Luk alle
Åben alle

Familie- og Ungehuset
Vejlbyvej 52B
5500 Middelfart
Telefon 8832 4040

Familie- og Ungehuset er et tilbud til familier, børn og unge bosiddende i Middelfart Kommune.

I Familie– og Ungehuset finder du både åbne- og visiterede tilbud. Ved de visterede tilbud skal du kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen for henvisning.

Kontakt:
Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Familie og Forebyggelse
Nytorv 9
5500 Middelfart
Telefon 8888 5303

 

Personale

I Familiehuset er der ansat familiekonsulenter og familieterapeuter.
Teamleder er:
Vibeke Qvist
vibeke.qvist@middelfart.dk
Telefon 2447 4039

I Ungehuset er der ligeledes ansat ungekonsulenter, en socialrådgiver, en psykolog og nattevagter.
Teamleder er:
Lone Munk
lone.munk@middelfart.dk
Telefon 2018 0124

Familie- og Ungehuset har fælles sekretær og vicevært.

UngeLiv

UngeLiv er et gratis tilbud til dig mellem 13 og 25 år, hvor du kan få anonym og professionel rådgivning.
Læs mere om Ungeliv.

Vi har løbende grupper i Familiehuset, som er tilpasset de familier, som for tiden er aktive i huset.

Du/I kan altid skrive eller ringe til Mathias Smith på tlf. 4024 4414 eller mail mathias.smith@middelfart.dk, hvis du har spørgsmål om hvilke grupper, der er eller kommer i Familiehuset i den kommende tid.

Familiehusets visiterede tilbud

Ved Familiehusets visiterede tilbud henvises borgerne fra socialrådgiveren i Familieafdelingen til Familiehuset.

Der kan være mange årsager til, at børnene og de voksne ikke trives i en familie. Derfor er der mange forskelligartede opgaver i Familiehuset og vores medarbejdere har forskellige uddannelser, således at vi fagligt er klædt på til at støtte og hjælpe familierne.

I Familiehuset er vi et team bestående af 20 familiekonsulenter og familieterapeuter. Socialrådgiverens henvisningsmuligheder til Familiehuset er:

 • §11 servicelov, familiebehandling eller individuelle terapeutiske forløb til familier, børn og unge.
 • §52 servicelov, familiebehandling eller individuelle terapeutiske forløb til familier, børn og unge.
 • Samvær mellem forældre og børn
 • Sandplay – terapiform til børn og unge.
 • Søskendegruppe til børn og unge med søskende, der har funktionsnedsættelse.
 • Forældregruppe til sårbare forældre, gravide eller med småbørn indtil 2 år. Visiteres ligeledes gennem sundhedsplejerskerne.

 

Ungehusets visiterede tilbud

Ungekonsulent

Der er et team af ti ungekonsulenter, der har støttende kontakt og opgaver i forhold til unge henvist efter § 52. stk.3. nr. 6.

De unge kan være i mistrivsel, have fravær af tydelige voksne, et ringe eller dårligt socialt netværk, psykiske problemstillinger, misbrugsproblematik, manglende fritidsliv samt brug for støtte til skole/ uddannelse og hverdagslivet.

Ungekonsulenten arbejder med:

 • Individuel støtte og vejledning om personlige problemstillinger på baggrund af handleplan fra socialrådgiver.
 • Relationsarbejde og kontakt med det nære netværk.
 • Støtte til at udbygge sociale relationer f.eks. ved deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • Støtte i miljøskifte og evt. misbrugsbehandling.
 • Støtte omkring uddannelse og arbejde.
 • Støtte til hverdagsopgaver i den unges egen bolig.
 • Deltager i møder samme med den unge og samarbejdspartnere.

De unge mødes som udgangspunkt med ungekonsulenten hver anden uge og har derudover ofte telefon- eller sms-kontakt. De unge kan hver anden uge deltage i enten drenge- eller pigegruppe, hvor der arbejdes på at kunne danne netværk og gode relationer til andre. Der er også et mere frit tilbud ”Ungeonsdag” i Ungehuset hver onsdag eftermiddag. Vi sørger for transport til grupperne.

Ungekonsulenterne er vedholdende og bliver ved med at tro på de unge og deres udviklingsmuligheder og tør godt vente på, at de er motiverede og klar til forandringer.

Du skal henvises af en socialrådgiver fra Familieafdelingen for at blive tilknyttet en ungekonsulent.

Botræning i Ungehuset

Ungehuset er godkendt efter Serviceloven § 142 stk. 6. og indeholder 10 lejligheder, et akutværelse og en intensiv botræningslejlighed.

De unge, der kan bo der, er i alderen 15-22 år. De kan på grund af sociale, psykiske eller adfærdsmæssige problemer ikke være i hjemmet.

Ungehuset er overordnet et botræningstilbud, hvor de unge skal blive klar til at mestre et voksenliv. Fokus er derfor på at hjælpe de unge til at tage så meget ansvar for eget liv som muligt. Vi arbejder mentaliseringsbaseret, er anerkendende og ser og hører de unge, der hvor de er i deres liv og arbejder ud fra de ressourcer, de har og understøtter deres gode intentioner.

De unge indgår en aftale om:

 • At få hjælp til at være aktivt i gang med uddannelse eller beskæftigelse
 • Deltage i fælles botræning:
  - Rengøring
  - Madlavning og fællesspisning
  - Indkøb
  - Ungemøde en gang om ugen
 • At få hjælp til at bruge offentlige transportmidler
 • At få hjælp til at styre økonomi
 • At få hjælp til at komme ud at eventuelt forbrug/misbrug
 • Ingen alkohol eller euforiserende stoffer i Ungehuset
 • Rygning foregår udendørs
 • Give besked, hvis de sover ude eller har overnattende gæst

I Ungehuset passer vi godt på hinanden og på vores hus

Der er socialpædagogisk støtte i Ungehuset mandag til lørdag og vågen nattevagt hver nat.

Kontakt Ungehuset på telefon 3066 0964.

Du skal henvises af en socialrådgiver fra Familieafdelingen til en plads i Ungehuset.

Ungestøtte STEP

STEP er et tilbud til unge mellem 16 og 22 år, der har/har haft Ungekonsulent eller er/har været anbragt på opholdssted eller i plejefamilie.

Tilbuddene er:

 • Det sociale STEP – Cafe STEP onsdage kl. 16 – 19 i Teglgårdsparken 27, 5500 Middelfart. Til dig, der gerne vil have udvidet dit netværk og kan have brug for opbakning til at komme videre i livet. Der er altid et gratis måltid mad.
 • Hverdags STEP. Individuel støtte på baggrund af dine individuelle behov fra en Ungekonsulent, hvor du kan blive klar til voksenlivet. Der er også mulighed for et to måneders intensivt botræningsforløb i en lejlighed i Ungehuset.


Du skal henvises af en socialrådgiver fra Familieafdelingen til STEP.