Blå Flag strande

Blå Flag bliver givet til strande, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne strandens standard med bl.a. redningsudstyr, gode toiletforhold og affaldsfaciliteter.

I badesæsonen tager vi målinger af badevandets kvalitet, og resultaterne kan ses under de enkelte strande.

Luk alle
Åben alle

Stranden er ca. 1,2 km lang og består hele vejen af et 5-10 m bredt bælte af sand med småsten. Bagved er der, langs det meste af stranden, strandeng med blandet lav bevoksning. Kun et par steder når nogle sommerhusgrunde næsten ned til stranden.

Den mest oplagte adgangsvej til stranden fra Kystvejen er via Molevej, som fører til et område med både parkeringsplads og toiletbygning. Herfra strækker stranden sig både mod øst og vest. Alternativt kan man komme til stranden ad Pilevangsvej og videre af Strandvejen. Her er dog ingen offentlig parkeringsplads.

En bølgebryder er etableret lige ud for kysten ved Molevej knap 100 m fra kysten, og ud derfra fiskes med bundgarn. Flere steder sættes mindre både i vandet direkte fra stranden.

En del af stranden er Blå Flag Strand.

 

Bund/dybdeforhold

Båring Vig er generelt lavvandet. Bunden består mest af sand, men særligt længst inde ved strandkanten er der desuden sten.

 

Faciliteter

Tre redningsposter er placeret for enden af Molevej og retning mod vest. Parkeringsplads, toiletbygning, affaldssortering samt et mindre antal borde-bænkesæt findes for enden af Molevej. Desuden beachvolleybane bag parkeringspladsen. Der er opsættes badebroer på stranden.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 15. september)

Dato 24/5 6/6 11/6 26/6 2/7 15/7
Temperatur 15,0 15,7 11,6 18,3 16,5 15,7
Fækale colibakterier 40 <10 <10 <10 10 10
Fækale enterokokker 14 1 12 1 1 5

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er knapt 1200 m lang og består af omkring 10 m sandstrand med bagvedliggende strandeng for den midterste og sydlige dels vedkommende. Strandengen er afskåret af et dige, der løber nord-syd langs Fønsvej. For den nordligste dels vedkommende er stranden ca. ½ meter bred. Midt på denne del af stranden er en 27 meter lang beskyttelsesmur og en lav betontrappe direkte ned til vandet.

Ind imellem fjernes tang af kommunens entreprenørafdeling.

Man ankommer til stranden via Fønsvej, hvorfra man skal krydse diget for at komme ind på strandarealet. Der er også adgang for gående gennem sommerhusområdet og Vigen.

 

Bund/dybdeforhold

Der bliver dybt relativt hurtigt, og bunden består af sand med ganske lidt ålegræsbevoksning. Ved den nordlige/vestlige del af stranden ligger store sten bevokset med makroalger.

 

Faciliteter

I den nordlige ende af stranden er der på den anden side af Føns Strand parkeringsplads og toiletter. Telefon, borde, bænke og affaldsspande er fordelt på strandengsområdet. Der er 3 redningsposter på stranden.
Midt på stranden er en badebro samt et slæbested til både.

Syd for stranden ligger Føns Bådehavn.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 15. september)

Dato 24/5 6/6 11/6 26/6 2/7 15/7
Temperatur 17,4 16,2 13,7 21 15,5 17,4
Fækale colibakterier 10 10 <10 <10 20 330
Fækale enterokokker <1 3 20 1 5 470

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er knap 200 m lang og er i den nordlige ende op til 25 m bred, mens den mod syd snævrer ind. Bagved er der et større grønt opholdsareal. Stranden består mest af sand med en del opskyl af blæretang og ålegræs.

Man ankommer til stranden via en afstikker fra Østre Hougvej eller fra marinaen.

Der er to redningsposter placeret på stranden.

Stranden er Blå Flag Strand.

 

Bund/dybdeforhold

Der er relativt lavvandet, og bunden består mest af sand med nogle småsten. Der er desuden udbredte ålegræsbede samt nogle makroalger. Der er opsat en badebro i den sydlige ende af stranden.

 

Faciliteter

Parkeringspladser ved lystbådehavnen, toilet i havnehus. På opholdsarealet ved stranden er adskillige affaldsspande, legeplads og beachvolleybaner.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 15. september)

Dato 24/5 6/6 11/6 26/6 2/7 15/7
Temperatur 16,5 14,7 13,5 18,6 17,4 17,2
Fækale colibakterier 160 <10 10 <10 <10 <10
Fækale enterokokker 39 1 3 1 1 6

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er ca. 200 m lang og 15-20 m bred. Omkring molen og i vestlig retning frarådes badning, da strømmen er stærk. Mod øst, ca. 200 m fra molen, optræder ind imellem en meget stærk strøm i udadgående retning, og det frarådes også at bade her. Stranden er sandet med småsten. Langs det meste af stranden er der bagvedliggende 30-40 m strandeng primært bestående af hybenrosekrat.

