke, Aabenraa
Michael Haugaard, Sønderborg
Susanne Linnet, Tønder
Bent Jørgensen, Vejen
Maibritt Jacobsen, Haderslev
Keld Storm, Faaborg-Midtfyn
Søren Ole Nielsen, Svendborg
Carsten Petersen, Assens
Jørgen Munk Hansen, Fredericia
Gitte Kristiansen, Nordfyn
Lars Voldsgaard, Odense
Søren Heide Lambertsen, Esbjerg
Troels Overgaard, Vejle
Søren Møller Jensen, Kolding
Anders Helth Hansen, Varde
Cornelis ten Veen, Langeland

Z. De LokalNationale

Betina Signe Stick Christiansen
Christel Gall
Asbjørn Veppler Andersen
Patrick Baudeau
Ann-Britt Hauken
Elin Adler
Nynne Sandberg

Æ. Frihedslisten

Birthe Lundgaard, Odense
Millah Kongsbach, Assens
John Boisen, Glamsbjerg
Malene Husted, Fredericia
Emir Cehobasic, Esbjerg
Claus Charles Clausen, Esbjerg V
Mikkala Villadsen, Esbjerg

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

1. Lars Mogensen, Esbjerg
2. Martin Schmidt Konradsen, Odense
3. Vibeke Syppli Enrum, Svendborg
4. Johanna-Maria Precht, Sønderborg
5. Claus Larsen, Haderslev
6. Helle Gerbild, Årslev
7. Torsten Ringgaard, Odense
8. Marianne Pacarada, Svendborg Øst
9. Erik Voss, Kolding
10. Morten Pabst Petersen, Middelfart
11. Marianne Mose, Tønder
12. Svend Brandt, Haderslev
13. Lisbet Skou, Esbjerg
14. Mette Skaarup, Odense C
15. Birthe Oesterling Andersen, Aabenraa
16. Benny Pieszak, Bovense
17. Lars Nielsen, Fanø
18. Peter Meulengracht, Nyborg
19. Dirk Müller, Bogense

Å. Alternativet

Henrik Boye, Aabenraa
Hans Biering Fonsbøl, Vejle
Ole Dupont Kofod, Assens
Jacob Holm, Odense

Valgforbund

Valgforbund mellem Venstre - Danmarks Liberale Parti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Borgerliste.
Valgforbund mellem Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.
Valgforbund mellem Enhedslisten – De Rød-Grønne, Alternativet og Veganerpartiet.
Valgforbund mellem Socialdemokratiet og SF – Socialistisk Folkeparti.
Valgforbund mellem Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Vi Lokale Demokrater

Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet sted i kommunen end det, du er tilknyttet, såfremt ønsket om ændring er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere, der ønsker at benytte sig af denne mulighed skal rekvirere en blanket hos borgerservice på telefon 8888 5500.

Blanketten skal i udfyldt og underskrevet stand være Borgerservice i Middelfart i hænde senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

Har du ikke modtaget valgkort senest torsdag den 11. november 2021 eller konstaterer du fejl i dit valgkort, skal du henvende dig til BORGERSERVICE i Middelfart Kommune, tlf. 8888 5500.

Valgkortet medbringes ved stemmeafgivning på valgdagen.

Generel information til kandidater

Luk alle
Åben alle

Man skal være valgbar

Man er valgbar, hvis man har valgret, og man har valgret, hvis man:

 • på valgdagen er fyldt 18 år, og
 • har fast bopæl i kommunen.

Herudover skal man opfylde en af følgende betingelser:

 • har dansk indfødsret, eller
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller
 • er statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten også omfatter personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Bemærk også, at valgretten er afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

 

 

Kandidatlister

Kandidatlister kan fås ved henvendelse på rådhuset ved Borgmesterkontoret, Nytorv 9, 5500 Middelfart, staben@middelfart.dk, tlf: 8888 5500.
Listen udfyldes efter den vejledning, der følger med, og det er meget vigtigt, at listen udfyldes rigtigt.

Hvis partiet i forvejen er valgt ind i byrådet:
De partier, der i forvejen er valgt ind i Middelfart Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i byrådet på en identisk liste, kan efter anmodning blive fritaget fra kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal disse partier have underskrift fra minimum 25 stillere ligesom alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op.

Man kan ansøge om fritagelse fra kravet om stillere på en særlig kandidatliste.

