Du skal visiteres til hjælpen gennem visitatorgruppen, der vurderer behov og varighed af hjælpen.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00.
Bemærk: Visitationen har i uge 30 reduceret deres telefontider til kl. 8.00 – 12.00.

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Sammen med dig vil vi vurdere dit behov for hjælp og støtte. Det kan være til personlige opgaver, de nødvendige praktiske opgaver i dit hjem og madservices. Vi vurderer altid hjælpen ud fra en konkret og individuel vurdering af dit behov, hvor du får en skriftlig aftale om hvilken hjælp du får bevilget. Din hjælp bliver koordineret og tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og Middefart Kommune.

Der er fortsat frit leverandørvalg, så du kan vælge Middelfart Kommunes hjemmepleje eller vores private leverandør.

 

Hvilket serviceniveau kan jeg forvente?

Personlig pleje

Målet med hjælp til personlig pleje er, at du føler dig ren og velsoigneret. Du tilbydes hjælp til personlig pleje, der er tilrettelagt, så du vedligeholder dine færdigheder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og med respekt for din livsform.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp, hvis du har midlertidige eller varige begrænsninger i forhold til at varetage de personlige plejeopgaver, og hvor der ikke er andre tilbud eller hjælpemidler, der kan dække dine behov.

Indsatsen kan indeholde:

 • Hjælp til bruse eller sengebad med hårvask min. 1 gang ugentligt
 • Daglig øvre/nedre toilette og almindelig hudpleje
 • Tand og protesebørstning
 • Barbering
 • Frisering
 • Neglepleje. Negle der kan klippes med en tre-i-en negleklipper. Diabetiker henvises til at benytte forplejer
 • Af- og påklædning
 • Hjælp til at komme ud og ind af sengen
 • Hjælp i forbindelse med toiletbesøg, bækken, urinkolbe og bleskift

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

 

Madservice

Målet med madservice er at du modtager ernæringsrigtige og varierede måltider, og at maden er indbydende og velsmagende. Diætkost bevilges udelukkende efter lægeordination.

Hvem kan få hjælp?
Du kan visiteres til levering af kølemad, hvis det vurderes, at du og hjemmets samlede ressourcer har midlertidige eller varige begrænsninger i forhold til at varetage tilberedningen af den varme mad.

Indsatsen kan indeholde:

 • Levering af kølemad til dit hjem
 • Kølemad skal tilberede i en mikroovn. Du skal selv anskaffe mikroovnen.

Ydelsernes omfang:
Leveringsdag afhænger af leverandør.

Hvem leverer ydelsen?
Leverandører godkendt af Middelfart Kommune. Udbringning iværksættes indenfor 7 dage efter bevillingen. I særlige tilfælde kan udbringningen starte op før.

Betaling og bindingsperiode:
Der er egenbetaling for madservice og en uges opsigelse.
Betalingen sker via betalingsservice eller regning. Oplysninger om aktuelle priser og takster finder du på kommunens hjemmeside.

 

Hjælp til mad og drikke

Målet med hjælpen til mad og drikke er, at du får dækket dit behov for mad og drikke og dermed opretholder en tilstrækkelig ernæringstilstand og væskebalance. Du tilbydes hjælp til indtagelse af mad og drikke, der er tilrettelagt, så du vedligeholder dine færdigheder ud fra princippet hjælp til selvhjælp og med respekt for din livsform.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælpen, hvis du pga. midlertidige eller varige begrænsninger ikke selv er i stand til anretning og/eller indtagelse, samt oprydning i forbindelse med måltider.

Indsatsen kan indeholde:

 • Vejledning i forhold til at tilrettelægge måltidet
 • Hjælp til indtagelse af mad og drikke
 • Hjælp til at udfylde bestillingsseddel til kølede færdigretter
 • Hjælp til anretning af hovedmåltider og mellemmåltider
 • Hjælp til opvarmning af måltider i mikroovn
 • Hjælp til at få smurt brød til middags eller aftensmad
 • Hjælp til tilberedning af morgenmad
 • Hjælp til afrydning efter måltider, samt opvask. Vær opmærksom på, der ikke indgår hjælp til opvask efter gæster.
 • Sortering og evt. kassering af gamle madvarer

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

 

Rengøring

Målet med at give rengøring er, at du kan støttes i at holde dit hjem rent, og at dine ressourcer inddrages i rengøringsopgaverne ud fra princippet fra hjælp til selvhjælp.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælpen, hvis det vurderes, at du helt eller delvist er ude af stand til selv at varetage dele eller hele rengøringsopgaven. Er der andre i husstanden, der kan varetage rengøringsopgaven, bliver den som udgangspunkt ikke bevilget.

Indsatsen kan indeholde:
Rengøring indendørs og i de rum, hvor du hovedsagligt opholder dig.
Typisk entre/gang/bryggers, badeværelse, køkken, soveværelse og opholdsstue. Der kan bl.a. ydes hjælp til støvsugning, gulvvask, ryste dørmåtte, støve af, der hvor vi kan komme til uden af flytte på pynt, nips og møbler, afvask af håndvask, tilstødende væg, toilet, spejl, aftørring af køkkenbord, køleskab og skift af linned. Flader tørres af i nåhøjde.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.
Hjælpen gives som udgangspunkt hver 3. uge. 

 

Tøjvask

Mål med hjælp til tøjvask er, at du har rent tøj og linned til rådighed, og at dine ressourcer inddrages i opgaven omkring tøjvask jfr. princippet om hjælp til selvhjælp

Hvem kan få hjælp?
Du kan visiteres til hjælp til tøjvask, hvis du ikke er i stand til håndtere vaskemaskinen eller tøjophængning. Er der andre i husstanden, der kan varetage opgaven bevilges der ikke hjælp.

Indsatsen kan indeholde:

 • Du kan få hjælp til almindelig tøjvask af dit personlige tøj i din vaskemaskine eller i fællesvaskeri tilknyttet din lejlighed.
 • Hjælp til ophængning eller tørretumbler. Strygning indgår ikke i ydelsen.
 • Hjælp til at lægge tøj på plads.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang. Hjælpen gives som udgangspunkt hver uge.

 

Indkøb

Formål med hjælp til indkøb er at tilgodese dit behov for at få hjælp til at få nødvendige dagligvarer bestilt og bragt til hjemmet. Dine egne ressourcer inddrages i opgaverne omkring indkøb jf. princippet for hjælp til selvhjælp.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp til indkøb, hvis du eller andre i husstanden ikke er i stand til at bestille dagligvarer enten ved hjælp af mobiltelefon, eller via internettet. Har du et netværk, der kan hjælpe dig med indkøb bliver dette også medtaget i vurderingen.

Indsatsen kan indeholde:

 • Udarbejdelse af indkøbsseddel sammen med dig.
 • Indkøbsseddel sendes til dagligvareudbyderen.
 • Hjælp til at sætte dagligvarer på plads, hvis du ikke er i stand til dette.

Hvem leverer ydelsen?
Leverandører godkendt af Middelfart Kommune.

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang. Hjælp igangsættes når dagligvareudbyderen har meldt tilbage, at de er klar til at modtage varebestillingen. Hjælp i forbindelse med indkøb aflyses ikke.

 

Hverdagens aktiviteter

Målet med hverdagens aktiviteter er, at du støttes i at få skabt tryghed, bibeholde din værdighed, identitet og interesser i dagligdagen.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få denne hjælp, hvis du ikke er i stand til at varetage hverdagens aktiviteter på grund af fysiske eller psykiske udfordringer.

Indsatsen kan indeholde:

 • Du kan få læst og gennemgået post.
 • Du kan blive fulgt til dagcenter, hvis du bor i en visiteret ældrebolig i 5-10 minutters gå afstand til dagcenter.
 • Du kan få støtte til strukturende tiltag f.eks. ugeskema, dagbog, kalender og mundtlige aftaler og bortskaffelses af affald

Ydelsens omfang:
Afgørelsesbrev fra visitationen beskriver nærmere hjælpens omfang.

Du kan søge personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hvis du på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller på grund af særlige sociale begivenheder ikke selv kan klare

 • din personlige pleje,
 • de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
 • eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Middelfart Kommune har fire hjemmeplejegrupper, der alle har stor erfaring i at yde hjemmepleje. 

Ønsker du en privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, er dette også muligt via Frit Valg-ordningen.

Privat leverandør i Middelfart Kommune er Svane Pleje Middelfart.

Kontakt:

Middelfart Kommune
Personlig pleje hele døgnet
Skovgade 64
5500 Middelfart
Tlf. nr. 8888 4646
CVR: 2918 9684 for Middelfart Kommune

Svane Pleje Middelfart
E-mail: Middelfart@svanepleje.dk 
Tlf.:nr. 8770 8080

Om hjemmeplejen

Herunder kan du og dine pårørende læse indholdet af de velkomst- og orienteringsfoldere, som du får udleveret, når du er visiteret til hjælp og pleje.

Luk alle
Åben alle

Indledning

Vi er 4 hjemmeplejegrupper med stor erfaring i at yde hjemmepleje. Vores medarbejdere, både mænd og kvinder, er overvejende social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, og vores hjemmepleje er præget af høj professionalisme og kvalitet.

Den mangeårige erfaring betyder, at du altid er i trygge hænder hos os. Vi bor i dit nærområde, så vi er tæt på dig, og vi tilbyder en helhedsorienteret opgave løsning, som betyder, at vi kan yde både praktisk bistand, personlig pleje, og lettere sygeplejeopgaver. Komplekse sygeplejeopgaver løser vi i et tæt samarbejde med kommunens sygeplejersker. Vores medarbejdere arbejder i teams, så de medarbejdere, der kommer i dit hjem, vil alle have kendskab til den hjælp, du har behov for.

