Ændrede åbningstider

Fra d. 25. marts til d. 26. juli 2024 vil der være ændrede telefontider hos Hjælpemiddelgruppen. Der vil legeledes være ændrede åbningstider i Straks Service frem til og med d. 16. august 2024.

Telefontid Hjælpemiddelgruppen:
Vores telefontid vil i perioden være fra kl. 8.00 – 12.00. 

Straks Service åbningstider:
Straks Service vil være åben tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.00 – 15.00. 

Der er ingen ændringer i åbningstiderne hos Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemidler til udlån

Luk alle
Åben alle

Hjælpemidler til udlån, også kaldet genbrugshjælpemidler, kan f.eks. være kørestol, rollator, greb og ramper. Der kan også være tale om høretekniske hjælpemidler, synshjælpemidler samt kommunikations- og struktureringshjælpemidler, f.eks. teleslynge, lup og kompenserende app.

Du kan få støtte til et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, og alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Du kan få støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i dit hjem
 • Er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

Der kan ydes hjælp til anskaffelse af det bedste, billigste, egnede hjælpemiddel.

Når du har ansøgt om et hjælpemiddel, bliver du inden for sagsbehandlingsfristen kontaktet af en sagsbehandler for at få uddybet ansøgningen og evt. aftale et besøg hjemme hos dig. Ansøgningen danner altid baggrund for en konkret, individuel vurdering, som fører til en afgørelse.

Vægtprodukter kan også være et behandlingsredskab. Det kan f.eks. være, når produktet anvendes som led i behandling, og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling.

For at behandle sagen efter Servicelovens § 112 skal følgende være afklaret:

 • Der er tale om en varig lidelse og en længerevarende funktionsnedsættelse? Der er brug for dokumentation for udredning (lægeoplysninger).
 • Hvordan er søvnmønsteret?
 • Hvilke vanskeligheder oplever du i hverdagen - i hjemmet og på arbejde/på uddannelse?
 • Er alle behandlingsmuligheder udtømte? Herunder også pædagogiske tiltag og medicinsk behandling.

Hvis oplysningerne viser, at der er grundlag for en afprøvning, vil hjælpemiddelgruppen sørge for at udlåne et vægtprodukt.

For at få en vægtdyne/vægtvest bevilget, skal afprøvningen vise, at dynen/vesten giver dig et øget funktionsniveau i hverdagen.

Særligt ved vægtdynen er det vigtigt at sammenligne hverdagen og søvnmønstret før og under afprøvningen af en vægtdyne. Et søvnskema er et godt redskab til at vise, hvilken effekt dynen har. Hvis der ikke sker væsentlige ændringer, skal dynen/vesten afleveres igen.

Det kan være en god idé at afprøve et vægtprodukt inden ansøgning. Kontakt eventuelt en forhandler. Vi gør opmærksom på, at såfremt du/I har anskaffet eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, vil udgifter til dette ikke blive refunderet.

Du er forpligtiget til at passe på hjælpemidlet, som var det dit eget, og du skal derfor selv sørge for den almindelige vedligeholdelse, herunder løbende at pumpe dæk på kørestol, el-kørestol mv.

Du skal selv betale for udgifter, som følger brugen af hjælpemidlet. Det kan være udgifter til udskiftning og lapning af dæk og slanger, elektriske pærer, el-udgifter til opladning, rengøring.

Har du behov for at skifte dæk og slanger mere end én gang om året, betaler vi for den anden gang. Du skal derfor huske at gemme din kvittering, da vi skal bruge den som dokumentation for første udskiftning.

Går dit hjælpemiddel i stykker, eller vil du returnere et hjælpemiddel, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet på telefon 8888 4696 alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

Du kan også henvende dig i Straks Service, Mandal Allé 17B, Middelfart, alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00. (Bemærk, at der i perioden 25. marts - 28. juni 2024 kun er åbent tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 08.00-15.00.)

