Formålet med besøget er at øge din trivsel, skabe tryghed, samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os - vores telefontid er:
Mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 9.00.

 

Middelfart, Strib og Asperup

Tina Kretschmann, Fysioterapeut
Skovgade 64, 5550 Middelfart
Tlf. 8888 4772

 

Middelfart, Kauslunde og Gamborg

Ditte Andersen, Ergoterapeut
Skovgade 64,5500 Middelfart
Tlf. 8888 4655

 

Nørre Aaby, Føns, Brenderup, Harndrup, Ejby og Gelsted

Bente Mott Frandsen, Fysioterapeut, SD
Gelsted Plejehjem, Tårupvej 16, 5591 Gelsted
Tlf. 8888 4673

 

Du kan også kontakte sundhedskonsulenterne via din Digitale Postkasse:

Luk alle
Åben alle

Du bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når du er:

  • 75 år
  • 80 år
  • Over 82 år gammel

Er du 67 år eller ældre, og står du i en ændret livssituation, kan du også få et forebyggende hjemmebesøg. Det kan være ved din ægtefælles død, eller hvor din ægtefælle er flyttet på plejehjem.

Modtager du både personlig pleje og praktisk bistand, får du ikke et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Sundhedskonsulenterne kan vejlede dig i, hvordan du kan fremme din sundhed og forebygge livsstilssygdomme. De kan også orientere dig om de forskellige tilbud, der findes i Middelfart Kommune.

Sundhedskonsulenterne har ikke mulighed for at bevilge ydelser såsom hjemmehjælp eller hjælpemidler, men kan naturligvis finde frem til, hvor du skal henvende dig.

Besøget er et tilbud, og du bestemmer selv, om du vil modtage det.

Samtalen under besøget tager udgangspunkt i nogle konkrete spørgsmål omhandlende f.eks. din sundhed, dit helbred, kost og motion samt nogle få tests af din fysiske funktion. Dette for at drøfte eventuelle udfordringer du oplever i din hverdag. Det kan f.eks. være i form af vejledning i træning eller kost for at bibeholde dine færdigheder.

Hvis du har behov, kan dialogen også omhandle følgende:

  • Din dagligdag
  • Dit samvær med andre
  • Dine interesser
  • Dine boligforhold

Området er omfattet af frisættelsen af ældreområdet. 

Lov om social service, § 79a