Ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole.

Transporten vil oftest foregå med taxa. Sygebefordringen omfatter kun kørsel mellem bopæl og skole.

For at ansøge om sygekørsel skal du sende en sikker mail via din digitale postkasse på Borger.dk til Kørselskontoret og vedlægge mødetidspunkter samt lægelig dokumentation. 
Bemærk, at Middelfart Kommune ikke betaler for udfærdigelse af evt. lægeattest. Såfremt lægen vælger at opkræve betaling for denne, skal eleven selv afholde denne udgift.

Når Middelfart Kommune har behandlet din ansøgning, modtager du en skriftlig afgørelse med digital post eller brev.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du ansøger eller har spørgsmål, kan du henvende dig telefonisk til Kørselskontoret på tlf. 8888 5101

Luk alle
Åben alle

Elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser kan søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole. Sygebefordringen omfatter kun kørsel mellem bopæl og skole.

Folkeskoleelever kan kun bevilges sygekørsel, hvis de går på distriktsskolen.

Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.

Kørsel til videregående uddannelser, sygehus, læge mm. indgår ikke i ydelsen.

Som udgangspunkt bestræber Middelfart Kommune sig på en så hurtig sagsbehandling som muligt. Sagsbehandlingstiden er typisk indenfor 5 hverdage.