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen foreslår.

Hvis du vælger selv at finde et andet hjælpemiddel, skal du være opmærksom på:

 • Du skal have en bevilling samt oplysning om faglige krav til hjælpemidlet.
 • Du skal selv undersøge markedet.
 • Du er selv ansvarlig for, om hjælpemidlet opfylder de stillede krav.
 • Du skal selv betale udgifterne i forbindelse med frit valg, for eksempel transport til afprøvning.
 • Kommunen stiller ikke et hjælpemiddel til rådighed, hvis der er ventetid på levering.
 • Om det valgte firma kan levere reservedele.
 • Leverandøren skal være momsregistreret og kunne fakturere elektronisk.

Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget. Hvis du benytter dig af muligheden for frit valg, vil du højst få refunderet det beløb, som kommunen kunne have købt hjælpemidlet for hos sin leverandør.

Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at skaffe fra en anden leverandør.

Hvis du ønsker at benytte det frie valg, skal du give kommunen give besked, før du køber.

www.hmi-basen.dk finder du oplysninger om ca. 40.000 hjælpemidler samt adresser, telefonnumre, hjemmesideadresser, e-mailadresser m.v. på godt 450 danske hjælpemiddelleverandører.

Straks Service

Luk alle
Åben alle

Adresse

Straks Service
Mandal Allé 17 B
5500 Middelfart

 

Straks Service har åbent:

Straks Service har åbent for personlig henvendelse kl. 8.00 til 15.00 alle hverdage.

(Bemærk, at der i perioden 25. marts - 28. juni 2024 kun er åbent i Straks Service tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 08.00-15.00.)

 

Hjælpemiddeldepotets telefontid er kl. 8.00 til 15.00 alle hverdage. Tlf. 8888 4696.

 

Som borger i Middelfart Kommune har du ret til et hjælpemiddel, hvis du opfylder kriterierne i Lov om Social Service

 • hvis du har en varig funktionsnedsættelse,
 • hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe din varige funktionsnedsættelse,
 • hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette din hverdag.

Opfylder du ovennævnte kriterier, kan du få bevilget og udleveret hjælpemidlet med det samme, hvis det er på lageret. Du får vejledning i brugen af det og kan låne det med hjem.

Straks Service er et tilbud om hurtig og effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om forholdsvis ukomplicerede problemstillinger.

Terapeuten vurderer din funktionsnedsættelse på stedet og taler med dig om årsagen til din varige funktionsnedsættelse. Hvis det er nødvendigt at indhente helbredsoplysninger fra din læge, eller komme på besøg i dit hjem, skal du som udgangspunkt lave en digital ansøgning. Er dette tilfældet, kan din sag ikke behandles på stedet.

I Straks Service kan du søge om:

 • Albuestokke
 • Rollator
 • Transportkørestol
 • Strømpepåtager
 • Badebænk
 • Toiletstol
 • Toiletforhøjer
 • Udskiftning af standard pude til kørestol

Vi kan ikke tilbyde behandling af ansøgninger om boligindretning, handicapbiler, børnehjælpemidler, teknologiske hjælpemidler, kommunikations- eller synshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og andre særlige hjælpemidler.

Det er nødvendigt med en fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at møde i Straks Service i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel.

Fuldmagten skal beskrive hvilket hjælpemiddel du søger og hvem der får fuldmagt til at søge på dine vegne.

Fuldmagten skal underskrives af dig.

Der er også mulighed for at vedkommende henter en skabelon til fuldmagt i Straks Service, som du kan udfylde.

Hvis du ikke har mulighed for at møde i straks-service i forbindelse med din ansøgning om transportkørestol, men sender en anden, er det nødvendigt at udfylde et målskema. Dette kan afhentes i Straks Service.

 

Transportkørestole på bibliotekerne pr. 1. februar 2020

Det er muligt at låne en transportkørestol fra 1. februar 2020 på dit lokale bibliotek i deres åbningstid. Lånet er en uge med mulighed for forlængelse.