Man ankommer til stranden i bil ad Ved Norden Bro eller til fods ad sti fra Tjærepletten.

Tre redningsposter er placeret langs med stranden.

 

Bund/dybdeforhold

Der bliver relativt hurtigt dybt i nordlig og vestlig retning. Mod vest er der som regel meget stærk strøm. Mod øst optræder ind imellem en stærk udadgående strøm. Bunden består mest af sand, dog med sten i strandkanten.

 

Faciliteter

Parkeringsplads, toiletbygning, affaldsspande samt borde og bænke.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 15. september)

30/8Dato 24/5 6/6 11/6 26/6 2/7 15/7
Temperatur 15,1 14,3 10,4 15,1 15,9 15,6
Fækale colibakterier 50 <10 40 <10 <10 20
Fækale enterokokker 10 <1 3 1 <1 6

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er ca. 1,7 km lang og består langs det meste af strækningen af sand med kun få mindre sten og indimellem en del muslingeskaller. I den allernordligste ende er der flere og større sten. Denne del af stranden er ikke helt så velegnet til badning som resten af stranden. Bag selve stranden er der, på det meste af strækningen, strandeng med blandet lav bevoksning.

Man ankommer til Vejlby Fed enten sydfra ad Hovkrogsvej eller nordfra ad Kogagervej. Derfra er der 3 typiske adgangsveje med parkeringspladser. En mulighed er at ankomme ad Antaresvej, som fører til Middelfart Kommunes officielle badestrand. En anden adgangsvej er ad Rigelsvej ved campingpladsen, hvorfra der er direkte adgang til stranden. Endelig kan man fra Rigelsvej fortsætte lidt længere nordpå og komme til stranden ad Spikavej. Her er desuden mulighed for at sætte både i vandet ved et offentligt areal.

En kortere del af stranden (omkring campingpladsen) er Blå Flag Strand. En redningspost er placeret neden for campingpladsen – ved den blå flag infotavle.

Badeforbud indtil 200 m fra Aulby Mølle Å.

 

Bund/dybdeforhold

Båring Vig er generelt lavvandet, og ved Vejlby Fed går man i vand til anklerne langt ud. Bunden består mest af sand. Der er opsat en badebro ved campingpladsen.

 

Faciliteter

Ved Vejlby Fed Camping: Parkeringsplads, toiletbygning, affaldssortering, legeplads, petanquebane, minigolf og tennisbane.
Ved Middelfart Kommunes strandareal (Antaresvej): Parkeringsplads og cykelrasteplads med et bord/bænke.
Ved Spikavej: Parkeringsplads med bord/bænke.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 15. september)

D6/6ato 24/5 6/6 11/6 26/6 2/7 15/7
Temperatur 14,9 14,7 10 17,7 16,5 14,7
Fækale colibakterier <10 <10 <10 70 <10 <10
Fækale enterokokker 2 1 <1 15 <1 3

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Andre strande

I badesæsonen tager vi målinger af badevandets kvalitet og resultaterne kan ses under de enkelte strande.

Luk alle
Åben alle

Stranden er ca. 1 km lang og består af et ca. 10 m bredt bælte af sand/sten med bagvedliggende skrænt.

Man kan komme til stranden ad den østlige forgrening af Skyttevej. For enden er et offentligt område, som består af et åbent græsareal med fritstående trægrupper. Herfra er nedgang fra skrænten til den vestlige ende af stranden. Denne ende er dog ikke så velegnet til badning. Der er meget stenet og nogen algevækst samt opskyl af alger. Fortsætter man østpå bliver der mere og mere velegnet til badning med færre sten og bredere strand. Skrænterne bliver mindre stejle i den østlige ende af stranden.

Stranden ender der, hvor der igen kommer større sten i vandkanten og flere alger. Ude i vandet er der primært sandbund men også nogle sten. Bevoksning i form af mindre klumper af blæretang og grønne trådalger.

Der er ikke opsat redningskranse på stranden.

 

Bund/dybdeforhold

Båring Vig er generelt lavvandet. Bunden består primært af sand, men dog med sten det første stykke ud i vandet. Mindre klumper af blæretang og trådalger vokser på stenene på bunden.

