Luk alle
Åben alle

Ved al renovering eller nybyggeri af kommunens institutioner, afsættes fem promille af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning, og her træder et eller flere medlemmer til som konsulenter.

Middelfart Billedkunstråd står desuden for indkøb til og administration af kommunens kunstsamling, der består af mere end 200 værker. Det er rådets ambition at sikre og facilitere, at alle kommunens borgere har adgang til kunst, herunder kommunens kunstsamling. Billedkunstrådet ønsker, at kunsten skal bruges til at skabe identitet, sammenhængskraft og fællesskab for borgere i Middelfart Kommune.

Rådet mødes 4-6 gange årligt og varetager løbende uddelegerede opgaver. Medlemmerne i Billedkunstrådet udvælges af Børn, Kultur og Fritidsudvalget og følger Byrådets valgperiode. Kunstrådets sammensætning er fastlagt i vedtægterne og skal bestå af to medlemmer fra Billedkunstnernes Forbund, et medlem udpeget af CLAY, et medlem med kunstkyndig eller arkitektfaglig baggrund og et medlem fra Middelfart Kommunes Byråd.

Rådet består af:

  • Preben Hejlesen (Formand)
  • Christina Rauh Oxbøll (Næstformand)
  • Karin Riishede (Politiker)
  • Jan Jensen (Billedkunstner)
  • Cecilia de Jong (Billedkunstner)
  • Iris Plauborg (Suppleant)