Straks Service kan lave mindre reparationer og justeringer af rollatorer og transportkørestole. Du kan også aflevere hjælpemidler, som du ikke længere har behov for.

Kropsbårne hjælpemidler

Personlige hjælpemidler - også kaldet kropsbårne hjælpemidler - bevilges efter Serviceloven § 112. Et personligt hjælpemiddel er specielt velegnet til lige præcis din funktionsnedsættelse.

Nogle hjælpemidler er godkendte standardprodukter, og nogle bliver lavet specielt til dig.

Luk alle
Åben alle

Når du er erklæret proteseegnet af den afdeling, du har været til genoptræning på, skal du sende en digital ansøgning til Hjælpemiddelgruppen.

Arm- og benproteser bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Du kan få støtte til køb af brystprotese, hvis du har fået bortopereret enten det ene eller begge bryster.

Brystproteser bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Du kan som udgangspunkt få støtte til én protese og én skifteprotese ved førstegangsbevilling og derefter til udskiftning af én protese med mindst 1 års mellemrum.


Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Brystproteser (implantater), der skal indopereres
 • Brystproteser til midlertidigt brug under rekonstruktion
 • Særlige brystprotesemodeller til fritidsaktiviteter
 • Undertøj og badedragter
 • Soveproteser
 • Brystproteser med massage
 • Hudpræparater til brug i forbindelse med brystproteser.

Du kan få støtte til en paryk eller toupé, hvis du har en varig, vansirende skaldethed, som følge af sygdom, operation eller ulykke. Almindelig skaldethed og hårtab, som f.eks. aldersbetinget hårtab, tyndt hår, ”måne” osv. betragtes ikke som vansirende skaldethed.

Du skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømt.

Parykker/toupéer bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Der gives som udgangspunkt støtte til én paryk/toupé og én til skiftebrug ved førstegangsbevilling og derefter til udskiftning af den ene med mindst 6 måneders mellemrum eller dem begge med mindst 12 måneders mellemrum.

Ved en atypisk hovedform kan der gives støtte til individuel tilpasning af paryk.

Ved påvist overfølsomhed overfor kunstfiberhår, kan der gives støtte til paryk/toupé med ægte hår.

 

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Hårextensions (forlængelse af eget hår)
 • Vask og vedligeholdelse af parykken
 • Parykker ved midlertidigt hårtab som følge af behandling, f.eks. kemoterapi - i det tilfælde er det sygehuset, der kan bevilge paryk eller toupé.

Du kan få støtte til ortopædisk fodtøj, ortopædiske indlæg eller tilretning af almindeligt fodtøj, hvis du har varige og svære foddeformiteter, jf. nedenstående indikationer, hvor det er påvist, at generne af din foddeformitet kan afhjælpes med hjælpemidlet.

Samtlige indikationer i det enkelte punkt skal være opfyldt.

For at få bevilget fodindlæg, skal det derudover være påvist, at du, uden brug af indlæg, ville være nødt til at bruge ortopædisk fodtøj.

 

Indikationer i Bekendtgørelsens bilag 1

 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb og f.eks. klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta).

 

Eksempler på foddeformiteter, som IKKE er af tilsvarende sværhedsgrad:

 • Svært forfodsfald og følgelidelse i form af klostillede tæer/skæv storetå
 • Moderat forfodsnedsynkning og begyndende funktionel platfod
 • Let muskelsvækkelse over begge fodled med indaddrejning af fodleddene

 

Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Som udgangspunkt gives støtte til ét par ortopædisk fodtøj hver 18. måned.

Som førstegangsansøger kan du søge om reservefodtøj efter 3 måneders afprøvning af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer.

Hvis du har behov for ortopædisk fodtøj til forskellige årstider og formål, skal du kunne dokumentere, at du har behov for det, og at brugen ikke er meget begrænset.

