Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode beboerklagenævnet om at vurdere sagen. Bemærk, at Beboerklagenævnet har lukket i juli måned. 

Klager til nævnet skal sendes skriftligt til beboerklagenævnet via sikker mail:

 

Gebyr:

Du skal i 2024 betale et gebyr på 167 kr. på konto 7562 000-107-2638 før sagen kan behandles.

 

Ekspeditionstid:

Ca. 4 måneder

 

Luk alle
Åben alle

Nævnet kan træffe afgørelser ved klager i blandt andet følgende forhold:

  • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser
  • Mangler ved indflytning
  • Vedligeholdelse og istandsættelse
  • Overtrædelse af husorden
  • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud
  • Forbrugsregnskaber

Beboerklagenævnet behandler personoplysninger elektronisk.

Reglerne om persondata følges ved behandling af sagen. De personoplysninger som behandles, er oplysninger som fremgår af sagens korrespondance, f.eks. sagens parters navne, adresser og dokumenter. Oplysninger i en sag videregives til modparten og i enkelte tilfælde til f.eks. Grundejernes Investeringsfond, og Huslejenævn.dk

Behandlingen sker med henblik på at træffe afgørelse i sagen. Reglerne om persondata sikrer, at parterne kan få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles, og parterne har mulighed for at gøre opmærksom på, hvis der er registreret forkerte oplysninger.

Yderligere oplysninger om persondataloven kan du se på www.datatilsynet.dk