Du har som udgangspunkt mulighed for at søge hjælp til din kørsel, hvis du benytter et ganghjælpemiddel og ikke er i stand til at benytte offentlig transport.

Luk alle
Åben alle

Svært bevægelseshæmmede borgere, som

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det,
  • ikke kan benytte offentlige transportmidler,
  • er fyldt 18 år,
  • har varige svære lidelser i bevægeapparatet,
  • synshandicappede.

Midlertidige lidelser af mindre end et års varighed og andre lidelser (som for eksempel hjerte-/lungelidelser eller psykisk handicap) giver ikke adgang til ordningen.

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Prisen afhænger af turens længde. Der er begrænsninger mht., på hvilke tider af døgnet, ordningen kan benyttes.

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel længere væk end på Fyn og det sydlige Jylland, arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med bil til og fra stationerne.

Hvis du allerede er visiteret til SBH-kørsel, men har ændringer i forhold til din bevilling, skal du kontakte Middelfarts Kommunes Kørselskontor på tlf. 8888 5101.

Du kan også sende sikker post til Kørselskontoret:

Det er muligt selv at bestille sin kørsel via internettet eller app.
Læs mere på FynBus' hjemmeside om bestilling af kørsel

Bestilling via appen eller FynBus.flextrafik.dk
Du kan betale med et betalingskort eller kontant. Du vælger dette, når du bestiller din rejse online.

På FynBus' hjemmeside finder du en vejledning i, hvordan du tilmelder dit betalingskort.