ALS

I Middelfart Kommune er der ansat en ALS-koordinator, som har viden om ALS samt en særlig viden om de tilbud og hjælpeforanstaltninger, der kan tilbydes såvel internt i kommunen samt eksternt.

Luk alle
Åben alle

Hvis du har fået diagnosen ALS, vil der altid være mulighed for tilknytning til Center For Muskelsvind. ALS-konsulent fra Center for Muskelsvind og Middelfart Kommunes ALS-koordinator arbejder tæt sammen igennem dit forløb med henblik på at tilbyde dig og din familie en så optimal støtte som muligt.

ALS-koordinatorens opgaver er i hovedtræk:

 • At rådgive og vejlede dig og dine pårørende om udfordringer som følge af diagnosen ALS.
 • At have overblik over relevante tilbud i og udenfor kommunen.
 • At sikre koordination på tværs af forvaltninger i kommunen, således dit sygdomsforløb bliver så sammenhængende som muligt, og de rette indsatser bliver givet på rette tid.

Tilbuddet er for borgere, der er fyldt 18 år.

Du er altid velkommen til at kontakte ALS-koordinatoren – også hvis du ikke har fået den endelige diagnose. Der kan gå lang tid fra mistanke om sygdommen til den endelige diagnose kan stilles.

ALS-koordinator

Margit Andersen
Social- og Sundhedsforvaltningen
Skovgade 64, 1., 5500 Middelfart
Tlf. 2336 2708

HVis du vil vide mere om sygdommen ALS, kan du besøge hjemmesiden for Rehabiliteringscenter For Muskelsvind.

Claudicatio (Åreforsnævring i benene)

I Middelfart Kommune har vi et tilbud til dig, der får smerter i benene på grund af åreforsnævring, når du går. Tilbuddet indeholder superviseret gangtræning på hold samt sundhedssamtale og støtte til vaneændringer.

Luk alle
Åben alle

”Claudicatio intermittens” er den lægelige betegnelse for nedsat blodforsyning i benene på grund af åreforsnævring. I folkemunde kaldes det også for ”vindueskiggersyndrom”. Når man har åreforsnævring, kan man have behov for hyppige pauser på gåture på grund af smerter i benene.

Smerterne forekommer ofte i læggen men kan også være længere oppe i benet. Smerterne opstår, fordi der på grund af åreforsnævring er nedsat blodforsyning og derved iltmangel i musklerne.

Gangtræning under vejledning af fysioterapeut hjælper med til, på sigt, at bedre blodforsyningen til de muskler, der giver smerte under gang. Der er ingen risiko forbundet med gangtræningen - tværtimod vil man bl.a. opleve bedre kondition og større styrke som en gavnlig effekt af den fysiske træning.

For at kunne deltage skal du have åreforsnævring. Du skal kontakte din egen læge, som kan henvise dig til tilbuddet.

Du kan også blive henvist fra sygehuset.

Tilbuddet er også til dig, som er blevet opereret for åreforsnævring.

 • Sundhedssamtale angående åreforsnævring, motion, kost, alkohol og rygning
 • 12 ugers gangtræning på hold under vejledning af en fysioterapeut
 • Opfølgende samtaler om vaneændringer m.m.
 • Vejledning om vedligehold af træningen efter tilbuddet er afsluttet

For at drage nytte af tilbuddet skal du være motiveret for at ændre på din livsstil i forhold til motion, kost og tobak. Rygestopvejledning, hvis du er ryger, er derfor en del af tilbuddet. Forløbet starter med en sundhedssamtale for at afklare dit behov og mål med træningsforløbet.

Kontakt gerne vores afdeling for at høre mere om tilbuddet.

Sundhed og Træning: Tlf. 8888 4652 /8888 4654

Diabetes

I Middelfart Kommune har vi et kursustilbud til dig, der har type 2 diabetes. For at sikre det rette forløb for dig, vil du altid skulle starte med en afklarende sundhedssamtale med vores diabetes-kontaktperson.

Luk alle
Åben alle

Modul 1: (4 x 3 timer)

Temaer om forståelse af type 2 diabetes, blodsukkermåling, følgesygdomme, kost, motion søvn, mental sundhed, netværk og vaneændringer. Undervisningen varetages af sygeplejerske, diætist og fysioterapeut.

 

Modul 2: (2 x 3 timer)

Praktisk madlavning, snak om madvaner samt inspiration til sunde vaner, der støtter op om et stabilt blodsukker.

 

Modul 3: (1 x 2 timer – efter 3-6 mdr.)