Der gives som udgangspunkt støtte til 1 stk./par ortopædiske indlæg og 1 stk./par til skiftebrug ved førstegangsbevilling og derefter til udskiftning med mindst 1 års mellemrum.

Du skal selv betale en del af udgifterne, når du er bevilget ortopædisk fodtøj. Egenbetalingen er lovreguleret og fastsættes for ét år af gangen og udgør pr. 1. januar 2021

Kr. 940 inkl. moms pr. par for voksne og kr. 520 inkl. moms pr. par for børn

 

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Indlæg ved almindelig platfod eller ved blød platfod hos børn
 • Indlæg til aflastning ved alm. forfodsnedsynkning
 • Indlæg til aflastning af hælspore
 • Standard fodindlæg eller standardpelotter
 • Almindeligt fodtøj uden ortopædiske effekter

Du kan få støtte, hvis du har forskel på dine fødder, som svarer til mindst 2 hele skonumre.

Du skal selv betale 50% af udgifterne, når du er bevilget støtte til køb af almindeligt fodtøj med størrelsesforskel.

Tilskuddet er lovreguleret og fastsættes for ét år ad gangen. Pr. 1. januar 2021 udgør tilskuddet pr. par maks. 1540,00 kr.

F.eks. dropfodsskinne, håndledsskinne, korset, knæskinne/-bandage osv.

Du kan få støtte til skinner og bandager med en korrigerende, aflastende eller støttende funktion, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Det er en forudsætning, at skinnen/bandagen gør dig i stand til at udføre en funktion, som du ikke kan uden brug af den.

Skinner/bandager bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Som udgangspunkt gives der støtte til skinner/bandager efter behov.

 

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Skinner/bandager, hvis primære formål er lindring af smerter.
 • Skinner/bandager, der bruges til forebyggelse af kontrakturer og fejlstillinger.
 • Skinner/bandager, der bruges som led i behandling, f.eks. til midlertidig korrektion.

Du kan få støtte, hvis du har en varig urin- eller afføringsinkontinens. Du skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømt.

Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, før der kan bevilges bleer og katetre.

Bleer og katetre bevilges som udgangspunkt af kommunens sygepleje ved henvendelse til Kontinensinstruktøren på tlf. 8888 4617.

Hjælpemidlerne vælges efter princippet bedst egnet og billigst.

Du kan få støtte, hvis du har en varig stomi som følge af en operation:

 • Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
 • Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
 • Urostomi (kunstig udføring af urinveje)

Stomihjælpemidler bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

For kolostomi og ileostomi gives som udgangspunkt støtte til poser, plader og klæbefjerner.
For urostomi gives som udgangspunkt støtte til poser, plader, klæbefjerner, og urinopsamlingsposer.

 

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Plejehjælpemidler med undtagelse af klæbefjerner.

Du kan få støtte, hvis du har fået konstateret diabetes og er i behandling med enten tabletter eller injektioner/insulin og selv skal foretage målinger og injektioner i hjemmet.

 

Hvis du er tabletbehandlet kan du få støtte til:

 • 150 stk. teststrimler til blodsukkermåling og 150 stk. lancetter pr. år.

 

Hvis du er både tablet- og/eller injektions-/insulinbehandlet kan du få støtte til:

 • Teststrimler til blodsukkermåling
 • Lancetter
 • Pen kanyler
 • Fingerprikker
 • Blodsukkermåleapparat. Dette er en engangsbevilling og dækkes med 50 % af udgiften.
 • Flergangsinsulinpen

Støtten gives efter behov.

 

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Insulinpenne inklusiv insulin
 • Engangssprøjter til insulinpumpebrugere
 • Kanylebøtter.

 


Får du hjælp af sygeplejen/hjemmeplejen, sørger de for at tage de nødvendige hjælpemidler med ud til dig.

Forbrugsgoder

Luk alle
Åben alle

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til almindeligt forbrug og forhandles bredt, men som kan fungere som et hjælpemiddel, f.eks. el-køretøjer eller en hvilestol med særlig el-funktion. Der er ofte en egenbetaling.

For at kunne få bevilget et forbrugsgode, skal du have et varigt fysisk eller psykisk handicap og heraf nedsat funktionsevne, og forbrugsgodet skal udgøre en væsentlig lettelse i din dagligdag og gøre dig mest mulig selvhjulpen.

Tilskuddet er som udgangspunkt 50% af prisen på et standardprodukt, og du skal selv indkøbe det, efter at det er bevilget. Forbrugsgodet kan kun bevilges én gang.

Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder:

 • Som normalt indgår i sædvanligt indbo (f.eks. 2 hjulede el-cykler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tablets)
 • Som koster under 500 kr. (f.eks. gribetang)
 • Som du har anskaffet, før du har ansøgt og fået en bevilling

Når du har ansøgt om et forbrugsgode, bliver du inden for sagsbehandlingsfristen kontaktet af en sagsbehandler for at få uddybet ansøgningen og evt. aftale et besøg hjemme hos dig. Ansøgningen er altid en konkret, individuel vurdering, som fører til en afgørelse.

Forbrugsgodet er din ejendom, så du skal selv stå for udgiften til reparation, drift, vedligehold samt udskiftning.

For at få støtte til et el-køretøj skal du blandt andet opfylde følgende kriterier:

 • Du har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, fx en meget nedsat gangfunktion
 • Din lidelse er varig, hvilket betyder, at der ikke er flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand.
 • Du har meget svært ved at færdes i nærområdet og dermed deltage i forskellige aktiviteter og klare dagligdagen uden brug af el-køretøj.
 • Du har et væsentligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis ved fx offentlige transportmidler, cykel eller egen bil.
 • Du har behov for el-køretøj for at kunne passe dit arbejde.
 • Du skal kunne færdes forsvarligt i trafikken.

Sagsbehandlingen foregår ved, at vi undersøger, hvordan du kommer omkring i dag, hvor ofte du har behov for at komme ud, om det er på alle årstider, hvad du færdes til, og hvordan du i øvrigt klarer dig.

Vi undersøger, hvordan du går. Vi vurderer din trafiksikkerhed og laver evt. en praktisk afprøvning sammen med dig. Vi taler også om, hvor du ville kunne opbevare el-køretøjet og en oplader sikkert og forsvarligt.

Vi kan have brug for lægeoplysninger.

Herefter vurderer vi din sag, og du modtager en afgørelse fra os. 

Hvis du bliver bevilget et el-køretøj, skal du som udgangspunkt selv betale 50% af udgiften på et standardprodukt. Du skal selv afholde udgifter til drift, vedligeholdelse og reparation.

I særlige tilfælde kan hjælpen bevilges som et udlån uden egenbetaling.

Boligindretning

Luk alle
Åben alle

Boligindretning kan være små ændringer, f.eks. at fjerne dørtrin, trappelift, skylle/tørretoilet eller store ændringer som f.eks. til- og ombygninger.

For at kunne få bevilget en boligindretning, skal du have en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og boligindretningen skal være en nødvendighed for at gøre boligen bedre egnet for dig at bo i.

Du kan ikke få støtte til en boligindretning, hvis boligindretningen har karakter af istandsættelse eller modernisering. Du kan normalt ikke få støtte til en boligindretning, der er iværksat før ansøgning og bevilling.

Når du har ansøgt om en boligindretning, bliver du inden for sagsbehandlingsfristen kontaktet af en sagsbehandler for at få uddybet ansøgning og evt. aftale et besøg hjemme hos dig. Ansøgningen er altid en konkret, individuel vurdering, som fører til en afgørelse.

 

Særligt om reetablering

Hvis du bor i ejerbolig, kan du ikke få reetableret boligindretningen. Hvis du bor i lejebolig, skal der laves aftale med udlejer om reetablering, inden boligindretningen kan laves.

