Luk alle
Åben alle

Byrådsmøde den 3. juni 2024

Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet (Pkt. 444)

Byrådsmøde den 8. april 2024

Ændringer af personlige stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget (Pkt. 419)

Byrådsmøde den 4. marts 2024

Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet (Pkt. 415)

Byrådsmøde den 10. januar 2024

Udpegning af nye personlige stedfortrædere til Handicaprådet (Pkt. 381)

Byrådsmøde den 4. december 2023

Steffen Daugaard(O) blev udpeget som KL-delegeret, og Lars Vigsø (A) og Regitze Tilma (V) blev udpeget som stedfortrædere for delegeret (Pkt. 376).

Venstres byrådsgruppe ønsker at omkonstituere sig pr. 1. januar 2024 (Pkt. 377):

 • Kent Mosgård(V) indtræder som medlem af Børn- og Ungeudvalget
 • Irene Tørnæs(V) udtræder som medlem af Børn- og Ungeudvalget
 • Anders Møllegård(V) udpeges til følgende poster, i stedet for Regitze Tilma:
  - Grønt Råd
  - Handicaprådet
  - Middelfart Erhvervsråd

Byrådsmøde den 2. oktober 2023

Venstres byrådsgruppe ønsker at omkonstituere sig pr. 2. oktober 2023 (Pkt. 329).

 • Anders Møllegård (V) indtræder som medlem af Økonomiudvalget
 • Regitze Tilma (V) udtræder som medlem af Økonomiudvalget
 • Anders Møllegård (V) indtræder tillige i valgbestyrelserne og som KL delegeret i stedet for Regitze Tilma (V)

Byrådsmøde 14. august 2023

 • Udpegning af nyt medlem til nyt medlem til Handicaprådet (Pkt. 304)

Byrådsmøde 6. februar 2023

 • Udpegning af nyt medlem til Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven (Pkt. 197)

Byrådsmøde 5. december 2022

 • Udpegning af bestyrelsesmedlem til Middelfart Gymnasium (Pkt. 171)

Byrådsmøde 3. oktober 2022

 • Udpegning af 1 repræsentant til bestyrelsen for LAG MANK 2023-2027 (Pkt. 134)

Byrådsmøde 15. august 2022

 • Udpegning af ny personlig stedfortræder til Handicaprådet indstillet af Bedre Psykiatri (Pkt. 113)

Byrådsmøde 30. maj 2022

 • Underskriftsbemyndigelse (Pkt. 84)

Byrådsmøde 7. februar 2022

 • Udpegning af supplerende medlemmer og personlige stedfortrædere til Handicaprådet (Pkt. 22)

Byrådsmøde 10. januar 2022

 • Udpegning af medlemmer og suppleanter til Fritidsrådet indstillet af brugerne (Pkt. 8)
 • Udpegning af suppleant til bestyrelsen for Middelfart Ungdomsskole (Pkt. 9)

Referater fra konstituerende møder d. 1. december 2021

Luk alle
Åben alle

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Alex Gren (A) Allan Buch (A)
Anders Møllegård (V) Anna Poulsen Broen (F) Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V) Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Jes Rønn Hansen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kromann (V)
John Kruse (A)
Jonas Rene Jensen (D) Kaj Johansen (A) Karin Riishede (V) Kent Mosgård (V) Lars Vigsø (A)
Lasse Schmücker (0) Linda Johnsen (F) Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A) Steffen Daugaard (0) Ulla Sørensen (A)

Afbud:
Ingen afbud.


Dagsorden
1. Valg af formand 2
2. Valg af næstformænd
3. Konstituering af udvalg, kommissioner og nævn m.v. pr. 1. januar 2022 5
4. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester 32


Lukket referat

Ingen sager.

 

1. Valg af formand

Sagsnr.: 2021-009457 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Valg af formand.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet foretager valg af borgmester for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Valg af borgmester sker i henhold til styrelseslovens § 6 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2. Valgt til Middelfart Byråd for perioden 1.1.2022 - 31.12.2025 er:
1. Johannes Lundsfryd Jensen, Socialdemokratiet
2. Regitze Tilma, Venstre
3. Steen Dahlstrøm, Socialdemokratiet
4. Anders Møllegård, Venstre
5. Jes Rønn Hansen, Socialdemokratiet
6. Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti
7. Anna Poulsen Broen, SF - Socialistisk Folkeparti
8. Jens Backer Mogensen - Socialdemokratiet
9. Karin Riishede - Venstre
10. Jacob Nielsen - Socialdemokratiet
11. Line Thingberg - Venstre
12. Lars Kristian Vigsø - Socialdemokratiet
13. Ulla Sørensen - Socialdemokratiet
14. Steffen Daugaard - Dansk Folkeparti
15. Kent Mosgård - Venstre
16. Lasse Schmücker - Enhedslisten - De Rød-Grønne
17. Kaj Johansen - Socialdemokratiet
18. John Kromann - Venstre
19. John Kruse - Socialdemokratiet
20. Allan Buch - Socialdemokratiet
21. Jonas Rene Jensen - Nye Borgerlige
22. Christian Lynggaard Pedersen - Det Konservative Folkeparti
23. Alex Gren, Socialdemokratiet
24. Linda Johnsen, SF - Socialistisk Folkeparti
25. Irene Tørnæs, Venstre