 

Faciliteter


Parkeringsplads, toiletbygning, borde-bænke samt affaldssortering findes på det offentlige areal.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 14,8 16,2 17,4 16,3
Fækale colibakterier 10 10 <10 10
Fækale enterokokker <1 16 4 40

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er ca. 1400 m lang og 5-10 m bred. Stranden er mest sandstrand, men med jævne mellemrum dog med meget store sten, der gør adgangen til stranden lidt besværlig. Der er noget opskyl af makroalger. I den vestlige del af stranden er der et bælte på max. 50 m bredde, der primært består af hybenrosebuske. Længere mod øst et bredere forland af strandeng og lodder med småhuse. Længst mod øst en blanding af sommerhuse og helårshuse.

Langs med standen løber Strandstien og Dæmningen, som sammen med gangstier giver adgang til stranden.

Nærmeste redningskranse er udfor Dæmningen 47-49 og på Strib Nordstrand længst mod vest.

 

Bund/dybdeforhold

Fra vest mod øst er stranden først stenet/sandet og bunden skråner relativt meget. I østlig retning mere lavvandet sandbund med sten og makroalger.

 

Faciliteter

Der er toilethus og plads til få biler ved den vestlige del af stranden ved Strandstiens asfalterede del. Der er opsat redningspost, to bænke samt to affaldsspande på det offentlige areal (Dæmningen 47-49), og en parkeringsplads er lige på den anden side af vejen. Der er badebroer med jævne mellemrum.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 15,1 14,5 14,7 15,7
Fækale colibakterier 50 <10 <10 <10
Fækale enterokokker 12 1 4 6

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er 350 m lang, og består af strandeng og kun en meget smal sandstrand. Nogle steder går  strandengen også helt ned til vandet. Strandengsbæltet er bredest i den nordøstlige ende (op til 50 m) og bliver smallere mod syd. Der er opskyllet ålegræs på det meste af strækningen.

I det umiddelbare opland til stranden ligger Galsklint Camping.

Man ankommer til stranden og campingpladsen via Galsklintvej eller ad grusstier gennem den omkringliggende skov. Stranden er mest benyttet som isætningssted for både og til fiskeri og ikke så meget som badestrand. Der er én redningskrans på stranden.

 

Bund/dybdeforhold

Der bliver relativt hurtigt dybt, og bundet er stenet med en del makroalger og ålegræs med epifytter.

 

Faciliteter

3 toiletter i en af campingpladsens bygninger har adgang fra strandsiden.
Parkering for enden af Galsklintvej.
Flere borde/bænke og affaldsbøtter på det offentlige strandengsareal.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 16,0 13,4 17,7 16,8
Fækale colibakterier <10 20 10 10
Fækale enterokokker 3 7 5 7

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er 600 m lang og ca. 10-20 m bred. Den består mest af sand, og der forekommer noget ålegræsopskyl.

Man ankommer til stranden ad Husby Strandvej - ca. en kilometer fra Tybrindvej.

Badeforbud ved udløbet fra Moserenden (nord for stranden).

 

Bund/dybdeforhold

Der er lavvandet, og bunden består af sand med småsten, blæretang og få trådalger.

 

Faciliteter

Direkte ned til stranden er mulighed for parkering og der er opstillet et toiletskur i badesæsonen. På stranden er to borde-bænkesæt og to slæbesteder til både. Der er en redningspost på strækningen.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 18,0 16,3 21,8 18,2
Fækale colibakterier 30 10 <10 <10
Fækale enterokokker 3 7 <1 70

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er 230 m lang og 3-5 m bred. Det er campingpladsen, beliggende ned til stranden, der definerer dens udbredelse.

Stranden består mest af sand, og der er små høfder for hver ca. 10-20 m. En del tang skyller op på stranden, og i sommerperioden fjernes dette dagligt af campingpladsejerne.

 

Bund/dybdeforhold

Der er lavvandet, og bunden består af sand, småsten og makroalger.

 

Faciliteter

Midt på stranden er en badebro med legeområde i vandet. Ved strandens sydlige grænse er en bådebro, som primært bruges til fiskeri. Ved indgangen til campingpladsen er parkeringsplads og adgang til toiletter.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 17,0 15,7 20 17,5
Fækale colibakterier 60 230 <10 10
Fækale enterokokker 5 20 <1 <1

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er knap 100 m lang. Der er dog ikke tale om en egentlig strand, men i stedet et græsbevokset forland. I vandkanten er der store sten. Det betyder, at al badning foregår fra badebro. Stranden ligger for enden af en blind vej (Svenstrup Strand), som man kommer til ad Østre Hougvej eller Ulvsbjergvej.
Der er 2 bådebroer samt slæbesteder (i hver ende af stranden).
Der er en redningspost på stranden.

