Dette gælder uanset, om jeres barn er nyfødt eller om funktionsnedsættelsen først er konstateret senere i jeres barns liv.

Samtalen holdes som udgangspunkt i jeres hjem, og der er mulighed for op 3 samtaler. I samtalen kan I få viden om de forskellige muligheder for støtte og jeres rettigheder.

Familievejlederen kan ikke træffe beslutninger om, hvilken hjælp I skal tilbydes, men kan hjælpe jer med at formidle kontakt til en rådgiver eller andre relevante fagpersoner.

Familievejlederordningen tilbydes jf. Lov om Social Service § 11, stk. 8.

Hvis I ønsker en samtale eller mere viden om familievejlederordningen, er I altid velkomne til at kontakte familievejlederen på tlf. 2154 4565.