"Vi bygger broerne" er overskriften på den vision, som byrådet har sat som pejlemærke for udviklingen i kommunen.

Luk alle
Åben alle

En vision er et billede af den ønskede fremtid: Inden for synsvidde, men uden for den nærmeste rækkevidde.

Vi er i byrådet overbeviste om, at en kommune med en klar og fælles vision er en god kommune at være borger i. Der er et stærkere fællesskab, flere muligheder og bedre resultater.

En klar vision er også afgørende udadtil. Vores kommune eksisterer i kraft af, at borgerne aktivt vælger os. Konkurrencen er stor. Og først når vi selv kender vores rejsemål, kan vi for alvor invitere andre med på turen.

Middelfart Kommune har både strategier og politiske mål. Men den konstante udvikling og forandring i vores omverden kræver, at vi også arbejder med et præcist pejlemærke, der på en enkel måde giver indsatserne et samlet perspektiv. Vi tror på, at enkelheden er en dyd.

’Vi bygger broerne’ sætter retning på Middelfart Kommunes rejse. Visionen er byrådets. Den rummer vores styrkepositioner samt fire bropiller med mål og indsatser.

De fire temaer, som visionen fokuserer på, er:

  • Sammen om kvalitet i velfærden - gennem hele livet
  • Sammen om fællesskab og hverdagsliv - foreninger og oplevelser, kultur og natur
  • Sammen om uddannelse og arbejdspladser - en attraktiv og bæredygtig vækstkommune
  • Sammen om grøn omstilling og biodiversitet

Læs byrådets vision: Vi bygger broerne

De politiske mål er 4-årige og fastsættes af byrådet i starten af byrådsperioden. I slutningen af perioden gøres status på resultater og byrådet kommer med anbefalinger til det kommende byråd.

Læs Politiske mål: Middelfart Byråd 2022-2025 (PDF)