 

Bund/dybdeforhold

Der er relativt lavvandet, og bunden består af sand med nogle sten samt ålegræs og makroalger.

 

Faciliteter

Parkeringspladser ved stranden samt langs vejen Svenstrup Strand, toiletskur ved stranden. På opholdsarealet ved stranden er nogle borde/bænke samt affaldsspande.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 16,5 14,5 20,4 17,2
Fækale colibakterier 10 20 10 10
Fækale enterokokker 4 1 1 8

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er 300 m lang og ca. 5 m bred. Længst mod vandkanten er der sandstrand og længere oppe stenstrand. Der er en del opskyl af makroalger/ålegræs på stranden. Adgang til stranden sker via Høstmarksvej, som også er eneste tilkørselsvej for biler.


Bund/dybdeforhold

Der er lavvandet, og bunden består af sand og sten med mindre trådalgevækst på stenene.


Faciliteter

Parkeringsplads, handicaptoilet, beachvolleybane og opholdsareal med bænke og borde for enden af Høstmarksvej. Der er en badebro og som regel en pontonbadebro. En større bådebro hører ikke til stranden.
På Sønder Aaby Strand har man, fra en fredelig strand, et uspoleret udsyn til Bågø, Jylland og Lillebælt. Bevæger man sig mod øst, kan man observere et særligt naturgeografisk fænomen, nemlig odderne ved Bredningen. Her er to odder, fra vest og fra syd, over ca. 75 år vokset i retning mod hinanden. Brende Å har sit udløb i Bredningen og afholder de to odder fra at vokse sammen.

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

6/6Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 18,0 15,7 22,1 18,2
Fækale colibakterier 120 <10 30 20
Fækale enterokokker 8 6 2 3

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er ca. 1100 m lang og består af et 10-15 m bredt bælte af sand/småsten med lidt større sten i vandkanten.

Der er 3 adgangsveje til Varbjerg Strand inde fra landet: Varbjergvej, Bro Strandvej og Vedelshavevej.

Langs den nordøstligste del af stranden er der sommerhuse ca. 80 m fra kysten. Området mellem sommerhusområdet og stranden er strandeng, og der er nem adgang til stranden. Igennem dette område løber også grusvejen ”Feddet”. Mellem vejen og sommerhusene er der et langstrakt vådområde, som kan krydses via en masse små broer. Sydvest for sommerhusområdet er der et større vådområde.

Badeforbud indtil 100 m fra åudløbet (oplyst på skilte).

To redningskranse er placeret på stranden – den ene neden for toilethuset, den anden længere mod sydvest.

 

Bund/dybdeforhold

Båring Vig er generelt lavvandet. Bunden er primært sandet, og der er revler ud fra stranden med forskellige dybder.

 

Faciliteter

Havn i Storåens udmunding, parkeringsplads på begge sider af havnen samt længere hen ad grusvejen ”Feddet”, toiletbygning, et mindre antal borde-bænke, affaldssortering ved Varbjergvej (motorbådsklubben), Varbjerghus café og restaurant på nordøstsiden af Storåen og Strandkiosken på sydvestsiden. En badebro (også for handicappede) er etableret ud for toilethuset.

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 14,5 16,4 16,4 16,4
Fækale colibakterier <10 <10 <10 <10
Fækale enterokokker 1 3 2 2

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Stranden er lidt over 400 m lang og består af et 5-10 m bredt bælte af sand/småsten med lidt større sten i vandkanten.

Der er 3 adgangsveje til Varbjerg Strand inde fra landet: Varbjergvej, Bro Strandvej og Vedelshavevej. Langs den sydvestlige del af stranden, løber Bro Strandvej parallelt med kysten, og der er derfor nem adgang til stranden (rekreativt offentligt areal). Der er bag selve stranden et bælte med lav bevoksning/rosenbuske. Lige på den anden side af vejen er sommerhuse. I den nordøstlige ende af stranden (fra det sted, hvor Bro Strandvej løber ind i landet) ligger sommerhusene tættere på stranden, og efterhånden løfter baglandet sig op.

Bølgebrydere er etableret ca. 400 m fra Storåen og fortsætter videre mod Bro Strand. Imellem disse er stranden meget smal, og der er lidt mere algevækst/opskyl end på den åbne strand.

Badeforbud indtil 100 m fra åudløbet (oplyst på skilte).

Der er 1 redningskrans på stranden.