Hvis man stiller op på ny liste:
Hvis man stiller op på en helt ny liste eller på en liste, der ikke opfylder betingelserne for at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrift fra et mindsteantal stillere, skal man som nævnt ovenfor have underskrift fra et mindsteantal på 25 stillere, der opfylder valgretsbetingelserne. Det er fornuftigt at indsamle yderligere 5-10 stillere, idet folk kan fraflytte kommunen eller kan afgå ved døden og dermed ikke længere opfylde betingelserne for at være stiller.

Bemærk, at der i valglovens § 24b er indført et forbud mod ens listebetegnelse i samme kommune.

Såfremt der i samme kommune indleveres to eller flere kandidatlister, der ønsker samme listebetegnelse, træffes der straks afgørelse om, hvilken kandidatliste, der har fortrinsret til at anvende den ønskede listebetegnelse.

Afgørelsen træffes ud fra følgende kriterier, der er fastlagt i valgloven:

Kandidatlister for et parti, der pr. 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til Folketinget, skal som listebetegnelse anvende partiets navn til folketingsvalg eller en betegnelse, hvori dette navn indgår.
Andre kandidatlister kan som listebetegnelse ikke anvende navnet på et af de partier, der er opstillingsberettiget til Folketinget, en betegnelse, hvori dette navn indgår, eller en betegnelse, der kan give anledning til, at kandidatlisten forveksles med kandidatlister for et af disse partier.
Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord.
En listebetegnelse kan ikke anvendes af en kandidatliste, hvis det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden har eneret til denne.
Er der indleveret flere kandidatlister med samme listebetegnelse i samme kommune træffes der afgørelse om hvilken kandidatliste eller hvilke kandidatlister, der ikke kan anvende den angivne listebetegnelse. Afgørelsen træffes ud fra følgende kriterier:

1. En kandidatliste, der ved seneste kommunalvalg opnåede repræsentation i byrådet under den angivne listebetegnelse og som 11 uger fortsat er repræsenteret i byrådet under den angivne listebetegnelse, har fortrinsret til at anvende denne listebetegnelse.

2. Kan fortrinsretten ikke afgøres efter nr. 1, har en kandidatliste, der ved det seneste valg var opstillet under den angivne listebetegnelse til valget, og hvor mindst halvdelen af kandidatlistens tidligere opstillede kandidater genopstiller til valget, fortrinsret til at anvende den angivne listebetegnelse.

3. Kan fortrinsretten ikke afgøres efter nr. 1 og 2, går en tidligere indleveret kandidatliste forud for en senere indleveret kandidatliste.

4. Kan fortrinsretten ikke afgøres efter nr. 1-3, foretages lodtrækning.
Ovenstående finder tilsvarende anvendelse, hvis der er nærliggende risiko for forveksling mellem listebetegnelsen for flere indleverede kandidatlister.

 

Stillere

Stillere er ”ganske almindelige” personer, der skal underskrive kandidatlisten, for at listen som udgangspunkt kan blive godkendt til at stille op til kommunalvalget.

Stillere skal opfylde valgretsbetingelserne (se ovenfor i ”valgbarhedsafsnittet” om alders- og bopælskrav og øvrige krav). Det vil blive kontrolleret, når kandidatlisten er indleveret.

For at kunne stille op til kandidatvalget i Middelfart Kommune, skal man som minimum have 25 stillere til at underskrive kandidatlisten.

Kandidatlisten skal i forvejen være udfyldt med navne på kandidater mv., så stillerne kan se, hvad de skriver under på.

En stiller må kun underskrive én kandidatliste. Det er fornuftigt at spørge stillerne, når de siger ja til at underskrive kandidatlisten, om de allerede har skrevet under på en anden kandidatliste. Hvis de har det, vil de nemlig i forbindelse med kontrollen af stillerne blive slette på samtlige kandidatlister og kan altså ikke regnes med til de 25 stillere.

 

Indlevering af kandidatlister

Hvis partiet i forvejen er valgt ind i byrådet og, jf. ovenfor, ansøger om at blive fritaget for kravet om stillere, kan kandidatlisten/erne indleveres tidligst tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.

Hvis man stiller op på ny liste, ikke har krav på fritagelse for stillerkravet (eller ikke ønsker at blive fritaget for at gøre brug af stillere) kan kandidatlisten/erne indleveres tidligst den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.

Datoerne for begge afleveringsfrister vil blive annonceret i dagspressen.

Når man afleverer sin kandidatliste, har man som regel et ønske om, hvilket bogstav man gerne vil have tildelt, men det er ikke sikkert, man kan få sit ønske opfyldt.
En beskrivelse af tildelingskriterierne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/KV21 i august måned efter godkendelse i Valgbestyrelsen.

