Luk alle
Åben alle

Det er Job-og Vækstcenter Middelfart, der bevilger ressourceforløb efter indstilling fra et rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og evt. uddannelsesområdet. Hovedreglen er, at du selv deltager i møder med rehabiliteringsteamet sammen med din rådgiver.

Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne. Det vil sige at udvikle din evne til at opfylde de krav, man stiller på arbejdsmarkedet.

Målet med et ressourceforløb er, at du kommer i job eller uddannelse, der passer til din arbejdsevne. Et ressourceforløb kan vare fra 1-5 år.

Et ressourceforløb består som regel af forskellige indsatser og tilbud, der skal hjælpe dig til at udvikle din arbejdsevne.

Kurser, praktikker, mentorstøtte og meget andet kan typisk være en del af et ressourceforløb.

Hvor meget kan jeg få i ressourceforløbsydelse?

Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension overstiger lønindtægtsgrænsen, der er 16.323 kr. før skat (2024), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 procent af den del af lønnen inkl. pension, der overstiger lønindtægtsgrænsen.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

Du skal stå til rådighed

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lignende i kommunen.

Du beholder ydelsen ved flytning, barsel og sygdom

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.