Børnefysio-og ergoterapeuterne er et specialiseret tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år i Middelfart Kommune.

Luk alle
Åben alle
  • Undersøgelse og udredning af børn 0-5 år med fysiske- og sansemotoriske vanskeligheder.
  • Behandling af børn 0-18 år med varige og betydelige funktionsnedsættelser.
  • Sparring og udredning af skolebørn med sansemotoriske vanskeligheder.
  • Sparring ang. indretning af barnets hjem, børnehave og skole i forhold til de udfordringer, barnet har.

Til alle børnegrupper giver vi råd, vejledning og opfølgning til forældre og relevante samarbejdspartnere.

Leder af Sundhedstjenesten
Malene Panduro Christensen
Tlf. 8888 5332
Mobil: 2447 6909

Børnefysioterapeut
Maja Holm
Tlf. 2764 9359

Børnefysioterapeut
Susanne Kjær Grønbech
Tlf. 2878 5903

Børnefysioterapeut
Karoline Pihl Winterø
Tlf. 2764 9357

Børneergoterapeut
Caroline Vestergaard Bøgelund
Tlf. 2764 9358

Børneergoterapeut
Karina Langsager
Tlf. 2437 9979