Luk alle
Åben alle

Trafikhavnen blev i 2019 opkøbt af Middelfart Kommune med henblik på at omdanne arealerne til nyt bykvarter. Det attraktive område – på kanten af Lillebælt – har været gennem en proces med borgerinddragelse, visionskonkurrence og senest tilpasning af vinderprojektet der nu har udmøntet sig i en udviklingsplan for området.

Byudviklingsprojektet har en ambitiøs målsætning om at blive et eksempelområde som et af de mest bæredygtige byområder i Danmark. Det nye kvarter, som er nabo til Kulgrunden og Kabelbyen, vil som klimalaboratorie iværksætte innovative løsninger med stor fokus på minimering af klimaaftryk og øget biodiversitet.

En af planens vigtigste funktioner er at knytte midtbyen og nærområderne tættere sammen, så alle byens borgere kan føle ejerskab og tilhørsforhold til dette enestående byudviklingsområde med direkte kontakt til både Lillebælt og bymidten.

Udviklingsplanen for Trådværket - ved den tidligere trafikhavn - tjener derfor som fundamentet for den næste fase i udviklingen af den gamle trafikhavn. Det nye bykvarters vision, som står på skuldrene af byens overordnede udviklingsplan ”Mulighedernes Middelfart”, har følgende seks hovedpunkter:

  • En attraktiv ny destination i Middelfart
  • Et grønt og levende kvarter
  • Et sted for hele byen
  • Et bindeled for bydelen
  • Et bæredygtigt eksempelprojekt
  • Et knudepunkt for liv – fra dag ét