 

En boligindretning bliver din ejendom, og du skal som udgangspunkt selv bestille og betale for drift, vedligehold, reparationer og eventuel flytning til anden bolig.

Ved boligindretning er der mulighed for frit valg af håndværker og materialer.

 

Ved frit valg af håndværker skal du være opmærksom på:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, som beskriver kravene til boligindretningen.
 • Du kan højst få dækket den pris, der svarer til kommunens tilbud.
 • Håndværkeren skal være faglært, momsregistreret og kunne fakturere elektronisk.
 • Det er dit ansvar, at kravene opfyldes.
 • Du afregner din del direkte med håndværkeren.
 • Er du lejer, skal du have aftale med udlejer.

 

Ved frit valg af materiale skal du være opmærksom på:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, der beskriver kravene til materialer.
 • Du kan højst få dækket den pris, der svarer til kommunens tilbud.
 • I visse tilfælde indgås aftale om tilbagelevering til kommunen.
 • Der tages ikke pant i værdiforøgelse af ejendommen som følge af andet materialevalg.
 • Du afregner din del direkte med håndværkeren.
 • Hvis du frit vælger både håndværker og materialer, skal materialevalget fremgå af faktura.
 • Er du lejer, skal du have aftale med udlejer.

Handicapbil

Støtte til køb af bil er:

 • Støtte til billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit og delvist afdragsfrit lån, der løber over 8 år.
 • Fritagelse for betaling af afgift efter brændstofforbrug / vægtafgift. Ved dieselbil dog ikke dieseludligningsafgiften.
 • Tilskud til særlig indretning.
 • Tilskud til kørekort, hvis betingelser for støtte til køb af bil er opfyldt.
 • Betaling af lægeerklæring ved fornyelse af kørekort, hvis der er påtegnelse om særlig indretning.
Luk alle
Åben alle

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

 • Vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil (kørsel til og fra arbejde). Du skal have et job på bevillingstidspunktet.
 • Vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
 • Forringer din evne til at færdes, i tilfælde, hvor du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Du skal have forringet evne til at færdes, og du skal være forhindret i at bruge andre transportformer, herunder kørselsordninger til læge og sygehus, el-køretøj, Flex- og Plustur, Flextrafik Handicapkørsel, DSBs handicapservice.

Du/I, som forælder eller plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Forældre/plejeforældre kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.
Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

Når du har ansøgt om støtte til køb af bil, bliver du inden for sagsbehandlingsfristen kontaktet af en sagsbehandler for at få uddybet ansøgning og evt. aftale et besøg hjemme hos dig. Ansøgningen er altid en konkret, individuel vurdering, som fører til en afgørelse.

Støtten ydes efter en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold, samt din manglende evne til at færdes.

Der lægges vægt på:

 • Lægelig beskrivelse af helbredsmæssige forhold.
 • Konkrete følger af funktionsnedsættelsen og gangdistance.
 • Kørselsbehov.
 • Mulighed for anvendelse af andre transportformer, herunder offentlige transportmidler.
 • I hvilken udstrækning vil egen bil medvirke til, at du kan fungere i dagligdagen.

Du skal selv medvirke til at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for, at ansøgningen kan afgøres. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra alle muligheder i den sociale lovgivning.

Lånet skal anvendes

 • til en fabriksny bil eller
 • til en brugt bil, der tidligere er bevilget efter servicelovens § 114 og samtidig er under to år gammel fra første registrering eller
 • til en fabriksny bil, som du eller en anden person i husstanden, har købt inden for det sidste år.

 

For øvrige vilkår for lån gælder det:

 • At bilen så vidt muligt skal dække dit totale kørselsbehov.
 • At bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv nødvendig indretning.
 • At bilen ikke må overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid.
 • At bilen ikke må stilles som pant eller andre former som sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den.
 • At de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.
 • At kommunen er berettiget til at optage pant i bilen til sikkerhed for det ydede lån.
 • Hvis grundlaget for bevilling af støtte bortfalder, kan der træffes afgørelse om, at lånet inddrages og afvikles.