 

Liste-og/eller valgforbund

Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå et listeforbund.

Hvis man indgår i et listeforbund skal alle de partier, der indgår i listeforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af listeforbundet.

Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå et valgforbund.

Hvis man indgår i et valgforbund, skal alle de partier, der indgår i valgforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af valgforbundet.

Fristen for indlevering af anmodning om indgåelse af liste- eller valgforbund er den 4. oktober 2021 kl. 12.

 

Kontrol af kandidatlister

Alle oplysninger på kandidatlisterne om kandidater og stillere kontrolleres, når listen er indleveret.

Kandidatlistens repræsentant kan forvente at få besked om godkendelse af kandidatlisten og besked om kandidatlisten har fået tildelt den bogstavbetegnelse man har ansøgt om, når fristerne for indgivelse af kandidatlister er udløbet.

 

Hvad sker der efter valget?

Hvis man har fået stemmer nok til at blive valgt ind i byrådet, vil man få direkte besked.

Alle kandidatlister, der får mindst 100 stemmer ved valget, vil (uanset om man har fået valgt en kandidat i byrådet) i den kommende valgperiode – altså de næste 4 år – efter ansøgning være berettiget til en gang om året at få udbetalt økonomisk støtte (partistøtte). Støtten i 2021 er 7,75 kr. pr. stemme, og beløbet reguleres typisk en eller to gange i løbet af en valgperiode. Ansøgning om tilskud indgives for hvert år, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår.

 

Skal man have tilladelse til at opsætte valgplakater?

Opsætning af valgplakater kræver som udgangspunkt ikke forudgående tilladelse, men skal alene overholde reglerne i vejlovens §§ 84 og 85 og privatlovens §§ 66a og 66b. En valgplakat defineres som en valgplakat i lovens forstand, hvis den er monteret på en vejrbestandig plade og fylder max 0,8 m2. Opsætning af en valgplakat, der er større end 0,8m2 kræver tilladelse.

 

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater må tidligst ophænges lørdag den 23. oktober 2021 fra kl. 12.00.

 

Hvornår skal valgplakater være taget ned igen?

Valgplakater og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore mv.) skal være taget ned igen senest onsdag den 24. november 2021 ved døgnets afslutning.

 

Hvor må valgplakater hænges op?

Når der er tale om offentlige veje (kommune- og statsveje), må valgplakater kun opsættes på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster og indretninger, fæstet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

På private fællesveje må valgplakater kun opsættes på lys- og elmaster.

 

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant, målt fra den nærmeste kant af valgplakaten
 • Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cylkelsti, målt fra den nederste kant af valgplakaten,
 • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning, målt fra øverste kant af valgplakaten.

 

Hvilke krav gælder til selve opsætningen?

Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtforhold eller i øvrigt iudgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningssikkerheden. Det er derfor fx ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træer, ligesom der heller ikke saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email) om valgplakatens ejer (fysisk eller juridisk person) skal fremgå af valgplakaten (gerne på bagsiden). Hvis ejeren er en juridisk person, skal der tilføjes oplysninger på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Op-lysningerne skal være læsbare i hele ophængningsperioden.

 

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale?

Ulovligt opsatte valgplakater skal tages ned eller sættes op på ny, så de opfylder lovgivningen. Det skal ske senest 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud herom. Vejmyndigheden må fjerne valgplakaten, hvis den ikke er taget ned inden fristen, ikke indeholder de påkrævede oplysninger, eller er opsat udenfor det tilladte tidsrum.

Ved akut trafikfarlige forhold (fx hvis plakaten er ved at falde ned eller hænger foran afmærkning) må vejmyndigheden eller politiet fjerne valgplakater uden først at have udstedt et strakspåbud.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning og opbevaring af valgplakater bliver pålagt den, der har opsat valgplakaten eller valgplakatens ejer.

Afgørelser truffet efter reglerne om valgplakater kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, udgiver op til kommunalvalget en podcastserie om rollen som lokalpolitiker.

I Demokratiets Tjeneste tegner et nærbillede af og med lokalpolitikere om, hvad det vil sige at arbejde i lokaldemokratiets maskinrum. Hvordan fører man sin første valgkamp? Hvordan håndterer man kriser på sociale medier? Og hvad med budgetforhandlingerne?

