Aktiviteterne tilpasses dine ønsker og behov ud fra dine ressourcer.

Begge dagcentre har tilbud til borgere med demenssygdom eller hukommelsesproblemer.

Du skal visiteres til en dagcenterplads.

Hvis du har lyst til at få en plads på et dagcenter, skal du kontakte visitationen for at blive skrevet op.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Når dagcentret har en plads, ringer personalet dig op og aftaler, hvornår du kan starte. Du modtager også et brev med bekræftelse og informationer.

Skal du på dagcenter, kan du få bevilget kørsel eller få kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil.

Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til dagcenter eller har pårørende, der kan køre dig, har du mulighed for at få kørsel med taxa. Dette koster på 82,00 kr. pr. kørsel tur/retur.

Skal du sørge om kørsel, eller har du ændringer/spørgsmål, kan du kontakte Kørselskontoret på tlf. 8888 5101 eller via sikker post:

Luk alle
Åben alle

Fænøsund Dagcenter er et visiteret tilbud til borgere i Middelfart Kommune, som har behov for støtte til aktivitet i hverdagen, samt behov for socialt samvær med andre. Formålet kan også være aflastning for pårørende.

Dagcenteret er opdelt i to grupper, som begge låner lokaler på Fænøsund Plejehjem.
Dagligstuen er en lille gruppe målrettet demensramte borgere. Her tilstræber vi at skabe struktur og genkendelighed. Den store gruppe er en større blandet gruppe og dermed ikke målrettet bestemte udfordringer.

Vi arbejder alle rehabiliterende, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i de ting, du selv kan, og målretter aktiviteterne dine behov.

Foruden dagcenterets personale vil du også møde frivillige, som ønsker at være med til at gøre dagcenteret til et godt sted at komme.

 

Aktiviteter

 • Banko/ tøjsalg
 • Musik / erindringsdans / fællessang
 • Gåtur / cykeltur / bustur
 • Forskellige spil /gymnastik
 • Påskefrokost / julefrokost / fejring af danske højtider gennem året
 • Og meget mere…

 

Praktisk information

Vi tilbyder mulighed for at hvile i middagsstunden i en af vores hvilestole.
Du skal selv medbringe evt. skiftetøj, bleer og hjælpemidler.
Du får morgenbrød, smørrebrød til middag og eftermiddagskaffe, når du er i dagcenter.
Medbring gerne lidt småpenge til banko, bustur, kioskhandel o. lign.

 

Åbningstider

Dagcenteret har følgende åbningstider:
Mandag - torsdag 9.30 - 15.00
Fredage 9.30 - 14.45
Der er lukket på alle helligdage.

 

Smiley-ordningen

Se smiley-kontrolrapport for Fænøsund Dagcenter.

Brenderup Dagcenter er et visiteret tilbud til borgere i Middelfart Kommune, som har behov for støtte til aktivitet i hverdagen, samt behov for socialt samvær med andre. Formålet kan også være aflastning for pårørende.

Dagcenteret er opdelt i tre grupper. Bøgekrogen og Dagligstuen er små grupper målrettet demensramte borgere. Her tilstræber vi at skabe struktur og genkendelighed. Den store gruppe er en større blandet gruppe og dermed ikke målrettet bestemte udfordringer.

Vi arbejder alle rehabiliterende, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i de ting, du selv kan og målretter aktiviteterne dine behov.

Foruden dagcenterets personale vil du også møde frivillige, som ønsker at være med til at gøre dagcenteret til et godt sted at komme.

 

Aktiviteter

 • Læsegruppe / banko
 • Musik / erindringsdans / fællessang
 • Gåtur / cykeltur / bustur / tøjsalg
 • Forskellige spil /gymnastik
 • Påskefrokost / julefrokost / fejring af danske højtider gennem året
 • Og meget mere...

 


Praktisk information

Vi tilbyder mulighed for at hvile i middagsstunden, i en af vores hvilestole. 
Du skal selv medbringe evt. skiftetøj, bleer og hjælpemidler.
Du får morgenbrød, smørrebrød til middag og eftermiddagskaffe, når du er i dagcenter.

 


Åbningstider

Dagcenteret har følgende åbningstider:
Mandag - torsdag 9.30 - 15.00 Fredage 9.30 - 14.45

Vi holder lukket på alle helligdage.

 

Smiley-ordningen

Se Smiley-kontrolrapport for Brenderup Dagcenter

Lov om social service, § 79