Her kan du læse mere om de forskellige uddannelser, som du kan begynde på efter folkeskolen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du vil - eller hvordan du kommer videre - så kan du snakke med Uddannelsesvejledningen i Middelfart, UV-Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Hvis du bor i Middelfart Kommune og har brug for råd og vejledning om

 • hvordan du kommer i gang med uddannelse,
 • hvis du ikke har uddannelse,
 • hvis du gerne vil skifte uddannelse,
 • hvis du ikke ved, hvordan du skal søge uddannelse,
 • hvis du har økonomiske spørgsmål i forbindelse med uddannelse
 • hvis du har brug for en andens mening om din fremtidige uddannelse,


- så kan du henvende dig til UV-Middelfart på telefon 8888 5315 og få nærmere informationer.

 

Find din uddannelsevejleder

På hjemmesiden minvejleder.dk kan du altid finde din vejleder.

Gå til minvejleder.dk

 

Kontakt

UV-Middelfart
Nytorv 9
5500 Middelfart
Hjemmeside: https://uv.middelfart.dk/ 

Hvis du har brug for:

 • At blive afklaret ift. valg af ungdomsuddannelse
 • At prøve et nyt og spændende studiemiljø
 • At styrke dine personlige, sociale eller faglige kompetencer
 • At styrke din modenhed og selvstændighed
 • At få nye venner
 • At få en faglig ballast så du kan komme i gang med en ungdomsuddannelse
 • At forbedre dine faglige resultater og aflægge prøve på niveau FP10

- så er 10. klasse måske noget for dig.

I Middelfart Kommune er alle 10. klasser samlet i en bygning ved siden af Lillebæltskolen. 10. klasse hører til Middelfart Ungdomsskole.

Information om tilbuddet samt kontaktoplysninger kan du finde på Ungdomsskolens hjemmeside.

 

Tilmelding 10'eren

Tilmelding til 10. klasse foregår sammen med den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Din nuværende skole og din uddannelsesvejleder sørger for, at det kommer til at ske rigtigt og inden den endelige tilmeldingsfrist, som er den 1. marts hvert år.

I Middelfart Kommune er der flere muligheder for gymnasiale uddannelser.

 

Almengymnasiale uddannelser

Middelfart Gymnasium & HF
Østre Hougvej
5500 Middelfart
Tlf. 6441 2272

Besøg gymnasiets hjemmeside

VUC Middelfart
Østre Hougvej 101
5500 Middelfart
tlf. 6265 6690

Besøg VUC's hjemmeside

VUC er et kursussted for voksne, der ønsker at supplere deres skolegang og få et anerkendt eksamensbevis som kvittering for deres indsats. Der tilbydes undervisning på 8.-10. kl. niveau, HF-enkeltfag, studieforberedende forløb og ordblindeundervisning.

 

Erhvervsgymnasiale uddannelser

IBC (International Business College)
Mosegårdsvej
7000 Fredericia
Tlf. 7620 7620

Besøg IBC's hjemmeside

EUC Lillebælt
Teknikervej 2
Postboks 719
7000 Fredericia
Tlf.nr. 7920 1111

Besøg EUC Lillebælts hjemmeside

 

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du uddanne dig indenfor velfærdsområdet. Det er uddannelser som f.eks. EUX Velfærd + SOSU, social- og sundhedssassistent og pædagogisk assistent. 

Læs mere på Social- og Sundhedsskolen Fyns hjemmeside.

STU Middelfart er Middelfart Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.
Uddannelsen er 3-årig og retter sig mod dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Du skal være færdig med folkeskolen og ikke være fyldt 25 år.

Vi arbejder sammen med dig om at sætte og opnå realistiske mål for din ungdomsuddannelse. Vi samarbejder om at udvikle selvværd, personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et mere selvstændigt voksenliv. Vi har fokus på specifikt dine individuelle behov, og vi arbejder på en måde, så du oplever helhed og sammenhæng, i det du lærer. Vi beder dig ikke om noget, du ikke kan, i stedet bruger vi det, du kan, til at lære mere.

 

Aktiviteter

Du kan møde disse aktiviteter i din hverdag på STU Middelfart:

 • Værkstedsfag
 • Kreative fag
 • Bo- og arbejdstræning
 • E-sport og programmering
 • Køkken og kantine
 • Almindelige skolefag
 • Sejlads
 • Motion og fritidsundervisning.

Ved at deltage i forskellige praktikker i forskellige virksomheder opnår du kendskab til, hvad du kan lære og udvikler derved dine muligheder.

 

Forløbsplan

På STU har du din helt egen forløbsplan, som beskriver dine mål og dine ønsker. Heri er beskrevet, hvordan du bedst lærer, og hvordan du udvikler dig.

Ungdomsuddannelsen indledes med et 12 ugers introduktionsforløb, hvor dine ønsker og muligheder afdækkes. På den baggrund udarbejdes realistiske mål for din endelige forløbsplan.

 

Fritidstilbud

I forbindelse med uddannelsen tilbydes et fritidstilbud. Du kan være i tilbuddet alle dage til kl. 16.00 (fredag kl. 15.00) Vi har også åbent 2 uger i sommerferien.

 

Kontakt og yderligere information

STU-Middelfart
Jernbanegade 21
5592 Ejby

Hvis du ønsker et eksemplar af vores brochure, kan vi kontaktes på tlf. 8832 4222. 
Vi modtager også gerne besøg, viser rundt og svarer på spørgsmål.

 

STU-visitationsmøder i indeværende skoleår

 • 20. februar 2024
 • 19. marts 2024
 • 28. maj 2024
 • 17. september 2024
 • 26. november 2024

 

Vil du gerne gå på STU-Middelfart?

Middelfart Kommune har sammensat et bredt tværfagligt visitationsudvalg, som visiterer unge med særlige behov til STU-Middelfart.

Hvis du ønsker en STU-uddannelse, skal du kontakte UV-Middelfart:

UV-Middelfart
Nytorv 9
5500 Middelfart
Hjemmeside: https://uv.middelfart.dk/