Luk alle
Åben alle

Inden du søger, er det godt at have styr på nedenstående:

 • Adresse for overnatningen
 • Kontaktoplysninger for anmeldelsen
 • Dato for overnatningen
 • Antal personer og alder i forbindelse med overnatningen
 • Hvilke lokaler benyttes
 • Have bekræftelse for benyttelse, hvis der er tale om kommunale lokaler.
 • Der skal udarbejdes en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.
 • Hvis der er midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst 1 fast vågen vagt.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.

Hvis overnatningen er for mere end 150 personer, skal det anmeldes senest 4 uger før benyttelsen, ellers er fristen senest 14 dage før benyttelsen. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Teknik. og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, på 8888 5500.