Luk alle
Åben alle

Middelfart Ungdomsråd er nedsat af Byrådet i henhold til styrelsesloven med henblik på at inddrage kommunens unge i demokratiske arbejdsprocesser, herunder:

  • Fungere som talerør for kommunens unge i forhold til kommunale beslutninger,
  • styrke og støtte samarbejde og samvær mellem unge,
  • og være aktivitetsfremmende og ideskabende.

Ungdomsrådet har ikke en formel høringsret, men kan komme med forslag i forhold til ungdomspolitiske spørgsmål og inddrages (med udtaleret) i forhold til relevante generelle ungdomspolitiske spørgsmål, herunder det årlige budgetforslag. 

Alle unge, bosiddende i Middelfart Kommune, der er mellem 16 - 24 år og har afsluttet grundskolen har valg- og stemmeret til Ungdomsråd.

Du kan læse mere om Ungdomsrådet på Middelfart Ungdomsskoles hjemmeside: