Det er foreningen, der ansøger kommunen. Som privatperson skal man henvende sig til den forening, man gerne vil være medlem af.

Det er den enkelte forening/institutions opgave at vurdere, om barnet eller den unge falder indenfor kriterierne.

Der er afsat 100.000 kr. til formålet (2023), og midlerne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Fritid på tlf. 8888 5208 eller på sikker mail til Fritid:

Luk alle
Åben alle

Godkendte folkeoplysende foreninger i Middelfart Kommune har mulighed for at søge kommunen om et eller flere fritidspas.

Fritidspasset gives til børn og unge:

  • I alderen 0-17 år - der er mulighed for, at Fritidsrådet kan dispensere for alder,
  • som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter, 
  • hvis fritidsaktiviteten gør, at barnet eller den unge kan styrke sine sociale relationer og kompetencer,
  • og som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet.


Formålet med støtten er, at:

  • Sikre barnet eller den unge et liv på lige vilkår med jævnaldrende.
  • Styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet.
  • Skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber.