Luk alle
Åben alle

Du kan blive voksenlærling inden for alle fag og brancher.
Som voksenlærling får du:

 • Garanti for overenskomstmæssig løn for ikke faglærte under uddannelsen.
 • Job og en faglært uddannelse på samme tid.
 • Godt netværk på arbejdspladsen.
 • Papir på kvalifikationerne, så du er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Hvem kan blive voksenlærling?

Som voksenlærling skal du være fyldt 25 år. Du er typisk ikke faglært, eller også har du en forældet uddannelse bag dig. Det kan også være, at du er faglært, men har været ledig i en periode.

Du kan i princippet indgå en voksenlærekontrakt, uanset om du er ledig eller allerede i job. Der er dog forskellige regler i forhold til, om din arbejdsgiver kan få voksenlærlingetilskud.

Løn og tilskud

Der er mulighed for, at din arbejdsgiver i visse tilfælde kan få et voksenlærlingetilskud. Tilskuddet er afhængigt af din baggrund, om du som lærling kommer fra ledighed eller ufaglært beskæftigelse.

Med et job med løntilskud får du nye kompetencer, erfaringer og kontakter, der øger dine muligheder for at komme i job.

Som ledig kan du blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Du får almindelig løn, og virksomheden får et tilskud til din løn i afgrænset periode.

Det er Job- og Vækstcenter Middelfart, der godkender job med løntilskud, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om et løntilskudsjob.

Hvem kan få et løntilskudsjob?

Du har mulighed for at komme i løntilskud, hvis du får:

 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp (dog ikke 'åbenlyst uddannelsesparate')
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløbsydelse

Du har også mulighed for at komme i løntilskud, hvis du er:

 • Revalident.
 • Førtidspensionist.
 • Omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede.

Hvornår kan du starte i løntilskud?

Med enkelte undtagelser skal du have været ledig i sammenlagt 6 måneder, inden du kan starte i et job med løntilskud.

Hvis du ikke har nogen uddannelse, er over 50 år, enlig forsørger, førtidspensionist eller omfattet af regel for nyuddannede handicappede kan du begynde i et job med løntilskud tidligere.

I en virksomhedspraktik får du mulighed for at snuse til et nyt arbejde - måske et helt nyt fag - og se, om det er noget for dig.

Virksomheden kan samtidig lære dig at kende og se, om 'kemien passer', inden du eventuelt bliver fastansat eller ansat i en stilling med løntilskud.

Selvom en virksomhedspraktik ikke altid fører til et rigtigt job, så vil det altid give dig nogle erfaringer, som du kan bruge i din videre jobsøgning.

Virksomheden skal fortælle dig, om du har mulighed for at blive ansat, inden du afslutter din praktik.

Kontakt din rådgiver i jobcentret, for at høre nærmere om dine muligheder.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge.

Du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt jobcentret.

Betingelser

For at kunne få 6 ugers jobrettet uddannelse skal du enten være:

 • Ledig og ufaglært.
 • Ledig og faglært.
 • Ledig og har både en erhvervsfaglig uddannelse og en kort videregående uddannelse.

Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for jobrettede uddannelser.

Hvornår kan du få jobrettet uddannelse?

Du kan normalt søge om jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Men nogle uddannelser kan du starte på allerede den første dag, du er ledig.

Du skal være opmærksom på, at:

 • hvis du er over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Hvis du er under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Du kan få hjælp og vejledning om dine muligheder for 6 ugers jobrettet uddannelse i a-kassen, på jobcenteret eller hos uddannelsesinstitutionen.

Er du 30 år eller derover og ufaglært, har du mulighed for at blive faglært via uddannelsesløft.

Du er velkommen til at tage fat i Job- og vækstcentrets uddannelseskonsulenter.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Løber du af og til ind i problemer i din hverdag, fordi du ikke fik lært at læse, skrive eller regne tilstrækkeligt, da du gik i skole?

Det er du ikke alene om. Ord og tal omgiver os konstant, og for omkring en million voksne er det en daglig kamp at læse, stave, skrive eller regne.

Heldigvis er der hjælp at hente. Med forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) specielt til voksne over 18 år, kan du få hjælp til at forbedre dine færdigheder.