Vi har alle de nødvendige data tilgængelig på vores Smartphones.

Hvis du ikke selv kan komme ud og åbne døren, vil der blive opsat en elektronisk dørlås hos dig, som gør at vores medarbejdere med en særlig adgangstilladelse og en unik kode sikkert kan få adgang til at komme ind i dit hjem og yde hjælp uden brug af nøgle døgnet rundt.

Afhængigt af hvor ofte du får besøg, vil der være forskel på, hvor mange medarbejdere der kommer i dit hjem, og vi bestræber os naturligvis på, at det bliver så få som muligt. Eksempelvis kan det være 4-5 forskellige medarbejdere pr. uge, hvis du kun har et besøg af hjemmeplejen pr. døgn. Ved døgnpleje og 2 personer ved hvert besøg kan det være op til 10-12 forskellige medarbejdere pr. uge, der kommer hos dig.

Inden for de første 2 uger vil du blive tildelt en kontaktperson.

 

Vores medarbejdere

Vi har dygtige medarbejdere med sundhedsfaglige uddannelser og mange har specialviden inden for blandt andet:

 • Demens
 • Psykiatri
 • Ernæring
 • Sårpleje
 • Diabetes
 • Terminalpleje
 • Hjemmetræning
 • Inkontinens

Vi har et tæt samarbejde med forskellige faggrupper:

 • Visitatorer og sagsbehandlere
 • Trænende terapeuter
 • Sygeplejersker
 • Handicap- og psykiatri
 • Pleje- og dagcentre
 • Sygehus
 • Læger og andre kommuner

Det tætte samarbejde kommer dig til gode, når vi sammen skal finde den bedste løsning for dig.

 

Eksempler på opgaver, vi kan yde hjælp til

Her nogle eksempler på opgaver vi kan yde hjælp til, når kommunens visitator har bevilget dig hjælpen:

Hverdagsrehabilitering:
Hvis du har svært ved at genvinde kræfterne efter sygdom eller anden svækkelse betyder hverdagsrehabilitering, at vi hjælper dig med træning og støtte til igen at kunne klare dine gøremål i hverdagen.

Praktisk bistand:
- Rengøring
- Tøjvask
- Indkøb
- Anretning og hjælp til måltider

Personlig pleje:
- Bad
- Påklædning og toilette
- Toiletbesøg

Lettere sygeplejeopgaver:
- Medicindosering
- Sondeernæring
- Kateter- og stomipleje
- Kompressionsforbindinger
- Sår skift
- Pleje af alvorligt syge

Klippekortsordning:
Du kan tildeles klippekortsordning til socialt samvær og aktiviteter ud fra forskellige kriterier. Ordningen er som udgangspunkt til borgere over 65 år med mindst 4 timers hjemmehjælp med sparsom social kontakt/netværk og ensomme borgere. Der er mulighed for individuel vurdering af behovet.

 

Trivsel og arbejdsmiljø

Trivsel og arbejdsmiljø vægtes højt i hjemmeplejen hos både borgere og medarbejdere. Medarbejderen vil komme som gæst i dit hjem, men dit hjem bliver også medarbejderens arbejdsplads.

Arbejdsmiljøloven kræver en såkaldt (APV) ArbejdsPladsVurdering, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvilket betyder at der skal være:

 • Synligt husnummer
 • Ryddelige gangarealer ude og inde. Husk snerydning og salt i vinterhalvåret.
 • Tilstrækkelig belysning
 • Hensigtsmæssige forhold vedr. kulde, varme og træk
 • En hygiejnestandard i hjemmet, der er sundhedsmæssig forsvarlig for medarbejderen at arbejde i.
 • Plads til at udføre arbejdet forsvarligt og med plads til eventuelle hjælpemidler
 • Støvsuger, gulvmoppe og spand skal være ergonomisk korrekte - dvs. 150 cm eller justerbar højde og funktionsdygtige. (Vi vejleder gerne.)
 • Miljøvenlige rengøringsmidler

 

Vi forventer af dig

 • At der ikke ryges, når medarbejderen opholder sig i dit hjem, og der er luftet ud, før vi kommer.
 • At husdyr, der er til gene for medarbejderen, ikke er til stede, så længe arbejdet udføres.

 

Samarbejde

 • Vi gør ikke rent på søn- og helligdage.
 • Du må forvente at tidspunktet for arbejdets udførelse kan variere fra gang til gang. Har du behov for ændringer, så kontakt os venligst i god tid.
 • Der udføres ikke ekstra opgaver som f.eks. oprydning og opvask efter besøg af gæster.
 • Du skal være hjemme, imens medarbejderen udfører sit arbejde.
 • Det er vigtigt, at vi har en anerkendende kommunikation, hvor vi løbende får talt om vores samarbejde, så vi bedst muligt kan leve op til de gensidige forventninger.
 • Du er velkommen til telefonisk eller på mail at kontakte hjemmeplejeleder, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller noget du ønsker at drøfte.

 

Afbud

 • Hvis du har brug for at melde afbud til hjælpen, er det vigtigt, at vi ved det så tidligt som muligt - dvs. dagen før inden middag.
 • Vi vil gerne være behjælpelige med, at du kan være klar i forbindelse med sygehus- og lægebesøg og højtider i familien.
 • Vi vil derimod henstille til, at du ikke bestiller tid hos frisør, fodplejer eller andre ting på det tidsrum, hvor du plejer at få besøg af os.

 

Tavshedspligt

Medarbejderen har tavshedspligt hvilket betyder:

 • At medarbejderen ikke må fortælle andre om forholdene i dit hjem.
 • At medarbejderen ikke må drøfte andre borgeres brug af hjemmepleje, kollegaer eller forhold omkring ledelse med dig.
 • At tavshedspligten ikke ophører ved fratrædelse, medarbejderen har således livslang tavshedspligt.

 

Hvad får du ved at vælge kommunens hjemmepleje

Du får den mest velkvalificerede løsning – præcis tilpasset dig. Vores kerneopgave er at støtte dig i at bringe dine ressourcer i spil, så du lykkes i eget liv.

Vi håber, du er blevet inspireret til at vælge eller har valgt kommunens hjemmepleje, som din fremtidige samarbejdspartner.

 

Kontakt

Har du behov for eller lyst til at få yderligere viden om hjemmeplejen, kan du kontakte vores Callcenter på tlf. 8888 4646.

De vil være behjælpelige med at finde den rette person for dig at tale med omkring det videre forløb.

Du har søgt om hjælp til rengøring og er blevet bevilliget dette. Vi ser frem til at hjælpe dig. Inden vi opstarter hjælpen hos dig, beder vi dig og evt. dine pårørende læse nedenstående. Her beskrives de remedier og forhold, som vil være nødvendige for at vi kan udføre rengøring i dit hjem.

 

Indsatsen kan indeholde

Rengøring indendørs og i de rum, hvor du hovedsageligt opholder dig. Typisk entre/gang/bryggers, badeværelse, køkken, soveværelse og opholdsstue.

Der kan bl.a. ydes hjælp til støvsugning, gulvvask, ryste dørmåtte, støve af, der hvor vi kan komme til uden af flytte på pynt, nips og møbler, afvask af håndvask, tilstødende væg, toilet, spejl, aftørring af køkkenbord, køleskab og skift af linned. Flader tørres af i nåhøjde.

 

Hvis du er forhindret

Hvis du er forhindret i at modtage rengøring på din faste dag, beder vi dig kontakte os på:

Tlf. (Oplyses i den folder, du får udleveret)

Så finder vi sammen en anden dag, hvor det passer dig bedre.

 

Rengøring

 • Der skal være rengøringsprodukter, der ikke indeholder farve, salmiak, klor og parfume, PH-værdi for produkterne skal ligge ca. på 7. Der skal være rengøringsmidler til gulv, spejle, toilet, universalrengøring og opvask.
 • Det er vigtigt, at du har rengøringsklude og skuresvampe, samt en støvkost, som personalet kan benytte.
 • Støvsuger skal være intakt. Og have en god sugeevne. Støvsugeren skal have regulerbart skaft på mindst 1,5 meter, og den skal let kunne køre. Der benyttes ikke stavstøvsuger eller poseløs støvsuger pga. vrid og støvgener.
 • Hvis der skal støvsuges i stueetage + 1. sal, skal der være en støvsuger begge steder. Trapper støvsuges der hvor man kan nå fra 1. sal eller fra stueetagen.
 • Der skal være en flad-moppe med teleskopskaft på mindst 1,5 meter og dertil hørende moppestykker.
 • Gulvet vaskes/tørres over én gang. Flad-moppen skal have indbygget vridefunktion.
 • For at tillade rengøring skal pladsforholdene være i orden. Tunge møbler flyttes ikke. Afstøvning foregår i ståhøjde.
 • Der gøres rent i boligens dagligt benyttede rum, herunder tages 1 badeværelse.
 • Vi gør ikke rent efter husdyr og passer ikke husdyr.

 

Tøjvask

 • Der skal være en vaskepose af stof eller plast med en bred hank eller en kurv, der kan bæres tæt ved kroppen.
 • Tørresnoren skal være placeret i en acceptabel højde. Du kan blive bedt om at købe tørrestativ.

 

Vi ser frem til at komme og hjælpe dig.