Her kan du læse mere om de forskellige uddannelser, som du kan begynde på efter folkeskolen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du vil - eller hvordan du kommer videre - så kan du snakke med Uddannelsesvejledningen i Middelfart, UV-Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Hvis du bor i Middelfart Kommune og har brug for råd og vejledning om

 • hvordan du kommer i gang med uddannelse,
 • hvis du ikke har uddannelse,
 • hvis du gerne vil skifte uddannelse,
 • hvis du ikke ved, hvordan du skal søge uddannelse,
 • hvis du har økonomiske spørgsmål i forbindelse med uddannelse
 • hvis du har brug for en andens mening om din fremtidige uddannelse,


- så kan du henvende dig til UV-Middelfart på telefon 8888 5315 og få nærmere informationer.

 

Find din uddannelsevejleder

På hjemmesiden minvejleder.dk kan du altid finde din vejleder.

Gå til minvejleder.dk

 

Kontakt

UV-Middelfart
Nytorv 9
5500 Middelfart
Hjemmeside: https://uv.middelfart.dk/ 

Den kommunale ungeindsats (KUI) koordinerer unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Unge mellem 13-30 år, som har eller vil få vanskeligheder ved at få gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om uddannelse og job hos den kommunale ungeindsats.

Kontakt: kui@middelfart.dk 

Hvis du har brug for:

 • At blive afklaret ift. valg af ungdomsuddannelse
 • At prøve et nyt og spændende studiemiljø
 • At styrke dine personlige, sociale eller faglige kompetencer
 • At styrke din modenhed og selvstændighed
 • At få nye venner
 • At få en faglig ballast så du kan komme i gang med en ungdomsuddannelse
 • At forbedre dine faglige resultater og aflægge prøve på niveau FP10

- så er 10. klasse måske noget for dig.

I Middelfart Kommune er alle 10. klasser samlet i en bygning ved siden af Lillebæltskolen. 10. klasse hører til Middelfart Ungdomsskole.

Information om tilbuddet samt kontaktoplysninger kan du finde på Ungdomsskolens hjemmeside.

 

Tilmelding 10'eren

Tilmelding til 10. klasse foregår sammen med den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Din nuværende skole og din uddannelsesvejleder sørger for, at det kommer til at ske rigtigt og inden den endelige tilmeldingsfrist, som er den 1. marts hvert år.

I Middelfart Kommune er der flere muligheder for gymnasiale uddannelser.

 

Almengymnasiale uddannelser

Middelfart Gymnasium & HF
Østre Hougvej
5500 Middelfart
Tlf. 6441 2272

Besøg gymnasiets hjemmeside

VUC Middelfart
Østre Hougvej 101
5500 Middelfart
tlf. 6265 6690

Besøg VUC's hjemmeside

VUC er et kursussted for voksne, der ønsker at supplere deres skolegang og få et anerkendt eksamensbevis som kvittering for deres indsats. Der tilbydes undervisning på 8.-10. kl. niveau, HF-enkeltfag, studieforberedende forløb og ordblindeundervisning.

 

Erhvervsgymnasiale uddannelser

IBC (International Business College)
Mosegårdsvej
7000 Fredericia
Tlf. 7620 7620

Besøg IBC's hjemmeside

EUC Lillebælt
Teknikervej 2
Postboks 719
7000 Fredericia
Tlf.nr. 7920 1111

Besøg EUC Lillebælts hjemmeside

 

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du uddanne dig indenfor velfærdsområdet. Det er uddannelser som f.eks. EUX Velfærd + SOSU, social- og sundhedssassistent og pædagogisk assistent. 

Læs mere på Social- og Sundhedsskolen Fyns hjemmeside.

Hvad er en STU?

STU står for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er en uddannelsesmulighed til dig, hvis du ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser, selvom du modtager specialpædagogiske støtte.

 

Hvem kan få en STU?

Du kan få en STU, hvis du er under 25 år og du har særlige behov.

 

Hvordan kommer jeg i gang med en STU?

Du skal kontakte din uddannelsesvejleder, hvis du gerne vil begynde på en STU.
Det er din uddannelsesvejleder, der sammen med dig beslutter om en STU er relevant for dig. Der er også din uddannelsesvejleder, der indstiller til STU.

Det er et visitationsudvalg, der behandler din indstilling og træffer afgørelse om, du får bevilliget en STU.