 

Bund/dybdeforhold

Båring Vig er generelt lavvandet. Bunden består af ral/sten.
En badebro opsat i den nordøstlige ende af stranden.

 

Faciliteter

Havn i Storåens udmunding, parkeringsplads på begge sider af havnen, toiletbygning på Varbjerg Strand V (ca. 400 m væk), et mindre antal borde-bænke og affaldssortering ved Varbjergvej (motorbådsklubben).

 

Badevandskvalitet 2024 (1. juni - 1. september)

Dato 24/5 6/6 26/6 15/7
Temperatur 14,5 16,6 16,6 16,2
Fækale colibakterier 30 10 <10 10
Fækale enterokokker <1 4 1 2

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening

Sådan måler vi badevandets kvalitet

I perioden maj til september udtages mindst 10 vandprøver på strande med Blå Flag eller Badepunkt og mindst 6 prøver på øvrige strande. Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratoriet til Natur- og Miljøafdelingen, der vurderer resultaterne i forhold til kravene til badevandskvaliteten.

Luk alle
Åben alle

Vi tester badevandet for:

 

E. coli

De fleste bakterier af arten Escherichia coli (colibakterier) er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme, og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. E. coli formerer sig ikke i saltvand og dør som regel efter kort tids ophold i vandet.

I badevand, der kategoriseres som ”udmærket”, må der ikke være mere end 250 E. coli pr. 100 ml. vand.

 

Intestinale enterokokker

Disse bakterier kommer også fra tarmen hos mennesker og varmblodede dyr, men de overlever generelt længere tid i saltvand end E. coli.

Grænsen for ”udmærket” badevand er 100 enterokokker pr. 100 ml. vand.

 

E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker). Der er således risiko for, at der er andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).

I forbindelse med kontrollen af badevandets kvalitet vurderer prøvetageren, om der er alger i badevandet. Under opblomstring af alger i vandet følger kommunen situationen og afgør hvilke foranstaltninger, der er nødvendige.

 

Se efter om der opstillet skilte, der fraråder badning

Man kan ikke afgøre om en algeopblomstring er giftig ved at se på vandet. Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer - heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.

Badevand kan forurenes af spildevand i tilfælde af f.eks. overløb fra spildevandssystemet. I tilfælde af forurening vil badning blive frarådet i en begrænset periode. Der vil blive varslet med skilte på stranden og indholdet af forureningen offentliggøres på hjemmesiden.

Mellem 1. juni og 1. september varsles der ligeledes med skilte på strandene, hvis der er risiko for dårlig badevandskvalitet.

Sæsonens sidste badevandsprøver udtages i slutningen af august eller begyndelsen af september.

Der varsles ikke i weekender.

Kontrol af badevandskvalitet om vinteren

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune undersøger løbende vandkvaliteten i badesæsonen fra maj til september. Et stigende antal personer vælger dog at tage det kolde gys i havet uden for den almindelige badesæson. Derfor tester Middelfart Kommune igen i år vandkvaliteten hen over vinteren 2023-2024.

Prøverne bliver taget på Varbjerg Strand, Dæmningen, Føns Strand og stranden ved Marinaen i Middelfart. 

Du kan se en detaljeret oversigt over resultaterne for de enkelte strande nedenfor. Vi offentliggør løbende resultaterne her på kommunens hjemmeside. Resultaterne bliver ikke slået op på strandene.


Sådan måler vi vandkvaliteten

Vandprøverne bliver indsamlet af og analyseret på et akkrediteret laboratorium. Laboratoriet undersøger vandet for to typer bakterier: Colibakterier og enterokokker. Niveauet af de to bakterier viser fækal forurening af vandet og dermed risikoen for andre skadelige bakterier eller virus i vandet.

Du kan se i tabellen nedenfor, hvilken betydning niveauet af bakterierne har for kvaliteten af badevandet.

 

Varbjerg Strand V

Uge 47
Temperatur 7,3
Fækale colibakterier 10
Fækale enterokokker 2

 

Stranden ved Middelfart Marina

Uge 47
Temperatur 6,4
Fækale colibakterier <10
Fækale enterokokker 15

 

Føns Strand

Uge 47
Temperatur 6,6
Fækale colibakterier <10
Fækale enterokokker 2

 

Dæmningen

Uge 47
Temperatur 7,7
Fækale colibakterier 10
Fækale enterokokker 1

 

Det betyder målingerne:
For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

Fækale colibakterier:
Under 250: Godt badevand
250-1000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 1000: Tegn på forurening

Fækale enterokokker:
Under 100: Godt badevand
100-400: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 400: Tegn på forurening