Børnefysio-og ergoterapeuterne er et specialiseret tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år i Middelfart Kommune.

Luk alle
Åben alle
  • Undersøgelse og udredning af børn 0-5 år med fysiske- og sansemotoriske vanskeligheder.
  • Behandling af børn 0-18 år med varige og betydelige funktionsnedsættelser.
  • Sparring og udredning af skolebørn med sansemotoriske vanskeligheder.
  • Sparring ang. indretning af barnets hjem, børnehave og skole i forhold til de udfordringer, barnet har.

Til alle børnegrupper giver vi råd, vejledning og opfølgning til forældre og relevante samarbejdspartnere.

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
Telefon 8888 5500