Ønsker I at tilmelde jer, kan I sende en mail til sundhedskonsulenten via den digitale postkasse på borger.dk:

Luk alle
Åben alle

Dette tilbud er for jer, som gerne vil have støtte og vejledning i at opnå sundere vaner i familien. Vi har fokus på mad, bevægelse og trivsel. Målet er, at I opnår nye holdbare vaner i hverdagen til gavn for hele familiens sundhed og trivsel, og at I finder ro og tilfredshed med jeres valg.

Målgruppen er familier med børn i alderen 3-18 år, der oplever udfordringer med mad, krop og vægt, herunder børn med overvægt, kræsenhed, negativ kropsopfattelse og forstyrret spisning. Vi vægter forældreansvaret højt; det er derfor vigtigt, at hele familien er indstillet på at ændre vaner.

Tilbuddet er også for familier, hvor barnet står på venteliste til at komme på julemærkehjem eller som opfølgning efter et ophold på julemærkehjemmet.

Ved den første samtale gennemgår vi sammen et spørgeskema, der kortlægger jeres nuværende sundhedsvaner. Derefter får I udleveret en deltagermappe – ud fra den aftaler vi, hvilke vaner I, som familie, gerne vil arbejde med. I vil få vejledning om mad- og drikkevarer, spisemønstre, søvn, trivsel, skærmtid, motion og bevægelse.

Første samtale varer ca. 1-1½ time. Efterfølgende vil samtalerne vare ½-1 time med 6-8 uger imellem. Til samtalerne vil I få hjælp og støtte til, hvordan I finder den rigtige vej for jeres familie til at lykkes med de nye vaner.

Børn under 10 år deltager som udgangspunkt ikke i samtalerne.
I familier med børn over 10 år er det et individuelt skøn, om barnet deltager. For unge mellem 15-18 år kan der, ved behov, være samtaler kun med den unge - uden forældrene.

I tilbuddet vil I møde sundhedsplejersker og en sundhedspilot, med særlige kompetencer indenfor mad og spisemønstre.

 

Vægt og vejning

I tilbuddet fokuserer vi på det arbejde, som I gør for at ændre vaner, og vi arbejder med et balanceret fokus på barnets vægtudvikling. Det gør vi, fordi arbejdet med vaneændringer ikke altid kan ses direkte på vægten, og at det er de sunde vaner, der på den lange bane har størst betydning for jeres sundhed. Derfor bliver barnet som udgangspunkt kun vejet ved start og i slutningen af jeres forløb.

Samtalerne foregår i Skovgade 64, 2. sal, 5500 Middelfart (i administrationsbygningen) i tidsrummet 8-16.30. I må dog være indstillet på, at nogle af jeres samtaler vil foregå i skole/arbejdstiden.

Er I forhindrede til en aftale, så meld afbud i god tid, så en anden familie kan få glæde af tiden.

Tilbuddet har som udgangspunkt lukket i skolernes ferier.

I er velkomne til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Ring til:

Sine Bovbjerg Jensen
Sundhedskonsulent
Sundhedspilot/Madmentor/PB i Ernæring og Sundhed
Tlf. 3069 0693