Luk alle
Åben alle

Du skal indsende et ansøgningsskema/anmeldeskema sammen med en situationsplan, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget.

Vær opmærksom på, om der er en kollektiv varmeforsyning for det område, som du bor i. Din ejendom kan være pålagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, dvs. være forpligtet til at betale årlige faste afgifter til det kollektive varmeforsyningsselskab uanset, om du vælger at etablere en anden opvarmningsform.

Ved behandling af ansøgningen/anmeldelsen vurderer kommunen bl.a. afstanden til brønde/boringer. Der må ikke etableres jordvarme indenfor en radius af 50 meter (jordvarmeboringer 300 m) fra almene og ikke almene (private) vandindvindingsanlæg. Desuden vurderes om det ansøgte anlæg overholder de tekniske krav, der er beskrevet i bekendtgørelsen om jordvarme.

Opfylder anlægget kravene, meddeler kommunen en tilladelse med vilkår, der skal opfyldes ved etableringen af jordvarmeanlægget. For anlæg, der opfylder anmeldereglerne sendes der ikke en tilladelse, men en kvittering om, at anlægget kan etableres.

Når det tilladte jordvarmeanlæg er etableret, skal du huske at indsende en færdigmelding af anlægget indeholdende dokumentation for, at anlægget er tæthedsprøvet og fundet tæt samt en målsat plantegning over den faktiske placering af slangerne.

Du skal selv meddele dit elselskab, at du er overgået til jordvarme.

Efter det første driftsår skal anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt mht. trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed mm.

Ejeren af anlægget skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år.

Hvis du som ejer eller bruger af jordvarmeanlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal du straks kontakte kommunen.

Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør. Eksempelvis ved tømning af anlægget.