Booking af kommunale lokaler og sportsanlæg

Godkendte folkeoplysende foreninger og andre godkendte foreninger i Middelfart Kommune kan selv logge ind for at booke og slette bookinger i det elektroniske lokalesystem.

Luk alle
Åben alle

Årsbookingsystemet til sæson 2025/2026 åbner omkring april 2025.

 

OBS ved årsbooking:

Hvis du er inaktiv i systemet i mere end 4 min, bliver du logget af, så hav oplysningerne klar inden du begynder.

 • Husk at I med fordel kan fremsøge jeres gl. benyttelsestider og forny disse til ny sæson.
 • Husk at ændre på start og slutdato, tjek helligedag med en kalender.
 • Grimmermosehuset kan ikke bruges til kontinuerlig aktivitet, og kan derfor ikke sæsonbookes.
 • Husk at I med fordel kan skrive i bestilling for sæson booking, hvis I gerne vil ind i skoleferier.
 • Bestilling af enkelt datoer kan ske gennem årsbooking, husk start og slutdato skal være ens, og husk markering for dag i ugen. Er der ikke booket i forvejen kan det normale bookingsystem også bruges til disse bookinger.
 • Enkelte datoer i ferieperioder kan ikke ansøges i årsbookingsystemet, dette skal ske via det normale bookingsystem

De steder/grupper som kan findes i bookingsystemet er nedenstående:

 • Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart
 • Kommunens skoler og haller
 • Bjergbanken, Bjergbanksvej 6, 5500 Middelfart
 • Grimmermosehuset, Kongebrovej 72, 5500 Middelfart
 • Søbadet, Søbadvej 18, 5500 Middelfart
 • Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart
 • Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart
 • Frivilligcenter, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart
 • Gymnasiet, Østre Hougvej 99, 5500 Middelfart
 • Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart
 • Diverse kommunale klubhuse med primærbrugere
 • Lejligheden i Nørre Aaby, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby

Derudover kan alle offentlige lokaler anvises i det omfang, det er foreneligt med lokalernes primære brug.

Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Kommunen anviser offentlige lokaler og udendørs anlæg, som er beliggende i kommunen, herunder tidligere amtslokaler og lokaler tilhørende staten. Lokalerne bliver anvist til den frie folkeoplysende virksomhed.

Luk alle
Åben alle

Foreninger, der er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til andre foreninger.

Ansøgning om benyttelse af offentlige lokaler for et skoleår ad gangen sendes til kommunen senest den 1. maj. Derudover kan foreninger søge om benyttelse af lokaler til enkeltstående arrangementer.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og multisale. Gebyret er fastsat i et takstblad som kan ses længere nede på siden under "Takster."

Der er to takster, en for medlemmer under 25 år og en for medlemmer over 25 år. Foreningens forbrug af timer fordeles efter de to takster i forhold til medlemsfordelingen under og over 25 år. Beregning af procentandelen af medlemmer under 25 år sker på baggrund af de medlemstal, der indsendes sammen med ansøgning om medlemstilskud.

Kommunale lokaler kan stilles til rådighed til overnatning i forbindelse med særlige arrangementer.

Kommunalbestyrelsen fastlægger retningsliner for hvem, der kan benytte kommunale lokaler til overnatning.

Kommunale lokaler kan i særlige tilfælde udlejes til benyttelser ud over folkeoplysningsloven. Kommunalbestyrelsen fastlægger retningslinjer herfor.

Fakturering af gebyr for benyttelse af kommunale haller og multisale sker 2 gange om året.

Takster 

Takster for benyttelse af private som kommunale haller og kommunale lokaler under og udover folkeoplysningsloven.

Luk alle
Åben alle

Foreningers egenbetaling ved benyttelse af haller m.m. rundt i kommunen:

Lillebæltshallerne, Ejby Hallerne, Strib Fritids og Aktivitetscenter, Brenderup Aktivitetscenter, Vestfynshallerne og Gelsted Hallen Pris
Alm halgulv u/25 år kr. 40,00 pr. time
Alm halgulv o/25 år kr. 95,00 pr. time

 

Lillebæltshallerne Pris
Lillebæltshallen billard, u/25 år kr. 25,00 pr. time
Lillebæltshallen billard, o/25 år kr. 65,00 pr. time
Lillebæltshallen skydebaner, u/25 år kr. 20,00 pr. time
Lillebæltshallen skydebaner, o/25 år kr. 35,00 pr. time
Lillebæltshallen keglebaner, u/25 år kr. 15,00 pr. banetime
Lillebæltshallen keglebaner, o/25 år kr. 27,00 pr. banetime

 

Strib Fritids- og Aktivitetscenter Pris
Lille sal u/25 år kr. 20,00 pr. time
Lille sal o/25 år kr. 60,00 pr. time

 

Ejby Hallerne Pris
Multisalen u/25 år kr. 35,00 pr. time
Multisalen o/25 år kr. 90,00 pr. time
1/3 af Multisalen u/25 år kr. 20,00 pr. time
1/3 af Multisalen o/25 år kr. 60,00 pr. time
2/3 af Multisalen u/25 år kr. 30,00 pr. time
2/3 af Multisalen o/25 år kr. 80,00 pr. time

 

Brenderup Aktivitetscenter Pris
Springsal u/25 år kr. 25,00 pr. time
Springsal o/25 år kr. 60,00 pr. time
Springsal incl. hal u/25 år kr. 65,00 pr. time
Springsal incl. hal o/25 år kr. 150,00 pr. time

 

Middelfart Bowlingcenter Pris
Dagtimer indtil kl. 18 u/25 år kr. 15,00 pr. banetime
Dagtimer indtil kl. 18 o/25 år kr. 40,00 pr. banetime
Aftentid efter kl. 18.00 u/ 25 år kr. 23,00 pr. banetime
Aftentid efter kl. 18.00 o/ 25 år kr. 55,00 pr. banetime

 

Strib Svømmehal Pris
Bassin u/25 år kr. 120,00 pr. time
Bassin o/25 år kr. 520,00 pr. time

 

Gebyr for benyttelse af kommunale haller og multisale:

Kommunale haller Pris
Stribhallen 1+2 og Hyllehøjhallen u/25 år kr. 25,00 pr. time
Stribhallen 1+2 og Hyllehøjhallen o/25 år kr. 70,00 pr. time
Vestfynshallerne, hal 1 og 2, u/25 år kr. 40,00 pr. time
Vestfynshallerne, hal 1 og 2, o/25 år kr. 95,00 pr. time
Vestfynshallerne, hal 3, u/25 år kr. 20,00 pr. time
Vestfynshallerne, hal 3, o/25 år kr. 60,00 pr. time
Multisalen Vestre Skole, u/25 år kr. 23,00 pr. time
Multisalen Vestre Skole, o/25 år kr. 65,00 pr. time
Multisalen Båring Skole, u/25 år kr. 20,00 pr. time
Multisalen Båring Skole, o/25 år kr. 60,00 pr. time
Multisalen Videncenter Vejlby, u/25 år kr. 20,00 pr. time
Multisalen Videncenter Vejlby, o/25 år kr. 60,00 pr. time

 

Overnatning på skolerne Pris
Skoler og andre kommunale lokaler kr. 35,00 pr. person/overnatning

 

Tilskud varmtvandsbassin til undervisn. Pris
Tilskud max pr. time kr. 160 (sær tilskud for 2023)

 

Gebyr for benyttelse udover Folkeoplysningsloven:

Kommunale haller Pris
Strib og Hyllehøjhallen kr. 336,00 pr. time
Vestre Multisal kr. 288,00 pr. time
Videnscenter og Båring Multisal kr. 226,00 pr. time
Aula, fællesrum og samlingssale kr. 197,00 pr. time
Faglokaler og gymnastiksale kr. 150,00 pr. time
Klasselokaler kr. 57,00 pr. time
Foreningshuse, Ungdomsborgen mv. kr. 57,00 pr. time

 

Gebyr for banko i foreningshuse: Pris
Østergades Forsamlingshus mv. kr. 258,00 pr. arrangement