 1. Du skal give samtykke til din UU-vejleder, så de kan lave en indstilling
 2. Du kan komme i praktik på kommunens STU-tilbud og på andre STU-tilbud
 3. Din uu-vejleder udarbejder sammen med dig og dit netværk indstillingsskemaet til STU
 4. Indstillingen fremlægges for kommunens STU visitationsudvalg, som tager stilling til, om du er i målgruppen til STU og hvilket STU-tilbud, du tilbydes
 5. Du modtager en skriftlig afgørelse med en klagevejledning. Det betyder, at du kan klage, hvis ikke du er enig i visitationsudvalgets afgørelse

 

Hvordan finder jeg min uddannelsesvejleder?

Du kan finde din uddannelsesvejleder her: https://uv.middelfart.dk/ 

 

Hvem er i visitationsudvalget?

Visitationsudvalget for STU i Middelfart Kommune består af:

 • Formand Pia Schjøtt – leder, myndighed og visitation
 • Næstformand Mikkel Rasmussen – leder, STU Middelfart
 • Jonna Christoffersen – teamleder, Familieafdelingen
 • Rune Berthelsen – faglig koordinator, Job og Vækstcenter Middelfart

Visitationsudvalget i Middelfart møde flere gange årligt. I 2024 er der visitationsmøder disse datoer:

 • 20. februar 2024
 • 19. marts 2024
 • 28. maj 2024
 • 17. september 2024
 • 26. november 2024

 

Hvor kan jeg tage min STU?

Der findes mange forskellige STU’er, hvor du kan tage din STU. Der er både private og kommunale STU’er. Du kan læse mere om de forskellige STU’er på ”overblik over STU-steder”, når denne er tilgængelig efter d. 1/1-2025. Se også Ligeværds Uddannelseskatalog 2023/2024 by ligevaerd4 - Issuu

Du skal præsenteres for forskellige STU-tilbud. Du har mulighed for selv at ønske, hvor du gerne vil tage din STU. Fra 1/1-2025 har du ret til at komme med et alternativ til det STU-sted, som visitationsudvalget tilbyder dig, hvis ikke dette er forholdsmæssigt dyrere.

Du kan læse mere om STU-loven her: Love og regler | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Hvad sker der i løbet af min STU?

Din uddannelsesvejleder følger løbende op din STU i forbindelse med de årlige statusmøder. Der drøfter vi din forløbsplan og sikrer, at lovgivningen overholdes.

Der udarbejdes ressourcepapir og uddannelsesbevis i forbindelse med afslutning af din STU. Det er de dokumenter, der giver dig en god overgang til enten videre uddannelse, arbejde eller beskæftigelse, når du afslutter sin STU. De er også de dokumenter, der sikrer, du får den støtte du har behov for. Ressourcepapir påbegyndes senest et år inden, du afslutter din STU. Der afholdes udslusningsmøde i løbet af dit sidste halve år på STU, hvor der lægges en plan for, hvad du skal efter STU.

 

STU Middelfart

STU Middelfart er Middelfart Kommunes udbyder af STU. På STU Middelfart er der ca. 35-40 unge med vidt forskellige særlige behov. I undervisningen er vi delt i mindre grupper ud fra individuelle behov og interesser samt ud fra dine sociale, personlige og faglige kompetencer.

Vi er centralt placereret i Middelfart Kommune i Ejby.

På STU Middelfart er der ansat lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter samt værkstedspersonale.

Du kan læse meget mere om STU Middelfart i vores folder: STU Middelfart (PDF)

 

Hvis du tænker, at STU Middelfart er noget for dig

Du kan sammen med din uddannelsesvejleder altid besøge STU Middelfart. Det er også muligt at komme i praktik på STU Middelfart. En praktik er oftest en uge. Men har du andre behov, så aftaler vi praktikken ud fra dine behov. STU Middelfart laver en praktikevaluering efter praktikken.

Den første torsdag i oktober hvert år er der ”åbent hus” på STU Middelfart. Der er du meget velkommen til at komme forbi og opleve uddannelsesstedet og undervisningen.

 

Adresser og kontakt

STU Middelfart
Jernbanevej 21
5592 Ejby

Hvis du gerne vil på besøg kan du aftale det med STU-leder Mikkel Rasmussen på tlf. 8832 4222 – eller på stu@middelfart.dk.