Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge lokaletilskud til deres lokaleudgifter.

Ansøgning om lokaletilskud skal foregår senest d. 1. november året forud for ansøgningsperioden, som altid er et kalenderår. Selve ansøgningen skal foregår digitalt på kommunens hjemmeside. Som udgangspunkt giver kommunen ikke lokaletilskud til ansøgninger, hvor der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Foreninger, der ønsker forvaltningens gennemgang og udvalgets godkendelse af om lokalet er tilskudsberettiget inden d. 1. november, skal sende sikkerpost til Børn, Unge og Fritidsforvaltningen med følgende oplysninger:

  • Begrundelsen for egne lokaler
  • Lejeaftalen
  • Antal samlet forventede benyttelsestimer
  • Hvilket tidsrum den kontinuerlige aktivitet skal forekomme
  • Hvilke aktiviteter foreningen forventer at afholde i lokalerne

Foreninger skal være opmærksomme på at ved ansøgninger forstås:

  • Nye lejemål
  • Fornyelse af gammelt lejemål
  • Udvidelse af aktivitetstimer i f.eks. selvejende haller.
  • Ændring (ombygning, udvidelse) af eksisterende lokale

Fritidsrådet vil opfordre alle foreninger, der gerne vil søge lokaletilskud med henvisning i ovenstående, om at få foretaget en vurdering og godkendelse af lokalet før ansøgningsfristen d. 1. november og efterfølgende udvalgsbehandling.

Send sikkert til Børn, Unge og Fritidsforvaltningen.