 

Merkøb

Du kan efter bevilling af støtte til køb af bil vælge at købe en anden bil under forudsætning af:

 • At bilen vurderes at dække kørselsbehovet i en 8 årig periode ud fra samme kriterier, som den billigst egnede bil.
 • At du selv betaler differencen mellem det bevilgede lån og bilens pris.

 

Beregning og tilbagebetaling

Lånet løber over 8 år, og hvor stor en del af lånet, der skal tilbagebetales, afhænger af din indkomst - dog skal du som minimum betale halvdelen tilbage.
Der er mulighed for, at du kan få afdragsfrihed, hvis du er under erhvervsrettet uddannelse.

 1. Du indsender udfyldt ansøgningsskema.
 2. Du modtager en kvitteringsskrivelse med oplysning om Middelfart Kommunes sagsbehandlingsfrist samt et spørgeskema. Du indsender udfyldt spørgeskema.
 3. Du vil blive kontaktet af din sagsbehandler, når sagen startes.
 4. I vil sammen finde et tidspunkt til en samtale om din ansøgning.
 5. Ofte bliver der lavet en gangvurdering i forbindelse med mødet.
 6. Din sagsbehandler indhenter yderligere helbredsoplysninger.
 7. Du vil få mulighed for at gennemlæse og kommentere oplysninger i sagen, du ikke er bekendt med. (Partshøring)
 8. Sagen bliver afgjort på et bilmøde.
 9. Hvis du ikke er berettiget til støtte, vil du modtage en skriftlig afgørelse.
 10. Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen.
 11. Hvis du er berettiget til støtte til køb af en bil, vil du blive kontaktet i forhold til afprøvning af bil.
 12. Inden afprøvningen snakker du og sagsbehandler om, hvilke krav der skal stilles til bilen.
 13. Bilafprøvninger tager udgangspunkt i den billigste bil, der forventes at indfri kravene.
 14. Når I har fundet frem til billigst, egnede bil/løsning, vil du modtage en skriftlig afgørelse.
 15. Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen.
 16. Du skal efterfølgende selv ud og købe bilen.
 17. Forhandleren skal sende slutseddel til hjælpemiddelgruppen.
 18. Slutsedlen og en evt. salgspris af gammel bil, som der er givet støtte til, skal godkendes af sagsbehandler, inden et lån kan beregnes.
 19. Herefter laves en beregning af lån og gældsbrev.
 20. Afdragsordningens størrelse fremgår af gældsbrevet.
 21. Når gældsbrevet er underskrevet, bliver der lavet klausuleringspapirer til brug for registreringen af bilen.

Du må forvente, at sagsbehandlingen om støtte til køb af bil er omfattende, da sagsbehandlingen kan involvere mange parter, f.eks. læge, speciallæge, motorsagkyndig, embedslæge, arbejdsgiver, uddannelsessted, genoptræningscenter, fysioterapeut mv.

Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil 8 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte.

Der kan ydes støtte inden udløbet af perioden på de 8 år, når:

 1. Det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres at udskiftning af bil er nødvendig.
 2. Bilen er totalskadet.
 3. Bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring i ansøgerens funktionsevne.
 4. Bilen ikke kan repareres, eller...
 5. ...det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store.

Kommunikations- og struktureringshjælpemidler

IKT-konsulenterne i Middelfart Kommune bevilliger informations- og kommunikations-teknologiske (IKT) hjælpemidler samt hjælpemidler til strukturering i hverdagen. De tilbyder også rådgivning og vejledning i brug af det hjælpemiddel, du har fået bevilliget.

Luk alle
Åben alle

Du kan henvende dig direkte til IKT-konsulenterne ved at ringe i telefontiden. Du kan også kontakte IKT-konsulenterne på mail eller via borger.dk.

