Luk alle
Åben alle

De frivillige vågevagter tilbyder at sidde hos døende borgere, som ikke har pårørende, eller som har pårørende, der bor langt væk. De kan også aflaste pårørende, der har brug for hvile. Tilbuddet gælder beboere på kommunens plejehjem og borgere tilknyttet hjemmeplejen.

Vågevagtens opgave er at være til stede og skabe ro, tryghed og nærvær ved livets afslutning. Vågevagten giver nærvær og kan holde i hånd eller bare være med ved livets afslutning. Vågevagten kan være med til at gøre en svær tid lidt lettere for de pårørende.

Vågevagten erstatter ikke den professionelle pleje, men tilbyder udelukkende at være til stede og tilkalder personalet, såfremt der ses en forandring hos borgeren.

Det er ledelsen/personalet, der tilkalder vågevagten efter aftale med de pårørende.

Middelfart Vågevagt er en del af det frivillige netværk Selvhjælp Fredericia Middelfart og ÆldreSagen i Middelfart.

De fleste overlader de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dødsfald til en bedemand. Det kan for eksempel være afhentning af dødsattest, dødsanmeldelse og foranstaltninger i forhold til begravelse. Bedemanden vil oplyse jer om, hvilke dokumenter han eller hun skal bruge til dette.

Dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndigheden er kordegnekontoret eller den lokale sognepræst i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.

De nærmeste skal underskrive dødsanmeldelsen, som sammen med dødsattesten sendes digitalt via www.borger.dk til begravelsesmyndigheden. Som beskrevet ovenfor, kan en bedemand være jer behjælpelig med dette.

Begravelsesmyndigheden sørger derefter for at give besked til:

  • Folkeregisteret
  • Socialforvaltningen
  • Den lokale præst
  • Kirkegården/krematoriet.

Plejeboligen skal være tømt og rengjort senest 7 dage efter begravelsen/bisættelsen.
Har I som familie ikke mulighed for at nå dette inden de 7 dage, beder vi om, at I tager kontakt til plejehjemmets leder for at aftale et alternativt tidspunkt. Husk at give leder og personale besked om, hvornår I tømmer boligen.

Inden I rydder plejeboligen, får I udleveret og gennemgået en såkaldt rydningserklæring. Rydningserklæringen skal udfyldes for indbo og værdigenstande og herefter underskrives. Den ansvarlige medarbejder på plejehjemmet underskriver også erklæringen og sørger for, at I får en kopi. Herefter kan I rengøre boligen og kontakte pedellen for at aftale et fraflytningssyn af boligen.

I de tilfælde hvor der er konflikt mellem de pårørende, påhviler det lederen af plejehjemmet straks at aflåse boligen og skifte låsen. I disse situationer må I ikke rydde indboet. Giv i stedet personalet informationer om boets kontaktperson, som så vil blive kontaktet, når boet er ryddet/opmagasineret, og boligen klar til rengøring og efterfølgende syn.

Hvis boligen mod forventning ikke bliver ryddet indenfor de 7 dage, vil indboet blive opmagasineret,
og udlevering kan først ske ved fremvisning af skifteretsattest (typisk efter 2-3 måneder).

Vær opmærksom på at opsige diverse abonnementer - for eksempel tv, forsikringer, forbrug på el, vand og varme og så videre - og at bortskaffe medicin og eventuelle sygeplejeartikler.

Plejehjemmet videresender efter dødsfald beboerens post til skifteretten.

Hvis afdøde har haft lånt specielle hjælpemidler, skal de afleveres til hjælpemiddeldepotet:

Mandal Allé 17B
5500 Middelfart
Telefon 8888 4703.

Aflevering kan ske tirsdag kl. 10.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-16.00.