Luk alle
Åben alle

Den 25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på’.

Sådan indledes FN’s hjemmeside om de 17 verdensmål. Middelfart Byråd har besluttet at sætte lokal handling bag de globale mål.

Byrådet har valgt at bruge FN’s Verdensmål til blandt andet at udfordre på mål og indsatser for de 4 temaer, som Plan- og bæredygtighedsstrategien omhandler. På den måde tager vi en systematisk og fokuseret tilgang til strategiens bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og økonomisk. Målet er, at brugen af verdensmålene vil hæve barren og løfte ambitionsniveauet samt være et værktøj til at sikre, at vi i strategien peger på løsninger, der styrker bæredygtig vækst og velfærd.

Se Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 (PDF)

Verdensmålene kommer i spil i en lokal sammenhæng i de forskellige lokalsamfund i kommunen gennem Byrådets indsats ’Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025’.

Indsatsen består af et samarbejde med alle lokalsamfund om en bæredygtig udvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder. Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Indsatsen skal medvirke til en bæredygtig udvikling i hele kommunen, der bidrager til det gode levede liv, den grønne omstilling og medvirker til at styrke fællesskaberne inden for lokalsamfundet og lokalsamfundene imellem. Verdensmålene er en bred ramme rundt om hele indsatsen, ligesom de enkelte lokalsamfund også arbejder med de verdensmål, som giver mening for netop deres lokalsamfund og den udviklingsdagsorden de arbejder mod.

Byrådet vedtog i september 2019 en ny skolestrategi under navnet ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. En strategi der er ved at blive udfoldet som en samlet vision for hele børn- og ungeområdet i Middelfart Kommune. Visionen om at danne og uddanne alle børn og unge, der vokser op i Middelfart Kommune, til verdensborgere er tæt knyttet til de ambitioner, der ligger i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

I Middelfart Kommune forstår vi således en verdensborger, som et menneske, der…

  • Tager ansvar for verdens fremtid og interesserer sig for, hvordan han/hun kan bidrage til at løse problemer i en stadigt mere globaliseret og digitaliseret verden.
  • Forstår både sin egen og andres historie og kultur.
  • Bevæger sig mellem det lokale, nationale og globale og forstår, hvordan løsninger et sted også kan bidrage til løsninger andre steder.

Visionen rummer fire strategiske pejlemærker, hvoraf et fokuserer direkte på vigtigheden af at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Vi kalder det ”Bæredygtighed som fundament”. Det pejlemærke sætter fokus på, hvordan vi kan bidrage til at sikre en mere bæredygtig udvikling for ”alt levende” - både mennesker og natur – og dermed også for måden, vi er sammen på.

Vi ønsker, at vores børn og unge skal kende alle verdensmålene og nødvendigheden af at arbejde med bæredygtighed. De skal samtidig kunne forholde sig til både de miljømæssige, økonomiske og sociale/kulturelle forhold, der knytter sig hertil. Derfor ønskes alle de 17 verdensmål integreret i undervisningen på skolerne i Middelfart Kommune, og alle skoler skal kende og arbejde med de bæredygtighedstiltag, som kommunen er og bliver en del af.

Det er dog vigtigt, at eleverne ikke bliver bange for fremtiden eller taber pusten, når de arbejder med bæredygtighed. De pædagogiske tiltag i undervisningen skal derfor sigte efter et positivt og konstruktivt perspektiv, der synliggør muligheder, og hvor eleverne inviteres til at finde nye og innovative løsninger på verdens udfordringer.