På dette modul har vi fokus på hvordan balancen med sygdommen er lige nu.

Samtaler om sundhedsvaner

Der er mulighed for at supplere med individuelle samtaler omkring sundhedsvaner (f.eks. motion, mad, søvn, rygning, alkohol).

 

Motionstilbud

 • Du kan få hjælp og støtte til at blive mere fysisk aktiv og/eller optimere din motion.
 • Du har mulighed for at få sparring om dine motionsvaner.
 • Du har mulighed for at deltage på et motionshold sammen med andre.
 • Som en del af diabeteskurset får du viden om motions betydning for diabetes og mulighed for at reflektere over dine vaner.

Diabeteskontaktperson

Lene Sørensen
Tlf. 8888 4654

Du kan også kontakte Sundhedspiloterne via sikker post:

 

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

KOL

KOL er en kronisk sygdom, hvor lungefunktionen er permanent nedsat. Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune har et tilbud til dig med KOL – vi tilrettelægger forløbet ud fra dit behov.

Luk alle
Åben alle

Du kan deltage, hvis:

 • Du har fået stillet diagnosen KOL af en læge.
 • Du bor i Middelfart Kommune.
 • Du er motiveret for at ændre sundhedsvaner, fx at være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge.

Bed din praktiserende læge eller lægen på Lungemedicinsk Ambulatorium om en henvisning til KOL-forløb i Middelfart Kommune. Lægen sender henvisningen elektronisk til os i kommunen.

Når vi har modtaget henvisningen, ringer KOL-kontaktpersonen i Sundhedsafdelingen til dig, så vi kan aftale tid til indledende samtale.

For at sikre det bedste forløb for dig starter vi med en indledende, individuel samtale. Her aftaler du med sundhedspiloten, hvordan dit forløb bliver bedst for dig ud fra de tilbud, Sundhedsafdelingen har.

Individuelle tilbud

Tilrettelægges ud fra dine behov, hvis du ikke kan se dig som en del af de øvrige moduler – men har brug for sparring om din hverdag med sygdommen KOL og hvordan du bedst forebygger udviklingen af sygdommen.

 

Temamøder

For dig, der gerne vil vide mere om, hvad du selv kan gøre for at forebygge udvikling af KOL-sygdommen. Der er 4 temamøder af ca. 2 timers varighed. De foregår i grupper, hvor der er oplæg samt fokus på dialog og erfaringsudveksling.

 • Sygdom og medicin – hvad kan jeg selv gøre?
 • Motion – hvad vil du opnå og hvad er din drivkraft?
 • Mad og vaner – hvordan får jeg god energi?
 • Mental styrke – hvad bruger jeg energien på?

 

Grundtræning

For dig, der er uvant med at være fysisk aktiv eller er usikker på, hvordan du skal træne (bedst).
Foregår på hold i Genoptræningscenter Lillebælt to gange om ugen eller hjemmefra via skærm.
Forløbets længde aftales individuelt.
Du vil bl.a. blive introduceret til kredsløbs- og muskeltræning og få forståelse for åndedrættet under bevægelse.

 

Motion og fællesskab

For dig, der gerne vil være fysisk aktiv sammen med andre – evt. tæt på, hvor du bor.
Her vil være inspiration til forskellige motionsformer og fællesskaber.
Vi hjælper dig med at finde et godt sted at træne, der passer bedst til dine behov – også hvis dette er træning på egen hånd.

 

Åndedræt

For dig, der gerne vil afprøve vejrtrækningsteknikker og i teori og praksis at få større forståelse for dit åndedræt.

KOL-kontaktperson

Iben Wind
Telefon: 8888 4652

Du kan også kontakte Sundhedspiloterne via sikker post:

Kræft

I Middelfart Kommune vil vi gerne støtte dig, så du kommer bedst muligt gennem dit sygdomsforløb.

Luk alle
Åben alle

Som kræftramt er der mange spørgsmål, som melder sig – f.eks. kan jeg beholde mit job? Kan jeg få lov at arbejde på nedsat tid? Hvornår er jeg klar til at genoptage mit job fuldt ud? Hvordan kan jeg komme tilbage i arbejde, hvis jeg ikke længere har et job?

I Jobcenteret vil vi forsøge at hjælpe dig med genoptagelse af dit arbejde, mens du er syg og/eller, mens du er under lægelig behandling. Vi kan også forsøge at hjælpe dig med din tilknytning til arbejdsmarkedet, når du er blevet rask, eller når du føler dig klar til at deltage på arbejdsmarkedet igen.