Podcastserien tjener som inspiration til, hvordan du som ny politiker tackler livet som folkevalgt – eller hvis du som vælger eller kommunalt ansat vil have indblik i, hvordan livet som kommunalpolitiker ser ud – både i og uden for byrådssalen.

Hør podcastserien hos Komponent.
https://www.spreaker.com/show/i-demokratiets-tjeneste 

Komponent er dannet ved en sammenlægning af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), KLK (KL's Konsulentvirksomhed) og KL Ledelsespolitik.

Reserverede bogstavsbetegnelser

Indenrigs- og Boligministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavsbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettigede til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regional-valglovens § 33 stk. 1.

I forbindelse med det forestående kommunalvalg den 16. november 2021 er følgende bogstaver indtil videre reserveret til nedennævnte partier, hvorfor de ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A Socialdemokratiet
B Radikale Venstre
C Det Konservative Folkeparti
D Nye Borgerlige
F SF – Socialistisk Folkeparti
I Liberal Alliance
O Dansk Folkeparti
S Slesvigsk Parti
V Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å Alternativet

Den endelige liste vil først blive offentliggjort efter 1. august 2021

Disse reserverede bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33 stk. 2.

Bogstavet X kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. § 34 stk. 1

Middelfart Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg, herunder:

 • Bogstavbetegnelsen W kan kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle lokallister.
 • Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

Så snart det er muligt vil administrationen offentliggøre de forventede ledige bogstavbetegnelser på hjemmesiden.

Pr. 1. juli 2021 er ikke forud reserverede bogstavbetegnelser følgende:

E, H, J, L, M, N, P, Q, R, T, U, (W), Y, Z, Æ.

Den endelige liste vil først blive offentliggjort efter 1. august 2021, og principperne skal således justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer.

 

Tidspunktet for tildeling af bogstavbetegnelser

Indlevering af kandidatlister kan tidligst ske:

 • Tirsdagen 11 uger før valgdagen (31. august 2021) for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der er indvalgt i byrådet og fortsat på identisk liste er repræsenteret i byrådet).
 • Tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september 2021) for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrift fra et mindsteantal stillere.

Indlevering af kandidatlister kan senest ske:

 • Kl. 12.00 tirsdagen 9 uger før valgdagen ( 14. september 2021) for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der er indvalgt i byrådet og fortsat på identisk liste er repræsenteret i byrådet).
 • Kl. 12.00 tirsdagen 9 uger før valgdagen (28. september 2021)for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrift fra et mindsteantal stillere.

Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet ”først i tid først i ret”. Dog betragtes kandidatlister, der er indleveret senest kl. 11.00 på den dag, hvor kandidatlisterne tidligst kan indleveres, som afleveret samtidigt.

Såfremt flere lokallister må anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokallister.

Lodtrækningen foretages af stabschefen i overværelse af de pågældende lokallister.

Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forventes at få, bemyndiger valgbestyrelsen administrationen til at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

Forhåndstilsagnet er betinget af den senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

Administrationen kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten.

I forbindelse med kommunalvalget har Middelfart Kommune indført mulighed for, at kandidater til kommunalvalget kan stille spørgsmål til forvaltningen. Her på siden lægges spørgsmål og tilhørende svar løbende op.

 

Folkeskolerne og karakterer

Spørgsmål:

Et af mine fokusområder er skolepolitikken, og her har jeg kigget lidt på folkeskolernes karakterer for afgangseleverne i 9. klasse i 2020. Jeg har ikke kunnet finde tal fra 2021, men det skyldes måske corona, eller at de endnu ikke er blevet opdateret?

Svar:

Data er tilgængelig på uddannelsesstatistik.dk i oktober/november i det efterfølgende skoleår, hvorfor de seneste tal endnu ikke er opdateret.

 

Spørgsmål:

Jeg kan dog se, at der er stor forskel på gennemsnitskarakteren fra folkeskole til folkeskole med Nørre Aaby Skole med 6,0 og Ejby Skole med 6,5 i gennemsnit i bunden, og med Anna Trolles Skole i Brenderup og Vestre Skole i top med 8,8 i gennemsnit.
Er der blevet analyseret på disse tal, og er det muligt at få større indsigt i, hvad der ligger bag den store forskel?
Er der sat nogle nye initiativer i gang på Ejby og Nørre Aaby skole i forhold til at få vendt skuden?
Og drager man erfaringer fra, hvad man for eksempel har gjort på Vestre Skole og Anna Trolles Skole?

Svar:

Der skal først og fremmes bemærkes, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. Dette forhold gør at evt. sammenligninger med prøvekarakterer fra tidligere år skal foretages med ekstra varsomhed.

