Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere sagen. Bemærk, at Huslejenævnet har lukket i juli måned. 

Klager til nævnet skal sendes med sikker post.

 

En sag er først indbragt, når betalingen er sket.


Ekspeditionstid:

Ca. 4 måneder

Luk alle
Åben alle

Huslejenævnet kan behandle sager om:

  • Huslejens størrelse
  • Lejeforhøjelser
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
  • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • Forbedringer
  • Forbrugsregnskaber
  • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
  • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)
  • Forhåndsgodkendelser

Gebyr for huslejenævnssag er: 345 kr. (2023) Overføres til konto 7562 000-107-2638
Gebyr for sag vedr. forhåndsgodkendelse af lejens størrelse: 576 kr. (2023)
Gebyr for sag vedr. besigtigelse, jf. lejelovens § 19 stk. 3 – kr. 4.597 (2023) pr. lejemål.
Beløbet er fastsat i boligforholdslovens § 82, stk. 1. og reguleres hvert år.
En udlejer kan pålægges et ekstragebyr på 6.597 kr. (2023), hvis lejeren får fuldt medhold.

 

Vejledende takster for 2023:

Takster udlejer kan benytte ved udarbejdelse af driftsbudget:
Administrationsudgifter, udokumenterede: 3.625 kr. pr. lejlighed
Vicevært/renholdelse, udokumenteret: 2.600 kr. pr. lejlighed

Huslejenævnet behandler personoplysninger elektronisk.

Reglerne om persondata følges ved behandling af sagen. De personoplysninger som behandles, er oplysninger som fremgår af sagens korrespondance, f.eks. sagens parters navne, adresser og dokumenter. Oplysninger i en sag videregives til modparten og i enkelte tilfælde til f.eks. Grundejernes Investeringsfond, og Huslejenævn.dk Behandlingen sker med henblik på at træffe afgørelse i sagen. Reglerne om persondata sikrer, at parterne kan få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles, og parterne har mulighed for at gøre opmærksom på, hvis der er registreret forkerte oplysninger.

Yderligere oplysninger om persondataloven kan du se på www.datatilsynet.dk