Du skal have en betydelig og varig nedsat funktionsevne, som betyder, at du ikke kan benytte:

  • Tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen
  • Voksentandplejen
  • Omsorgstandplejen


Du er omfattet af målgruppen til specialtandplejen, hvis du:

  • Er sindslidende
  • Er udviklingshæmmet
  • Har cerebral parese
  • Har autisme
  • Er sklerosepatient

Både voksne og børn kan benytte specialtandplejen.