Når du henvender dig, opretter vi en ansøgning. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem. Du vil blive ringet op af en IKT-konsulent for uddybning af ansøgningen og evt. aftale om besøg i hjemmet eller et andet sted. Afhængig af din situation og hvad der søges om, vil vi bede om tilladelse til at indhente lægeoplysninger.


Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Tlf. 7211 3399
Telefontid mandag og torsdag kl. 9.00-10.00


IKT-konsulenter:

Helle Refsgaard Christiansen
Mail: helle.christiansen@middelfart.dk 

Sanne Hermansen
Mail: sanne.hermansen@middelfart.dk 

Tilbuddet er gratis og gælder børn og voksne i Middelfart Kommune, som har en funktionsnedsættelse f.eks. blinde eller svagtseende, ordblinde samt personer med kognitive og fysiske vanskeligheder.

For blinde og svagtseende kan det være f.eks.:

 • Bevilling af PC’er med synskompenserende programmer, der forstørrer og læser tekst op
 • Bevilling af speciel hardware
 • Vejledning i brug af kompenserende software

 

For ordblinde kan det være hjælpemidler til afhjælpning af læse-, stave- og skrivevanskeligheder f.eks.:

 • Ordforslags- og oplæsningsprogrammer
 • Kompenserende apps og vejledning i brug af dem

 

For personer med kognitive vanskeligheder, kan det være bevilling af og vejledning i brug af f.eks.:

 • Struktureringshjælpemidler
 • Billedkommunikation
 • Indbyggede funktioner i smartphones/tablets

 

For personer med fysiske funktionsnedsættelser, der forhindrer almindelig betjening af pc, kan det være bevilling af og vejledning i brug af f.eks.:

 • 0/1-kontakter
 • Øjenstyringsprogrammer

 

Hvis der er behov for det, kan tilbuddet også indeholde kompenserende specialundervisning.

Høreapparater

Ansøgning om høreapparat

Du skal rette henvendelse til Region Syddanmark, hvis du f.eks. ønsker at ansøge om høreapparater. Vi henviser til regionens hjemmeside, hvis du ønsker at vide mere om eksempelvis, hvordan du søger om høreapparater.

 

Bestilling af batterier

Bestil via hjemmesiden www.oticon.dk/bestil-batterier
- eller ring til Oticon på tlf. 3226 9098 på hverdage mellem kl. 8-16.

Batterierne sendes direkte til din bopæl indenfor få dage.

Befordring i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler

Luk alle
Åben alle

Borgere, som har behov for befordring i forbindelse med afprøvning og udlevering af bevilligede hjælpemidler, kan få kørsel, hvis de på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte den kollektive trafik.

Der ydes kun kørsel fra bopæl/opholdsadresse og til nærmeste leverandør. Ønskes benyttet anden leverandør, skal man selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Der kan kun ydes befordring eller befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr. Dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner.

Hvis du opfylder kriterierne for at kunne få kørsel, kan du kontakte Kørselskontoret på tlf. 8888 5101 eller på sikker post for at bestille kørsel.

Sagsbehandlingsfrister

Luk alle
Åben alle
 • Rollator, badebænk, bækkenstol, toiletforhøjer: 5 uger
 • Øvrige genbrugshjælpemidler: 12 uger
 • Servicehund: 18 måneder

Hastesager afgøres inden for 2-3 dage.

 • Stomimateriale, katheter, diabetes materialer, bleer: 3 uger
 • Øvrige kropsbårne hjælpemidler: 8 uger
 • 8 måneder

Sagsbehandlingstidens længde afhænger af eksterne samarbejdspartnere.

 • Små ændringer under 50.000 kr.: 4 måneder
 • Store ændringer over 50.000 kr.: 6 måneder


Sagsbehandlingstidens længde afhænger af eksterne samarbejdspartnere