Du får en beskæftigelsesrådgiver i Jobcenteret, som hjælper dig.

 

Dine muligheder

Hvis du har lyst, kan du godt gå på arbejde, mens du er syg. Måske har du lyst til at
arbejde nogle få timer hver dag, eller lidt ind imellem, når du har overskud. Sammen med din arbejdsgiver og en fastholdelseskonsulent fra Jobcenteret kan du planlægge, hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde. Når I har fundet den bedste løsning, får du ’en delvis raskmelding’, så du kan arbejde de timer, som du kan klare. Hvis du ikke har et job at vende tilbage til, har du mulighed for at blive henvist til en jobkonsulent, som vil hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi kan hjælpe dig med at finde en praktikplads til
dig i en virksomhed, og kan tilbyde dig støtte ud fra de behov, du har. I en praktik har du mulighed for at begynde på nedsat tid. Du får også hjælp til at finde et arbejdsområde, som passer til dig og de helbredsmæssige skånehensyn, du har. En praktik på en virksomhed i denne sammenhæng skal betragtes som en tilvænning til arbejdsmarkedet igen, ikke som en almindelig ansættelse.

 

Øvrige tilbud

Jobcenteret har desuden en række øvrige tilbud, som du evt. kan have gavn af. Det kan være individuelle støttesamtaler ved psykolog, eller forløb på små hold, som drejer sig om smertehåndtering og/eller dit psykiske velbefindende. Forløbene er udformet sådan, at de understøtter dig i at komme tilbage til en almindelig hverdag med arbejde i det omfang, som du kan klare. For at du kan få den bedst mulige hjælp, har Jobcenteret et tværfagligt personale bestående af socialrådgivere, jobkonsulenter, jobvejledere og psykologer til rådighed.

 

Standby-ordning

Så længe du er alvorligt syg, kan du være på en standby-ordning. Sammen med din sagsbehandler kan du finde ud af, om standby-ordningen er den rigtige løsning for dig. Hvis du har valgt en standby-ordning, vil Jobcenteret ikke indkalde dig til samtale eller kontakte dig. Dette gælder i den periode, hvor du er alvorlig syg. Når du er på en standby-ordning, er du derfor fritaget for at deltage i samtaler på jobcenteret. Din beskæftigelsesrådgiver følger i stedet op på dit sygdomsforløb i samarbejde med din læge.

 

Yderligere information fås ved din beskæftigelsesrådgiver eller hos:

Beskæftigelsesrådgiver Luise Bøgedal på tlf.: 8832 4180 

 

I Middelfart Kommune vil vi gerne støtte dig, så du kommer bedst muligt gennem dit sygdomsforløb. Når du har været indlagt eller fået behandling i tilknytning til sygehusindlæggelse, og oplever en funktionsnedsættelse, har du ret til en lægefaglig vurdering af dit behov for en genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140. En genoptræningsplan kan være specialiseret, og træningen foregår på sygehuset. Eller genoptræningsplanen kan være almen, og træningen foregår i kommunalt regi.

International forskning dokumenterer, at fysisk træning har positiv indflydelse på din tilstand. Træningen kan betyde, at du får et større overskud og kommer dig hurtigere. Risikoen for tilbagefald, tilstødende sygdom og ny kræftsygdom mindskes betydeligt. Er du i kemobehandling har træning også en positiv effekt på kvalme og træthed.

 

Holdtræning til dig, der har eller har haft kræft

Til borgere i Middelfart Kommune, der

 • er over 18 år,
 • har behov for en fysioterapeutisk ledet indsats for at komme i gang med fysisk træning under eller efter et kræftforløb
 • har haft et funktionstab, som følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen.

Henvendelse om genoptræningsforløb efter funktionstab, som følge af kræftdiagnose og behandlingsforløbet, kan ske i op til 2 år efter et afsluttet behandlingsforløb.

Du kan henvises af sygehuset med en genoptræningsplan. Du kan også selv henvende dig eller henvises af egen læge med behov for et fysisk løft under eller efter behandlingsforløbet.

Træningen finder sted i Genoptræningscenter Lillebælt 2 gang ugentligt af 90 min varighed.

Kontaktperson
Fysioterapeut Lisbeth Tagge
Tlf. 8888 4670, telefontid kl. 12.00-13.00

 

Andre tilbud

Der er også mulighed for forebyggende tilbud i Sundhedsafdelingen som f.eks. rygestop, vægtstop og sundhedssamtale. Du kan finde flere tilbud og en uddybning af tilbuddene her på vores hjemmeside:

 

Oplæg - Kom videre med seksualitet og intimitet efter kræft

Sygeplejerske og sexolog Rikke Thor holder oplæg om seksualitet, intimitet, krop og parforhold/singleliv.

En kræftsygdom kan påvirke hele livssituationen – også forholdet til kroppen, intimiteten og seksualiteten, - lige meget om du er i parforhold eller er single og uafhængigt af alder. En evt. partner kan også påvirkes på forskellige måder af hele forløbet.

Vi vil komme ind på de fysiske og psykologiske ændringer i kroppen, selvbilledet og forholdet til andre, samt komme med forslag til, hvad du/I selv kan gøre for at få det bedre. Der vil være plads til deltagernes spørgsmål, emner og debat, men det er også helt OK bare at møde op for at lytte og måske blive inspireret på den måde.

Tilbuddet er til dig, der bor i Middelfart Kommune, og som har eller har haft kræft. Du er meget velkommen til at tage din eventuelle partner med.

Tilbuddet er gratis.

Der vil flere gange om året være oplæg ved sexolog Rikke Thor.
Dato, tid og sted vil blive annonceret i Melfar Posten og på kommunens hjemmeside.

For yderligere info kan man kontakte
fysioterapeut Lisbeth Tagge på tlf.: 8888 4670 mellem kl. 12.00-13.00.

 

Oplæg - Når maden ikke bare er noget vi spiser

Klinisk diætist Marie-Louise Hartvig holder oplæg om kostens betydning, når man er eller har været ramt af kræft.

Oplægget er for dig, der er i behandlingsforløb og ønsker at styrke din krop bedst muligt med den mad, du spiser. Men det er også for dig, der er færdig med behandling og ønsker at ændre kosten og søger viden om kostens betydning for forebyggelse af kræft fremadrettet.

Den rette kostsammensætning kan hjælpe med at mindske et vægttab eller en vægtstigning samt øge livskvaliteten. Du får viden og konkrete bud på at opnå et godt helbred igennem en sund og varieret kost. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Tilbuddet er til dig, der bor i Middelfart kommune, og som har eller har haft kræft. Pårørende er velkomne til at deltage.

Tilbuddet er gratis.

Der vil flere gange om året være oplæg ved diætist Marie-Louise Hartvig.
Dato, tid og sted vil blive annonceret i Melfar Posten og på kommunens hjemmeside.

For yderligere info kan man kontakte
fysioterapeut Lisbeth Tagge på tlf.: 8888 4670 mellem kl. 12.00-13.00.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk kan du under lokalforeninger også finde kontaktoplysninger til lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse – Middelfart og finde informationer om lokalforeningens arrangementer.

 

Kræftrådgivningen i Odense

Kløvervænget 18B, 5000 Odense C, Tlf.: 7020 2687
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00, fredag kl. 10.00-13.00.

 

Kræftrådgivningen i Vejle

Beriderbakken 9, 7100 Vejle, Tlf.: 7020 2686
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00, fredag kl. 10.00-13.00.

Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den almindelige åbningstid.

Støt den pårørende

Støt den pårørende – er et tilbud om støtte til dig, der er ægtefælle, kæreste eller voksent barn af et menneske, der har fået en alvorlig sygdom, en kronisk sygdom. ”Støt den pårørende” kan aflaste dig op til 2 gange om ugen. Den frivillige kan være i jeres hjem mens du besøger en ven, løber en tur eller går på indkøb. Den frivillige kan også tage med på sygehuset, lege med børnene eller følge dem til sport.

Du kan læse mere på hjemmesiden: www.frise.dk.

 

Selvhjælpsgrupper

Har du brug for nogen at tale med? Selvhjælpsgrupper, hvor mennesker mødes om et fælles problem. En frivillig fra foreningen støtter gruppen i starten.

 

Spise med gutterne

Spise med gutterne er for mænd, der har mistet deres ægtefælle eller har en syg ægtefælle. Målgruppen er for mænd omkring de 60 og derover, der har svært ved at få lavet mad til sig selv og ønsker at mødes med andre i samme situation.

 

Kontakt

Selvhjælp Fredericia-Middelfart:
Web: www.fredericia-selvhjaelp.dk 
Tlf.: 7210 6773 man-tors kl.9-13

Vendersgade 63
7000 Fredericia

Assensvej 100C
5500 Middelfart

Sundhedssamtale

Ved en sundhedssamtale tager vi udgangspunkt i, hvad sundhed er for dig, dit helbred og din hverdag.

Læs mere under Sundhedstilbud