Generelt kan der være relativt store udsving mellem årene, primært fordi der på nogle skoler er en vis variation i antallet af elever i 9. klasse. Det betyder, at skolerne med relativt små årgange alt andet lige vil opleve større udsving da gennemsnittet hurtigere ændres, jo færre elever der beregnes på. Det kan dog både gå i den ene og den anden retning.

Vi følger naturligvis altid op på skolernes resultater – både samlet og individuelt. Det gør vi bl.a. i forbindelse med kvalitetsrapporten for folkeskolerne og de individuelle læringssamtaler.
Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år og den seneste version kan læses her.

Forskellene i karaktergennemsnit skolerne imellem, skal altid holdes op imod det faktum, at skolerne har forskellige socioøkonomiske forhold. Som det fremgår af seneste kvalitetsrapport, så ”viser resultatet for skoleåret 2018/2019, at en enkelt skole i Middelfart Kommune har et karaktergennemsnit i de bundne prøver, der er signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference på -0,7 karakterpoint. Til gengæld opnår halvdelen af skolerne et højere karaktergennemsnit end den socioøkonomiske reference på op til +0,5 karakterpoint, om end resultaterne ikke her er statistisk signifikante”.

I forbindelse med den individuelle opfølgning så laver forvaltningen læringssamtaler med de enkelte skoler, hvor der eksempelvis drøftes karaktergennemsnit og hvor skolerne udarbejder handlingsplaner.

 

Omsorgstandplejen

Spørgsmål:

Årsbudgettet for tandplejen fra 2015 og frem til nu (år for år, -2015 inkl.), herunder hvor meget der har været afsat til omsorgs/ældretandpleje?

Kan du oplyse hvor meget Middelfart har modtaget af satspuljemidler (over blok) til styrkelse af ældretandpleje i perioden 2016-20?

Kan du oplyse hvordan nævnte satspuljemidler er blevet brugt?

 

Svar:

Svaret på spørgsmålene fremgår af nedenstående tabel. Det skal dog bemærkes, at omsorgstandpleje og specialtandplejen ikke er udspecificeret i den kommunale kontoplan, men er budgetlagt samlet.

Årstal

Oprindeligt budget for hele tandplejen
– netto hele kr.

Heraf budget til omsorgs-/specialtandpleje Satspuljemidler
2015 13.458.048 89.626 0
2016 13.620.000 91.000 0
2017 13.004.516 26.879 0
2018 13.526.276 27.275  68.000
2019 13.231.568 27.564 69.088
2020 13.831.197 28.031 70.677
2021 14.140.762 220.428  71.737

Bemærk, at der i 2021 yderligere er tilført 192.000 kr. til tandplejen, idet disse er øremærket social tandpleje. Dette er beskrevet i Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2020 for 2021-2024.

Tandplejen har etableret et team af en tandlæge, tandplejer og en klinikassistent der i tæt samarbejde med ældrechefen koordinerer frekvens og rækkefølge for teamets undervisning og supervision af personalet på ældreområdet. De 68.000 kr. (2018-priser) er tilført lønkontiene for de tre faggrupper.

Serviceniveauet for borgerne i omsorgsplejen er beskrevet i en offentlig tilgængelig pjece. Der står eksempelvis:

"Omsorgstandpleje
Middelfart Kommune yder omsorgstandpleje til borgere, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, og som grundet nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud.

Hvori består tilbuddet?
Borgeren vil ca. én gang årligt få sine undersøgt sine tænder, slimhinder, eventuelle proteser osv. Efter den regelmæssige undersøgelse udarbejdes en individuel tandplejeplan som bestemmer frekvensen af de mellemliggende besøg i form af f.eks. forebyggende behandlinger, børste instruktioner, flourid-behandlinger mm. Den regelmæssige undersøgelse vil om muligt finde sted i borgerens egen stue på plejehjemmet eller i eget hjem.

Omsorgstandpleje omfatter både undersøgelse og behandling af egne tænder samt vedligeholdelse og/eller fremstilling af proteser.

Simple og lette behandlinger vil kunne finde sted i borgerens eget hjem. Ved større og mere komplekse behandlinger, må det forventes at borgeren fysisk skal møde op på en af klinikkerne som indgår i omsorgstandplejen. Ved særligt komplicerede behandlinger, har omsorgstandplejen også mulighed for at henvise til f.eks. behandling i narkose i sygehusregi.

