BBR-registeret er et landsdækkende register med oplysninger om bygninger og tekniske anlæg på din ejendom. Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte.

Luk alle
Åben alle

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i BEK. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning

Du skal f.eks. ikke indberette til BBR, hvis du maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Du skal endvidere være opmærksom på, at Erhvervs- og Byggestyrelsen får oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

Udover at være et centralt register, der regulerer store pengestrømme i samfundet, har oplysningerne i registret også betydning for dig på en række områder:

 • Prisen ved ejendomskøb og –salg
 • Sagsbehandlingstiden af byggesager
 • Energimærkning
 • Forsikringen

Det er derfor vigtigt at holde øje med, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger, der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Du kan få din BBR-meddelelse følgende steder:

Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Har du spørgsmål til BBR, kan du kontakte Middelfart Kommune på tlf. 8888 5500.