Bekymret for et barn eller en ung?

Du har som borger pligt til at lave en underretning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb, vold eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare. Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil får behov for særlig støtte umiddelbart efter fødsel.

Støt dit barn

Med projektet ”Støt dit barn” ønsker Selvhjælp Fredericia - Middelfart at styrke familierne omkring psykisk sårbare. Det gør vi ved at rådgive og fortælle om psykisk sårbarhed. Vi ønsker, at familier med unge psykisk sårbare får hjælp og rådgivning, som støtter familien i at leve sammen og som forbedrer den unges trivsel. Derfor tilbyder vi netværksgrupper til forældre, som ønsker at sparre med hinanden.

Luk alle
Åben alle

”Støt dit barn” henvender sig til dig, der har et barn eller en nærtstående pårørende mellem 10 og 25 år, som er psykisk sårbar. Måske du er forælder, eller måske du har en væsentlig rolle i forhold til den psykisk sårbares udvikling og trivsel.

Er du i tvivl, om “Støt dit barn” er for dig? Så kontakt Selvhjælp Fredericia - Middelfart på tlf. 7210 6773.

 

Hvad er psykisk sårbarhed?

For os betyder psykisk sårbarhed at have psykiske vanskeligheder, som har afgørende betydning for, hvordan hverdagen fungerer. I “Støt dit barn” har vi især fokus på psykiske vanskeligheder i forbindelse med for eksempel ADHD, personlighedsforstyrrelse, depression, social fobi og angst.

Netværksgrupper med foredrag

“Støt dit barn” tilbyder netværksgrupper med foredrag for forældre og nærtstående pårørende til unge psykisk sårbare mellem 10 og 25 år. Et forløb i en netværksgruppe strækker sig over otte aftener på et halvt år og indledes hver gang af en gæsteunderviser.

Formålet er:

 • At drøfte problemstillinger om det at være pårørende til en, der har det svært.
 • At danne et forum af ligestillede forældre, hvor man kan trække på hinandens erfaringer.
 • At få ny viden på de områder, du ønsker. Eksempelvis om en bestemt diagnose, om hvordan man kommunikerer bedst muligt med skolen, om hvordan uddannelsessystemet ser ud for unge, der har det svært eller, om hvordan man passer på sig selv og sin familie, når alting spidser til.

Hver gang vi mødes, er der både plads til et oplæg fra en faglig foredragsholder og til at tale sammen om de udfordringer, der er, når man har et barn, der har det svært.

 

Program

Vi fastlægger et program, når vi kender alle jer, som har tilmeldt sig. Vi spørger, hvad I har brug for, og derefter finder vi underviserne. Typisk omhandler undervisningen dog dilemmaer, man som forældre bliver stillet over for, hvilke roller man skal tage på sig som forældre og udvalgte former for psykisk sårbarhed.

Overvejer du at deltage i en netværksgruppe, så kontakt Selvhjælp Fredericia - Middelfart, mandag - torsdag fra kl. 9.00-13.00 på tlf. 7210 6773.

"Støt dit barn" er et samarbejde mellem Selvhjælp Fredericia - Middelfart og Middelfart Kommune. Selvhjælp Fredericia - Middelfart forestår kontakten til forældre, mens Middelfart Kommune er behjælpelig med planlægning af program.

Selvmordsforebyggelse for børn og unge

Har du kendskab til, eller kommer i kontakt med, et barn/ung der har selvskade, selvmordstanker eller forsøgt selvmord, bør du kontakte kommunens SELFO-team.

Hvis der er behov for akut rådgivning udenfor åbningstid, kan du tage kontakt til Middelfart Kommunes Akut og Anonym rådgivning.

Få råd og vejledning ved PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud om gratis rådgivning til børn og unge og deres forældre i forhold til:

 • udvikling og læring hos børn og unge fra 0-18 år
 • børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller læsning.

Rådgivning finder sted på skoler, i daginstitutioner, hos dagplejere, i børnenes hjem og på PPR.

Luk alle
Åben alle

Start hos dem, du kender

Børn, unge og deres forældre kan altid henvende sig til de personer, som de møder i dagligdagen, hvis de har en bekymring eller spørgsmål. Det kan for eksempel være til jeres pædagog, lærer eller sundhedsplejerske.

Hvis der er behov for særlig støtte, kan de hjælpe jer videre til en af kommunens fagpersoner:

 • Tale-høre-konsulenter (audiologopæder)
 • Læringskonsulenter
 • Læsekonsulent
 • Psykologer
 • Småbørnsvisitation

 

Kontakt PPR direkte

Hvis det af den ene eller anden grund ikke er muligt at gå gennem nærmeste pædagog, lærer eller sundhedsplejerske, kan du kontakte PPR direkte.

PPR
Nytorv 9
5500 Middelfart
Telefon 8888 5290

Vi kan rådgive og vejlede børn, unge og forældre, så vi sammen kan lægge en plan. Hvis der er brug for det, kan rådgivningen være anonym.

Nogle gange tilbyder vi flere sammenhængende samtaler, men vi laver altid en individuel plan, som vi samarbejder om, indtil problemet er afhjulpet.

Hvis der er brug for en udredning af dit barn, skal der fremsendes en anmodning, som sædvanligvis udarbejdes af skole/daginstitution i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne.

Når vi laver en udredning, undersøger vi dit barn ved hjælp af forskellige tests. Det kan for eksempel være i forbindelse med dit barns sprog, hørelse, læring eller adfærd. Formålet er at få større viden om dit barn, så vi bedre kan målrette de professionelle indsatser. 

Hvis dit barn skal henvises til specialtilbud, skal der altid laves en udredning.

Vi har tavshedspligt

Alle medarbejdere har tavshedspligt, så vores samtaler er derfor fortrolige. Hvis der bliver fremsendt en anmodning på et barn, har vi som medarbejdere pligt til at føre journal, og der kan begæres aktindsigt af sagens parter.

Hvis du har et ønske om vurdering af dit barn?

Det er sædvanligvis barnets dagtilbud eller skole, der i samarbejde med forældrene udfærdiger og indsender anmodning, såfremt de skønner, at barnet har særlige behov, men forældremyndighedsindehaverne har også mulighed for selv at anmode om bistand fra de forskellige faggrupper.

SSP

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem repræsentanter for skolesystemet, det sociale system og Politiet.

SSP-samarbejdet spiller en central rolle i arbejdet med at begrænse kriminalitet, vold, hærværk og misbrug blandt børn og unge.

Formålet er gennem samarbejdet at have mulighed for at gribe ind og give en hjælpende hånd, inden situationen udvikler sig til misbrug og/eller kriminalitet.

Luk alle
Åben alle

I kan kontakte SSP, hvis I er bekymrede for jeres egne eller andres børn og unge. En bekymring kan f.eks. være:

 • Mistanke om begyndende overforbrug eller misbrug
 • Ukontrollerede festmiljøer og samlingssteder
 • Mistanke om kriminalitet

Øvrige tilbud

Familie- og Ungehuset er et tilbud til familier, børn og unge.

UngeLiv er gratis, anonym rådgivning til unge mellem 13 og 15 år.