Hvad koster det?
Det koster ca. 45 kr om måneden at være med i ordningen. Det er ikke muligt samtidigt at modtage tilskud fra sygeforsikringen Danmark.

Alle de udgifter borgeren har til både tandlæge og evt. tandteknikeren, betales af Middelfart Kommune.

Hvordan bliver man en del af ordningen?
Hvis borgeren eller borgerens pårørende ønsker at borgeren skal være med i omsorgstandplejen, bør man kontakte plejepersonalet. Derefter vil en visitator i område vurdere, om borgeren er berettiget til at være med i omsorgstandplejen.”

 

Opfølgende spørgsmål:

Du har stillet tre opfølgende spørgsmål på baggrund af vores seneste svar til dig:

Spg. 1: Er det korrekt forstået at Middelfart kommune ikke engang bruger de penge der bliver hentet i betaling for omsorgstandpleje på omsorgstandpleje? Det indkrævede beløb overstiger budget.
Svar: Vi er I tvivl om, hvad du spørger om. Du er velkommen til at kontakte Familie- og Forebyggelseschef Jørn Nielsen tlf: 2140-2015 for at uddybe spørgsmålet.

Spg 2: Er det korrekt forstået at de penge der er givet i satspuljemidler, specifikt til tandplejerfaglige opgaver til sårbare ældre, bare bliver en del af lønsummen på de 3 fag i tandplejen? På trods af det specifikke formål.
Svar: Nej. Midlerne der er rettet til omsorgstandplejen (satspuljemidlerne) anvendes til de opgaver, der fremgår af vores seneste svar. Når de er fordelt på lønkontiene er det fordi opgaverne varetages fleksibelt mellem de tre faggrupper.

Spg 3: Vil du sende link til cirkulære om socialtandpleje.
Svar: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1077 - se kapitel fire.

 

Rusmiddelcenter - handleplan for underskudsafvikling

Spørgsmål:

Vi kunne godt i bestyrelsen, tænke os at få aktindsigt i det merforbrug som rusmiddelcenteret skulle have haft fra 2012 og frem til 2019.
I samme forbindelse kunne vi også godt tænke os at få aktindsigt i den 5 årige tilbagebetalings plan som foreligger, og ligeledes økonomien i 2020, forbrug og evt. overskud fra 2020 grundet Corona.

Svar:

Redegørelse for regnskabsunderskud
De historiske resultater fremgår af tabel 1 nedenfor.


Tabel 1: Historiske resultater

År Årets resultat i mio. kr. Overført tidl. år i mio. kr. Akkumuleret underskud i mio. kr. Underskud i pct. af korrigeret budget u. o/u
2020 706 -2.033 -1.327 -18,52
2019 -108 -1.925 -2.033 -28,32
2018 -640 -1.245 -1.925 -27,14
2017 -170 -1.075 -1.245 -17,82
2016 -346 -729 -1.075 -18,13
2015 444 -1.173 -729 -13,71
2014 -359 -814 -1.173 -21,25
2013 -474 -340 -814 -15,47
2012 -851 511 -340 -5,83

Afviklingsplan:
I 2020 fik Rusmiddelcentret et overskud på 0,7 mio. kr. efter at have haft underskud i en årrække, hvor der blev oparbejdet et akkumuleret underskud på -2,033 mio. kr.
Overskuddet indgår i afviklingsplanen, og det akummulerede underskud er dermed reduceret til 1,327 mio. kr. efter regnskab 2020.

Der blev i 2019 udarbejdet en afviklingsplan for det akkumulerede underskud over 5 år. Planen videreføres med følgende forventninger til afdrag af den akkumulerede gæld over de næste 4 år;

 • Udgifter til køb af ekstern døgnbehandling reduceres ved at der i stedet blev tilbudt behandling i eget regi og gennem anvendelse af eksisterende boliger, som RCM råder over. Dette tiltag er lykkes med den forventede effekt og forsættes så vidt muligt.

Ovenstående tiltag er suppleret med fokus på at styrke Rusmiddelcentrets indtægtsside gennem markedsføring af centrets ydelser til omkringliggende kommuner og til borgere med misbrug fra andre kommuner, hvor de pågældende borgere er bosat på kommunens egne botilbud. Endvidere suppleres dette med generel tilbageholdenhed med hensyn til afholdelse af større udgifter hvor det er muligt.

Den modificerede plan videreføres i 2021 og frem med følgende forventninger til afdrag af den akkumulerede gæld jf. nedenstående tabel over de næste 4 år.