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Johannes Lundsfryd Jensen blev bragt i forslag som borgmester. Johannes Lundsfryd Jensen blev valgt som borgmester af 24 medlemmer. Christian Lynggaard Pedersen (C) stemte imod.

 2. Valg af næstformænd

Sagsnr.: 2021-009457 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Valg af næstformænd.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet foretager valg af. 1. viceborgmester og 2. viceborgmester for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Valg af 1. og 2. viceborgmester sker i henhold til styrelseslovens § 6 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Ulla Sørensen blev bragt i forslag som første viceborgmester. Ulla Sørensen blev valgt som første viceborgmester.
Steffen Daugaard blev bragt i forslag som anden viceborgmester. Steffen Daugaard blev valgt som anden viceborgmester.

 

3. Konstituering af udvalg, kommissioner og nævn m.v. pr. 1. januar 2022

Sagsnr.: 2021-009457 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af udvalg, kommissioner og nævn m.v. pr. 1. januar 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet foretager valg af Økonomiudvalg og stående udvalg samt udpegning og indstillinger til udvalg, kommissioner og nævn mv. for periode 1.1.2022 - 31.12.2025.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Alle grupper i Middelfart Byråd har aftalt at indgå fælles aftale om konstituering for den kommende byrådsperiode.

Valg af Økonommiudvalg og de stående udvalg samt udpegning og indstillinger til udvalg, kommissioner og nævn mv. pr. 1. januar 2022 - 31. december 2025 er således sket i enighed.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Bilag:
Konstitueringsliste (PDF)

Beslutning:
Byrådet godkendte Konstitueringsliste dateret den 1. december 2021.

 

4. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester

Sagsnr.: 2021-009457 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Vederlag til 1. og 2. viceborgmester.

Forvaltningen foreslår:
Det indstilles, at 1. viceborgmester i valgperioden 2022 - 2025 ydes et vederlag, der svarer til 5
% af borgmesterens vederlag, og at 2. viceborgmester i valgperioden 2022 - 2025 ydes et vederlag, der svarer til 5 % af borgmesterens vederlag.

Sagsbeskrivelse:
Det samlede vederlag til 1. og 2. viceborgmester kan højest udgøre 10 % af borgmesterens vederlag, jf. styrelseslovens § 34, stk. 2, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 12.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Indstillingen godkendt.

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:10 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Alex Gren (A)
Anna Poulsen Broen (F) Kent Mosgård (V)
Lars Vigsø (A)
Lasse Schmücker (0)

Afbud:
Allan Buch (A) Anders Møllegård (V)
Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V) Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Jes Rønn Hansen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kromann (V)
John Kruse (A)
Jonas Rene Jensen (D) Kaj Johansen (A) Karin Riishede (V) Linda Johnsen (F)
Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A) Steffen Daugaard (0) Ulla Sørensen (A)


Dagsorden
1. Konstituering af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 2
Lukket referat
Ingen sager.


1. Konstituering af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 2021-009462 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand.
• At udvalget vælger næstformand.

Sagsbeskrivelse:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Lars Vigsø blev valgt som formand.

Lasse Schmücker blev valgt som næstformand.

 

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:15 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Anna Poulsen Broen (F) Jacob Nielsen (A)
Jes Rønn Hansen (A) John Kromann (V) Kent Mosgård (V)

Afbud:
Alex Gren (A) Allan Buch (A)
Anders Møllegård (V) Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V)
Jens Backer Mogensen (A) Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kruse (A)
Jonas Rene Jensen (D) Kaj Johansen (A) Karin Riishede (V) Lars Vigsø (A)
Lasse Schmücker (0) Linda Johnsen (F) Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A) Steffen Daugaard (0) Ulla Sørensen (A)


Dagsorden
1. Konstituering af Miljø- og Energiudvalget

Lukket referat
Ingen sager.1. Konstituering af Miljø- og Energiudvalget

Sagsnr.: 2021-009464 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Miljø- og Energiudvalget. Udvalgets navn vil blive ændret til Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand.
• At udvalget vælger næstformand.

Sagsbeskrivelse:
Miljø- og Energiudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Jacob Nielsen blev valgt som formand.

Anna Poulsen Broen blev valgt som næstformand.

 

 

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:20 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
John Kruse (A) Lars Vigsø (A) Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Steffen Daugaard (0)

Afbud:
Alex Gren (A) Allan Buch (A)
Anders Møllegård (V) Anna Poulsen Broen (F) Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V)
Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Jes Rønn Hansen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kromann (V)
Jonas Rene Jensen (D) Kaj Johansen (A) Karin Riishede (V) Kent Mosgård (V) Lasse Schmücker (0) Linda Johnsen (F) Regitze Tilma (V) Steen Dahlstrøm (A) Ulla Sørensen (A)


Dagsorden
1. Konstituering af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 2
Lukket referat
Ingen sager.


1. Konstituering af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsnr.: 2021-009459 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand
• At udvalget vælger næstformand

Sagsbeskrivelse:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Morten Weiss-Pedersen blev valgt som formand. Steffen Daugaard blev valgt som næstformand.

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:25 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Alex Gren (A) Christian Pedersen (C) Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Jonas Rene Jensen (D) Karin Riishede (V)
Line Thingberg (V)

Afbud:
Allan Buch (A) Anders Møllegård (V)
Anna Poulsen Broen (F) Irene Tørnæs (V)
Jes Rønn Hansen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kromann (V)
John Kruse (A) Kaj Johansen (A) Kent Mosgård (V) Lars Vigsø (A)
Lasse Schmücker (0) Linda Johnsen (F)
Morten Weiss-Pedersen (C) Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A) Steffen Daugaard (0) Ulla Sørensen (A)


Dagsorden
1. Konstituering af Skoleudvalget 2
Lukket referat
Ingen sager.


1. Konstituering af Skoleudvalget

Sagsnr.: 2021-009461 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Skoleudvalget.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand.
• At udvalget vælger næstformand.

Sagsbeskrivelse:
Skoleudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Jens Backer Mogensen blev valgt som formand. Karin Riishede blev valgt som næstformand.

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:30 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Allan Buch (A) Anders Møllegård (V) Lasse Schmücker (0) Regitze Tilma (V) Steen Dahlstrøm (A)

Afbud:
Alex Gren (A)
Anna Poulsen Broen (F) Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V)
Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Jes Rønn Hansen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kromann (V)
John Kruse (A)
Jonas Rene Jensen (D) Kaj Johansen (A) Karin Riishede (V) Kent Mosgård (V)
Lars Vigsø (A) Linda Johnsen (F) Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Steffen Daugaard (0)
Ulla Sørensen (A)


Dagsorden
1. Konstituering af Teknisk Udvalg 2
Lukket referat
Ingen sager.


1. Konstituering af Teknisk Udvalg

Sagsnr.: 2021-009463 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand.
• At udvalget vælger næstformand.

Sagsbeskrivelse:
Teknisk Udvalg skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Regitze Tilma blev valgt som formand.

Steen Dahlstrøm blev valgt som næstformand.

Referat - Konstituering Byrådet 2022 - 2025

1. december 2021 kl. 16:35 Mødested: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Christian Pedersen (C) Irene Tørnæs (V)
Jes Rønn Hansen (A) John Kromann (V) Kaj Johansen (A) Linda Johnsen (F) Ulla Sørensen (A)

Afbud:
Alex Gren (A) Allan Buch (A)
Anders Møllegård (V) Anna Poulsen Broen (F) Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A) Johannes Lundsfryd Jensen (A) John Kruse (A)
Jonas Rene Jensen (D) Karin Riishede (V) Kent Mosgård (V)
Lars Vigsø (A)
Lasse Schmücker (0) Line Thingberg (V)
Morten Weiss-Pedersen (C) Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A) Steffen Daugaard (0)


Dagsorden
1. Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget 2
Lukket referat
Ingen sager.


1. Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 2021-009465 Sagsbehandler: Hanne Thouber
Åben


Præsentation:
Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget vælger formand.
• At udvalget vælger næstformand.

Sagsbeskrivelse:
Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Konstituering Byrådet 2022 - 2025 den 1. december 2021

Beslutning:
Kaj Johansen blev valgt som formand.

Jes Rønn Hansen blev valgt som næstformand.