Luk alle
Åben alle

For at hjælpe dig med at sikre, at du har den kvalificerede arbejdskraft din virksomhed har brug for, kan du kontakte Job- og Vækstcenterets Uddannelseskonsulenter.

Her kan du få hjælp til at afdække hvilket kompetencer dine medarbejdere har behov for, for at styrke og fremtidssikre væksten i din virksomhed.

Uddannelseskonsulenterne hjælper med uddannelsesplaner og rådgiver dig om tilskudsmuligheder, samtidig hjælper vi med blanketter m.m. og hjælper også med eventuelt at finde egnede vikarer, mens din medarbejder er på kursus eller uddannelse.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Hvis du har svært ved at finde egne kadidater til din virksomhed, kan Job- og Vækstcenteret hjælpe dig med at uddanne ledige med lige præcis de kompetencer, din virksomhed har brug for.

Vi hjælper både med at finde en egnet kandidat, som har brug for enkelte kurser for at kunne varetage en specifik opgave og med at finde den rette voksenlærling.

Hvis du har brug for mange medarbejdere, hjælper vi, i samarbejde med den relevante uddannelsesinstitution, med at skræddersy et forløb for egnede kandidater.

Samtidig opretter vi løbende kompetenceudviklingsforløb målrettet virksomheder og brancher med mangelproblematikker, i samarbejde med Jobcentrene i Trekantområdet (Job7) og med relevante virksomheder, så vi sikrer, at ledige får de kompetencer, som den enkelte branche efterspørger.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Med ansættelse af en voksenlærling får du en medarbejder med livserfaring, der er klar til at tage et ansvar fra første dag, og du sikrer din virksomhed kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Ordningen er fleksibel og kan bruges både til at uddanne nye eller allerede ansatte medarbejdere.

Voksenlærlingeordningen styrker dit rekrutteringsgrundlag. Når du indgår en uddannelsesaftale, er du med til at opkvalificere arbejdskraften og klæde virksomheden på til fremtidens krav.

Vi hjælper med at

  • Afklare dit behov.
  • Rådgive om tilskudsmuligheder.
  • Finde egnede kandidater.
  • Etablere aftalen.

Alle over 25 år kan blive voksenlærlinge

Du kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte.

Du kan få tilskud til ansættelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af, om voksenlærlingen i forvejen er i job og/eller er faglært.

Vi har mulighed for at lave en kort praktik uden løn, inden vi laver en voksenlæreaftale.

Voksenlærlinge gennemfører lige som almindelige lærlinge deres uddannelse med skiftevis skole og arbejde i din virksomhed.

Det er nemt at oprette et voksenlærlingeforløb i din virksomhed. Det foregår via VITAS, der tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Ny mesterlære er et fleksibelt forløb, hvor eleven får en praksisnær uddannelse, og virksomheden får en elev, som er mere til stede.

Ny mesterlære adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen (grundforløb) gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Hvis dele af undervisningen læres bedst i virksomheden, kan det aftales, at du overtager undervisningsansvaret for dette. Efterfølgende gennemfører eleven et hovedforløb, ligesom de elever der tager den ordinære vej.

Sådan foregår det

Når du har indgået en uddannelsesaftale med din elev, laver du en uddannelsesplan for forløbet, sammen med skolen og eleven. I planen fremgår det, hvilke fag eleven skal have, og det aftales, hvilke dage eleven skal være i skole og i virksomheden. Er der tidspunkter på året, hvor der er ekstra stor travlhed i virksomheden, kan det planlægges uden om disse og lægge ekstra skoledage ind andre dage

Er din elev over 25 år, så er det også muligt at indgå i voksenlærlingeordning under ny mesterlære aftalen.

Eller kontakt en af vores uddannelseskonsulenter og få mere at vide om ordningen.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Voksenlærlingeordningen er en mulighed for ledige samt ufaglærte beskæftigede, som er fyldt 25 år.

Som voksenlærling gennemfører du en faguddannelse og får løn undervejs.

Du har mulighed for at blive voksenlærling, hvis du får en aftale med en arbejdsgiver om at blive voksenlærling. Voksenlærlingeordningen kan bruges i forbindelse med alle erhvervsuddannelser.

Ved at blive voksenlærling, vil du få:

  • Garanti for mindsteløn
  • Job og en faglært uddannelse på samme tid
  • Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden
  • Godt netværk på arbejdspladsen
  • Større selvværd i forhold til identitet og faglighed
  • Papir på dine kvalifikationer og være rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Har du erfaring inden for det område, hvor du vil uddanne dig, har du mulighed for at få merit - det vil sige, at du kan få afkortet uddannelsen.

Sådan foregår det

Din arbejdsgiver, der ansætter dig som voksenlærling, kan søge om at modtage tilskud til din løn. Afgørelse om tilskud træffes af jobcentret i din bopæls kommune.

Der skal indgås en uddannelsesaftale med virksomheden - uanset om du er ledig eller i forvejen er ansat i virksomheden.

Du har mulighed for at få hjælp fra dit jobcenter via en uddannelseskonsulent, som kan skabe kontakt til relevante virksomheder eller undersøge om virksomheden vil være berettiget til voksenlærlingetilskud, hvis de ansætter dig.

Eller kontakt en af vores uddannelseskonsulenter og få hjælp til dit uddannelsesforløb.

Kontakt Job- og Vækstcentret