Årsplan for underskudsafvikling:
Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes det er aftalt at underskuddet forventes afviklet fra 2021 over de næste 4 år.

Tabel 2: Afviklingsplan

Overført resultat år Årets resultat i mio. kr. Akkumuleret over-/underskud
2020 0,706 -1,327
2021 0,350 -0,977
2022 0,350 -0,627
2023 0,350 -0,277
2024 0,277 0

 

 

Brobygning Middelfart`s pengeforbrug samt kommunens pengeforbrug til køb af konsulentydelser

Spørgsmål:

Jeg anmoder hermed om aktindsigt i følgende:
Brobygning Middelfart`s pengeforbrug samt Kommunens pengeforbrug til køb af konsulentydelser.

Svar:

Brobygning Middelfart’s pengeforbrug:
Brobygning Middelfart Brobygning Middelfart er et samarbejde mellem flere erhvervsforeninger.
Bag organisationen står Middelfart Kommune samt de tre erhvervsforeninger Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handel og VisitMiddelfart.
Regnskabsførelsen for Brobygning Middelfart kører i deres eget regi.
Middelfart Kommune yder et årligt tilskud til Brobygning Middelfart. I 2020 udgjorde tilskuddet 2,983 mio. kr. og i 2021 3,016 mio. kr.

Kommunens pengeforbrug til køb af konsulentydelser:
Den seneste opgørelse over konsulentforbruget i Middelfart Kommune er udarbejdet på baggrund af regnskab 2019, og er opgjort til 9,8 mio. kr.
Opgørelsen er udarbejdet efter KL’s afgrænsede kategorier for opgørelse af konsulentydelser.

Nedenstående tabel 1 viser fordelingen pr. område/afdeling:


Tabel 1

2019
Forbrug i mio. kr.
KL’s afgrænsning
Teknik og miljø 2,436
Staben 2,754
Social og sundhed 0,967
Politisk organisation 0,008
Løn og økonomi  0,511
Job og vækstcenter 0,039
Børne-, unge og fritid 2,525
Anlæg 0,579
Total 9,819

 

Private hjemmeplejefirmaers vilkår

Spørgsmål:

Berlingske har 11. juli 2021 en helside omkring det forhold, at Vestre Landsret har dømt Brønderslev Kommune til at betale Blæksprutten APS 5 mio. kroner i erstatning for politisk at have sat taksterne til privat hjemmepleje urimeligt lavt. Brancheorganisation KA Pleje har ligeledes stævnet Herning og Holstebro kommuner i lignende sager.

Endelig citeres direktøren for KA Pleje Karsten Høgild for: “ Jeg håber ikke, at vi skal ud og stævne alle kommuner, men jeg vil vove den påstand, at vi ville vinde over alle kommuner, der har frit valg efter godkendelsesmodellen”.

Mit spørgsmål er derfor flg.:
1. Vurderer forvaltningen, at Middelfart Kommune kan ende i en lignende situation som Brønderslev Kommune?
2. Vurderer forvaltningen overordnet, at de nuværende takster til privat hjemmepleje gør det private tilbud til et reelt alternativ til det kommunale tilbud jvf. ligeledes de mange konkurser i branchen?

Svar:

1. Vurderer forvaltningen, at Middelfart Kommune kan ende i en lignende situation som Brønderslev Kommune?
Brønderslev Kommune har anvendt godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet.
I 2014 besluttede Middelfart Kommune at overgå til udbudsmodellen. I perioden 2015-2019 i forbindelse med udbuddet godkendte vi 2 leverandører (Kære pleje og Svane pleje). Efter nogle måneder trak Svane Pleje sig pga. manglende volumen. Kære pleje forsatte som leverandør frem til 31/12-2019. I 2019 blev der gennemført nyt udbud som Svane Pleje vandt. Svane pleje har således været Leverandør siden 1. januar 2020. Nuværende kontrakt løber frem til 31.12-2023.

Udbudsmodellen:
Udbudsmodellen betyder at en Kommune efter endt udbud vil indgå kontrakt med den/eller de leverandører, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Borgerne kan vælge frit mellem Kommunen eller leverandøren. Leverandørerne skal overholde de kvalitetskrav, der gælder efter kontrakten, mens vederlaget/taksten fastsættes individuelt på grundlag af leverandørens tilbud.

Kan Middelfart Kommunen ende i samme situation som Brønderslev?
Nej det kan vi ikke i dag da vi anvender udbudsmodellen. Såfremt der skulle være noget er det før 2015. Middelfart Kommune har indtil 2014 hver år genberegnet prisen. Ligeledes har vi efterbetalt leverandørerne hvis efterkalkulationen viste en højere takster end de kommunen havde godkendt.

