I evalueringen er det vigtigt at få skrevet, hvorledes tilskuddet er anvendt, og hvilken effekt projektet har haft.

Forvaltningen skal have evalueringen tilsendt senest 2 måneder efter, arrangementet/projektet er afholdt.