2. Vurderer forvaltningen overordnet, at de nuværende takster til privat hjemmepleje gør det private tilbud til et reelt alternativ til det kommunale tilbud jf. Ligeledes de mange konkurser i branchen?
Vurderingen er at udbudsmodellen som vi har i Middelfart Kommune retter sig mod de større private leverandører. Fordelen for den leverandør der vinder udbuddet: mulighed for mange kunder skal kun konkurrere med kommunen.
En 4 årig kontrakt hvor prisen ligger fast. Taksten er er en de selv har budt ind med ud fra de krav kommunen har stillet i udbudsmaterialet.

Ved udbud er det leverandøren, som selvstændigt byder ind med den/de priser, som denne mener at kunne opretholde en gunstig forretning på baggrund af.
Ved kalkulationen bør leverandøren være bekendt med området og borgerens frie valg, hvorfor leverandøren bør have indregnet risiko vedr. antallet af borgere, som denne skal servicere.

 

Grundskolerne: Antal elever, der ikke går til afgangseksamen, antal ikke uddannede lærere og fravær for elever og ansatte

Spørgsmål:

Hvor mange 9. klasses elever går ikke op til afgangseksamen pr. årgang? Jeg vil helst have andelen for hvert år de sidste 5 år.

Hvor mange ikke uddannede lærere underviser i kommunens grundskoler?

Vi er også nysgerrige på status på fravær for både elever og ansatte i skolerne. Hvilke tal vil være de bedste til at belyse dette? Igen må det gerne være over et 5-årigt spænd.

Svar:

Hvor mange 9. klasses elever går ikke op til afgangseksamen pr. årgang? Jeg vil helst have andelen for hvert år de sidste 5 år. Der laves ikke en statistik over hvor mange elever, der ikke går op til prøve. Men der laves statistik over andelen af elever med karakter i alle lovbundne prøver. Hvis man ikke har aflagt alle lovbundne prøver, så kan man ikke få sin afgangseksamen.

Tallene kan trækkes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1802.aspx 

KL laver også en opgørelse der viser andelen af elever der har aflagt alle prøver:
https://www.kl.dk/media/26061/kend-din-kommune-2021.pdf 

Hvor mange ikke uddannede lærere underviser i kommunens grundskoler?
Undervisningsministeriet laver en opgørelse over andelen af undervisere, som har undervisningskompetence i de fag, som de også underviser i:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1689.aspx 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1578.aspx 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1783.aspx 

Vi er også nysgerrige på status på fravær for både elever og ansatte i skolerne. Hvilke tal vil være de bedste til at belyse dette? Igen må det gerne være over et 5-årigt spænd.
Elevfraværet opgøres ligeledes af ministeriet og kan trækkes her:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1833.aspx 

Med hensyn til personalets fravær, så har KL i opgørelse med i deres udgave af ”Kend din kommune” for 2021:
https://www.kl.dk/media/26061/kend-din-kommune-2021.pdf 

 

Skrillingeskolens budget

Spørgsmål:

I direktionens forslag til budget for 2022 reduceres Skrillingeskolens budget med 500.000 kr. Jeg har i den anledning nogle spørgsmål:

- Skolen er takstfinansieret, så i et scenarie hvor ingen kommuner trækker deres børn til andet tilbud. Hvor stor er nedgangen så?

- Forslaget omhandler en forøgelse på 10 mio. kr til børn og unge i specialområdet. Tages der først penge fra skolen, for så at blive givet igen?

Svar:

Skolen er takstfinansieret, så i et scenarie, hvor ingen kommuner trækker deres børn til andet tilbud. Hvor stor er nedgangen så?
I en situation hvor status quo på elevantallet fastholdes, betyder en nettotakstreduktion på 500.000 kr. på Skrillingeskolen, at skolens bruttobudget reduceres med 750.000 kr. Det skyldes, at omkring 1/3 af skolens elever kommer fra andre kommuner.

Forslaget omhandler en forøgelse på 10 mio. kr til børn og unge i specialområdet. Tages der først penge fra skolen, for så at blive givet igen?
De 7,6 mio. kr. der er indregnet som et udvidelsesforslag omhandler det specialiserede børne- og ungeområde under familieafdelingen, hvorfor der ikke tages eller gives penge til skoleområdet. De 2,8 mio. kr. vedrører ubalancen på det specialiserede dagtilbudsområde.